đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’˛đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’š đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒡𑓁॥𑓙॥ – ā¤ļ्ā¤°ीā¤Žाā¤°्ā¤•्ā¤•ā¤Ŗ्ā¤Ąेā¤¯ā¤Ēुā¤°ाā¤Ŗे ā¤¸ाā¤ĩā¤°्ā¤Ŗ्ā¤Ŗिā¤•े ā¤Žā¤¨्ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ā¤°े ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žाā¤šाā¤¤्ā¤Ž्ā¤¯े ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ĩā¤§ः॥āĨ¯॥𑒩𑒰𑒖đ‘’ŧđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓑॥

ā¤°ाā¤œोā¤ĩाā¤š॥āĨ§॥

đ‘’Ģ𑒱𑒔𑒱𑒞𑓂𑒩𑒧𑒱𑒠𑒧𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓀 đ‘’Ļ𑒑đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒞𑒰 𑒧𑒧।
𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŧđ‘“‚đ‘’”đ‘’ đ‘’Šđ‘’ąđ‘’žđ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘“€ 𑒩𑒏𑓂𑒞đ‘’Ĩ𑒲𑒖đ‘’Ģ𑒡𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒱𑒞𑒧𑓂॥𑓒॥

ā¤ĩिā¤šिā¤¤्ā¤°ā¤Žिā¤Ļā¤Žाā¤–्ā¤¯ाā¤¤ं ā¤­ā¤—ā¤ĩā¤¨्ā¤­ā¤ĩā¤¤ा ā¤Žā¤Ž।
ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ाā¤ļ्ā¤šā¤Ļā¤°िā¤¤ā¤Žाā¤šाā¤¤्ā¤Ž्ā¤¯ं ā¤°ā¤•्ā¤¤ā¤Ŧीā¤œā¤ĩā¤§ाā¤ļ्ā¤°िā¤¤ā¤Ž्॥āĨ¨॥

đ‘’Ļ𑒴𑒨đ‘’Ŧđ‘“‚đ‘’”đ‘’šđ‘’”đ‘“‚đ‘’•đ‘’°đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’¯đ‘“€ đ‘’Ŧ𑓂𑒩đ‘’ŧ𑒞đ‘’ŗ𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞đ‘’Ĩ𑒲𑒖𑒹 đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹।
𑒔𑒏𑒰𑒩 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧ 𑒨𑒞𑓂𑒏𑒩𑓂𑒧 đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒰𑒞𑒱𑒏đ‘’ŧđ‘’Ŗđ‘’ĸ𑓁॥𑓓॥

ā¤­ूā¤¯ā¤ļ्ā¤šेā¤š्ā¤›ाā¤Ž्ā¤¯ā¤šं ā¤ļ्ā¤°ोā¤¤ुं ā¤°ā¤•्ā¤¤ā¤Ŧीā¤œे ā¤¨िā¤Ēाā¤¤िā¤¤े।
ā¤šā¤•ाā¤° ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ो ā¤¯ā¤¤्ā¤•ā¤°्ā¤Ž ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ļ्ā¤šाā¤¤िā¤•ोā¤Ēā¤¨ः॥āĨŠ॥

𑒇𑒭𑒱𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓔॥

ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š॥āĨĒ॥

𑒔𑒏𑒰𑒩 𑒏đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒧𑒞đ‘’ŗđ‘’Ē𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞đ‘’Ĩ𑒲𑒖𑒹 đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹।
đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒰𑒮đ‘’ŗ𑒩đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒹 đ‘’¯đ‘’žđ‘’šđ‘’­đ‘“‚đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒨𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’”đ‘’°đ‘’¯đ‘’Ģ𑒹॥𑓕॥

ā¤šā¤•ाā¤° ā¤•ोā¤Ēā¤Žā¤¤ुā¤˛ं ā¤°ā¤•्ā¤¤ā¤Ŧीā¤œे ā¤¨िā¤Ēाā¤¤िā¤¤े।
ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ाā¤¸ुā¤°ो ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ļ्ā¤šे ā¤šā¤¤ेā¤ˇ्ā¤ĩā¤¨्ā¤¯ेā¤ˇु ā¤šाā¤šā¤ĩे॥āĨĢ॥

đ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒧𑒰đ‘’ĸ𑓀 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’ģđ‘’ĸ𑓂𑒨𑓀 đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒰𑒧𑒩𑓂𑒭𑒧đ‘’ŗ𑒠𑓂đ‘’Ģđ‘’¯đ‘’ĸ𑓂।
𑒁đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒡𑒰đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧ𑓄𑒟 𑒧đ‘’ŗ𑒐𑓂𑒨𑒨𑒰𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒮𑒹đ‘’ĸ𑒨𑒰॥𑓖॥

ā¤šā¤¨्ā¤¯ā¤Žाā¤¨ं ā¤Žā¤šाā¤¸ैā¤¨्ā¤¯ं ā¤ĩिā¤˛ोā¤•्ā¤¯ाā¤Žā¤°्ā¤ˇā¤Žुā¤Ļ्ā¤ĩā¤šā¤¨्।
ā¤…ā¤­्ā¤¯ā¤§ाā¤ĩā¤¨्ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ोā¤Ŋā¤Ĩ ā¤Žुā¤–्ā¤¯ā¤¯ाā¤¸ुā¤°ā¤¸ेā¤¨ā¤¯ा॥āĨŦ॥

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑒑𑓂𑒩𑒞𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 đ‘’Ŗđ‘’ĩ𑒭𑓂𑒚𑒹 đ‘’Ŗ𑒰𑒩𑓂đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒨đ‘’ŧđ‘’Ŧ𑓂𑒔 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘“„đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒰𑓁।
𑒮đ‘’ĸ𑓂𑒠𑒭𑓂𑒙𑒾𑒭𑓂𑒚đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒙𑒰𑓁 𑒏𑓂𑒩đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑒰 đ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗđ‘’ĸ𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲𑒧đ‘’ŗđ‘’Ŗ𑒰𑒨𑒨đ‘’ŗ𑓁॥𑓗॥

ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ाā¤—्ā¤°ā¤¤ā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩा ā¤Ēृā¤ˇ्ā¤ े ā¤Ēाā¤°्ā¤ļ्ā¤ĩā¤°ā¤¯ोā¤ļ्ā¤š ā¤Žā¤šाā¤Ŋā¤¸ुā¤°ाः।
ā¤¸ā¤¨्ā¤Ļā¤ˇ्ā¤Ÿौā¤ˇ्ā¤ ā¤Ēुā¤Ÿाः ā¤•्ā¤°ुā¤Ļ्ā¤§ा ā¤šā¤¨्ā¤¤ुā¤¨्ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žुā¤Ēाā¤¯ā¤¯ुः॥āĨ­॥

𑒂𑒖𑒑𑒰𑒧 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ģ𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑓁 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧ𑓄đ‘’Ŗ𑒱 𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’Ĩđ‘’Ēđ‘’ģ𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒞𑓁।
đ‘’ĸđ‘’ąđ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒘𑓂𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑓀 𑒏đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒰𑒞𑓂𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 𑒨đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒧𑒰𑒞đ‘’ĩđ‘’Ļ𑒱𑓁॥𑓘॥

ā¤†ā¤œā¤—ाā¤Ž ā¤Žā¤šाā¤ĩीā¤°्ā¤¯्ā¤¯ः ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ोā¤Ŋā¤Ēि ā¤¸्ā¤ĩā¤Ŧā¤˛ैā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩृā¤¤ः।
ā¤¨िā¤šā¤¨्ā¤¤ुā¤ž्ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ां ā¤•ोā¤Ēाā¤¤्ā¤•ृā¤¤्ā¤ĩा ā¤¯ुā¤Ļ्ā¤§ā¤¨्ā¤¤ु ā¤Žाā¤¤ृā¤­िः॥āĨŽ॥

𑒞𑒞đ‘’ŧ 𑒨đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑒧𑒞𑒲đ‘’Ģ𑒰𑒮𑒲𑒠𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰𑓁 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒨đ‘’ŧ𑓁।
đ‘’Ŧ𑒩đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒭𑒧𑒞𑒲đ‘’Ģđ‘’ŧ𑒑𑓂𑒩𑓀 𑒧𑒹𑒒𑒨đ‘’ŧ𑒩𑒱đ‘’Ģ đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒭𑒞đ‘’ŧ𑓁॥𑓙॥

ā¤¤ā¤¤ो ā¤¯ुā¤Ļ्ā¤§ā¤Žā¤¤ीā¤ĩाā¤¸ीā¤Ļ्ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ाः ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¯ोः।
ā¤ļā¤°ā¤ĩā¤°्ā¤ˇā¤Žā¤¤ीā¤ĩोā¤—्ā¤°ं ā¤Žेā¤˜ā¤¯ोā¤°िā¤ĩ ā¤ĩā¤°्ā¤ˇā¤¤ोः॥āĨ¯॥

𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰𑒘𑓂𑒕𑒩𑒰đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’Ŧ𑒩đ‘’ŧ𑒞𑓂𑒏𑒩đ‘’ģ𑓁।
𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒔𑒰𑒓𑓂𑒑𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ŧ𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒾𑒒đ‘’ģ𑒩𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒾॥𑓑𑓐॥

ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļाā¤¸्ā¤¤ाā¤ž्ā¤›ā¤°ाँā¤¸्ā¤¤ाā¤­्ā¤¯ां ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ाā¤¸्ā¤ĩā¤ļā¤°ोā¤¤्ā¤•ā¤°ैः।
ā¤¤ाāĨœā¤¯ाā¤Žाā¤¸ ā¤šाā¤™्‌ā¤—ेā¤ˇु ā¤ļā¤¸्ā¤¤्ā¤°ौā¤˜ैā¤°ā¤¸ुā¤°ेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ौ॥āĨ§āĨĻ॥

đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧ𑒱𑒞𑓀 𑒐𑒛𑓂𑒑𑒘𑓂𑒔𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒔𑒰𑒠𑒰𑒨 𑒮đ‘’ŗđ‘’Ŗ𑓂𑒩đ‘’Ļ𑒧𑓂।
𑒁𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒧𑒴𑒩𑓂𑒡𑓂đ‘’ĸ𑒱 đ‘’Žđ‘’ąđ‘“€đ‘’¯đ‘“€ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰 đ‘’Ģđ‘’°đ‘’¯đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŗ𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂॥𑓑𑓑॥

ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ो ā¤¨िā¤ļिā¤¤ं ā¤–ā¤Ą्‌ā¤—ā¤ž्ā¤šā¤°्ā¤Ž्ā¤Žā¤šाā¤Ļाā¤¯ ā¤¸ुā¤Ē्ā¤°ā¤­ā¤Ž्।
ā¤…ā¤¤ाāĨœā¤¯ā¤¨्ā¤Žूā¤°्ā¤§्ā¤¨ि ā¤¸िंā¤šं ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ा ā¤ĩाā¤šā¤¨ā¤Žुā¤¤्ā¤¤ā¤Žā¤Ž्॥āĨ§āĨ§॥

𑒞𑒰𑒛𑓃𑒱𑒞𑒹 đ‘’Ģđ‘’°đ‘’¯đ‘’ĸ𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒏𑓂𑒭đ‘’ŗ𑒩đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒹𑒝𑒰𑒮𑒱𑒧đ‘’ŗ𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂।
đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒮𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŧđ‘’ŗ 𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒔𑒩𑓂𑒧 𑒔𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒭𑓂𑒙𑒔đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒏𑒧𑓂॥𑓑𑓒॥

ā¤¤ाāĨœिā¤¤े ā¤ĩाā¤šā¤¨े ā¤Ļेā¤ĩी ā¤•्ā¤ˇुā¤°ā¤Ē्ā¤°ेā¤Ŗाā¤¸िā¤Žुā¤¤्ā¤¤ā¤Žā¤Ž्।
ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¸्ā¤¯ाā¤ļु ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļ ā¤šā¤°्ā¤Ž ā¤šाā¤Ē्ā¤¯ā¤ˇ्ā¤Ÿā¤šā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ā¤•ā¤Ž्॥āĨ§āĨ¨॥

𑒕𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒹 𑒔𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒝𑒱 𑒐𑒛𑓂𑒑𑒹 𑒔 đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑓀 𑒔𑒱𑒏𑓂𑒭𑒹đ‘’Ŗ𑒮đ‘’ŧ𑓄𑒮đ‘’ŗ𑒩:।
𑒞𑒰𑒧đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒱𑒡𑒰 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹𑒝𑒰đ‘’Ļ𑒱𑒧đ‘’ŗ𑒐𑒰𑒑𑒞𑒰𑒧𑓂॥𑓑𑓓॥

ā¤›िā¤¨्ā¤¨े ā¤šā¤°्ā¤Ž्ā¤Žā¤Ŗि ā¤–ā¤Ą्ā¤—े ā¤š ā¤ļā¤•्ā¤¤िं ā¤šिā¤•्ā¤ˇेā¤Ēā¤¸ोā¤Ŋā¤¸ुā¤°:।
ā¤¤ाā¤Žā¤Ē्ā¤¯ā¤¸्ā¤¯ ā¤Ļ्ā¤ĩिā¤§ा ā¤šā¤•्ā¤°े ā¤šā¤•्ā¤°ेā¤Ŗाā¤­िā¤Žुā¤–ाā¤—ā¤¤ाā¤Ž्॥āĨ§āĨŠ॥

𑒏đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒰𑒡𑓂𑒧𑒰𑒞đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧ𑓄𑒟 đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑓀 đ‘’–đ‘’‘đ‘“‚đ‘’Šđ‘’°đ‘’¯ 𑒠𑒰đ‘’ĸđ‘’Ģ𑓁।
𑒂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒧đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒱đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑒹đ‘’ĸ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒞𑒔𑓂𑒔𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒔𑒴𑒩𑓂𑒝𑒨𑒞𑓂॥𑓑𑓔॥

ā¤•ोā¤Ēाā¤§्ā¤Žाā¤¤ो ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ोā¤Ŋā¤Ĩ ā¤ļूā¤˛ं ā¤œā¤—्ā¤°ाā¤š ā¤Ļाā¤¨ā¤ĩः।
ā¤†ā¤¯ाā¤¤ं ā¤Žुā¤ˇ्ā¤Ÿिā¤Ēाā¤¤ेā¤¨ ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¤ā¤š्ā¤šाā¤Ē्ā¤¯ā¤šूā¤°्ā¤Ŗā¤¯ā¤¤्॥āĨ§āĨĒ॥

𑒂đ‘’Ģ𑒱𑒡𑓂𑒨𑒰𑒟 𑒑𑒠𑒰𑓀 𑒮đ‘’ŧ𑓄đ‘’Ŗ𑒱 𑒔𑒱𑒏𑓂𑒭𑒹đ‘’Ŗ 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒱।
𑒮𑒰đ‘’Ŗ𑒱 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰 𑒞𑓂𑒩𑒱đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒹đ‘’ĸ đ‘’Ļ𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒰 đ‘’Ļ𑒮𑓂𑒧𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒧𑒰𑒑𑒞𑒰॥𑓑𑓕॥

ā¤†ā¤ĩिā¤§्ā¤¯ाā¤Ĩ ā¤—ā¤Ļां ā¤¸ोā¤Ŋā¤Ēि ā¤šिā¤•्ā¤ˇेā¤Ē ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ाā¤Ž्ā¤Ē्ā¤°ā¤¤ि।
ā¤¸ाā¤Ēि ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ा ā¤¤्ā¤°िā¤ļूā¤˛ेā¤¨ ā¤­िā¤¨्ā¤¨ा ā¤­ā¤¸्ā¤Žā¤¤्ā¤ĩā¤Žाā¤—ā¤¤ा॥āĨ§āĨĢ॥

𑒞𑒞𑓁 đ‘’Ŗ𑒩đ‘’Ŧđ‘’ŗđ‘’¯đ‘’Žđ‘“‚đ‘’žđ‘“€ 𑒞𑒧𑒰𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓀 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒓𑓂𑒑đ‘’Ģ𑒧𑓂।
đ‘’‚đ‘’¯đ‘’žđ‘“‚đ‘’¨ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 đ‘’Ĩ𑒰𑒝𑒾𑒒đ‘’ģ𑒩đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑒨𑒞 đ‘’Ļ𑒴𑒞đ‘’Ē𑒹॥𑓑𑓖॥

ā¤¤ā¤¤ः ā¤Ēā¤°ā¤ļुā¤šā¤¸्ā¤¤ं ā¤¤ā¤Žाā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ं ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤Ēुā¤™्‌ā¤—ā¤ĩā¤Ž्।
ā¤†ā¤šā¤¤्ā¤¯ ā¤Ļेā¤ĩी ā¤Ŧाā¤Ŗौā¤˜ैā¤°ā¤Ēाā¤¤ā¤¯ā¤¤ ā¤­ूā¤¤ā¤˛े॥āĨ§āĨŦ॥

𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŗ𑒞𑒱𑒞𑒹 đ‘’Ļ𑒴𑒧𑒾 đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒹 đ‘’Ļ𑒲𑒧đ‘’Ģ𑒱𑒏𑓂𑒩𑒧𑒹।
đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰𑒞𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒲đ‘’Ģ 𑒮𑓀𑒏𑓂𑒩đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑓁 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒨𑒨𑒾 đ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒧𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓑𑓗॥

ā¤¤ā¤¸्ā¤Žिā¤¨्ā¤¨िā¤Ēā¤¤िā¤¤े ā¤­ूā¤Žौ ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­े ā¤­ीā¤Žā¤ĩिā¤•्ā¤°ā¤Žे।
ā¤­्ā¤°ाā¤¤ā¤°्ā¤¯्ā¤¯ā¤¤ीā¤ĩ ā¤¸ंā¤•्ā¤°ुā¤Ļ्ā¤§ः ā¤Ē्ā¤°ā¤¯ā¤¯ौ ā¤šā¤¨्ā¤¤ुā¤Žā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•ाā¤Ž्॥āĨ§āĨ­॥

𑒮 𑒩𑒟𑒮𑓂𑒟𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄𑒞𑓂𑒨đ‘’ŗ𑒔𑓂𑒔đ‘’ģ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘’˛đ‘’žđ‘’Ŗ𑒩𑒧𑒰𑓄𑓄𑒨đ‘’ŗ𑒡đ‘’ģ𑓁।
đ‘’Ļđ‘’ŗ𑒖đ‘’ģ𑒩𑒭𑓂𑒙𑒰đ‘’Ļ𑒱𑒩𑒞đ‘’ŗđ‘’Ēđ‘’ģ𑒩𑒖𑓂𑒘𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŧ𑒹𑒭𑒧𑓂đ‘’Ĩđ‘’Ļ𑒾 đ‘’ĸđ‘’Ļ𑓁॥𑓑𑓘॥
ā¤¸ ā¤°ā¤Ĩā¤¸्ā¤Ĩā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩाā¤Ŋā¤¤्ā¤¯ुā¤š्ā¤šैā¤°्ā¤—्ā¤—ृā¤šीā¤¤ā¤Ēā¤°ā¤Žाā¤Ŋā¤Ŋā¤¯ुā¤§ैः।
ā¤­ुā¤œैā¤°ā¤ˇ्ā¤Ÿाā¤­िā¤°ā¤¤ुā¤˛ैā¤°ā¤œ्ā¤žā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩ्ā¤¯ाā¤Ē्ā¤¯ाā¤ļेā¤ˇā¤Ž्ā¤Ŧā¤­ौ ā¤¨ā¤­ः॥āĨ§āĨŽ॥

𑒞𑒧𑒰𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓀 𑒮𑒧𑒰đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 đ‘’Ŧ𑒓𑓂𑒐𑒧đ‘’Ģ𑒰𑒠𑒨𑒞𑓂।
𑒖𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŧđ‘’Ĩ𑓂𑒠𑒘𑓂𑒔𑒰đ‘’Ŗ𑒱 𑒡đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒭đ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒏𑒰𑒩𑒰𑒞𑒲đ‘’Ģ 𑒠đ‘’ŗđ‘’Žđ‘“‚đ‘’Žđ‘’¯đ‘’§đ‘“‚॥𑓑𑓙॥

ā¤¤ā¤Žाā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ं ā¤¸ā¤Žाā¤˛ोā¤•्ā¤¯ ā¤Ļेā¤ĩी ā¤ļā¤™्‌ā¤–ā¤Žā¤ĩाā¤Ļā¤¯ā¤¤्।
ā¤œ्ā¤¯ाā¤ļā¤Ŧ्ā¤Ļā¤ž्ā¤šाā¤Ēि ā¤§ā¤¨ुā¤ˇā¤ļ्ā¤šā¤•ाā¤°ाā¤¤ीā¤ĩ ā¤Ļुā¤¸्ā¤¸ā¤šā¤Ž्॥āĨ§āĨ¯॥

đ‘’Ŗ𑒴𑒩𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒏𑒏đ‘’ŗđ‘’Ļđ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱𑒖𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑒹đ‘’ĸ 𑒔।
𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒮đ‘’ģđ‘’ĸ𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒹𑒖đ‘’ŧđ‘’Ģ𑒡đ‘’Ģ𑒱𑒡𑒰𑒨𑒱đ‘’ĸ𑒰॥𑓒𑓐॥

ā¤Ēूā¤°ā¤¯ाā¤Žाā¤¸ ā¤•ā¤•ुā¤­ो ā¤¨िā¤œā¤˜ā¤Ŗ्ā¤Ÿाā¤¸्ā¤ĩā¤¨ेā¤¨ ā¤š।
ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤¸ैā¤¨्ā¤¯ाā¤¨ाā¤¨्ā¤¤ेā¤œोā¤ĩā¤§ā¤ĩिā¤§ाā¤¯िā¤¨ा॥āĨ¨āĨĻ॥

𑒞𑒞𑓁 đ‘’Žđ‘’ąđ‘“€đ‘’¯đ‘’ŧ đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’ĸ𑒰𑒠đ‘’ģ𑒮𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰𑒖𑒱𑒞𑒹đ‘’Ļđ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’§đ‘’ đ‘’ģ𑓁।
đ‘’Ŗ𑒴𑒩𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒑𑒑đ‘’ĸ𑓀 𑒑𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒟đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒠𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŧ𑒠đ‘’Ŧ॥𑓒𑓑॥
ā¤¤ā¤¤ः ā¤¸िंā¤šो ā¤Žā¤šाā¤¨ाā¤Ļैā¤¸्ā¤¤्ā¤¯ाā¤œिā¤¤ेā¤­ā¤Žā¤šाā¤Žā¤Ļैः।
ā¤Ēूā¤°ā¤¯ाā¤Žाā¤¸ ā¤—ā¤—ā¤¨ं ā¤—ाā¤¨्ā¤¤ā¤Ĩोā¤Ēā¤Ļिā¤ļोā¤Ļā¤ļ॥āĨ¨āĨ§॥

𑒞𑒞𑓁 𑒏𑒰đ‘’Ē𑒲 𑒮𑒧đ‘’ŗ𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑒞𑓂𑒨 𑒑𑒑đ‘’ĸ𑓀 𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒰𑒧𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨𑒞𑓂।
𑒏𑒩𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒞đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒱đ‘’ĸ𑒰𑒠𑒹đ‘’ĸ đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒰𑒏𑓂𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑒰𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒞𑒱𑒩đ‘’ŧđ‘’¯đ‘’ąđ‘’žđ‘’°đ‘“॥𑓒𑓒॥
ā¤¤ā¤¤ः ā¤•ाā¤˛ी ā¤¸ā¤Žुā¤¤्ā¤Ēā¤¤्ā¤¯ ā¤—ā¤—ā¤¨ं ā¤•्ā¤ˇ्ā¤Žाā¤Žā¤¤ाāĨœā¤¯ā¤¤्।
ā¤•ā¤°ाā¤­्ā¤¯ां ā¤¤ā¤¨्ā¤¨िā¤¨ाā¤Ļेā¤¨ ā¤Ē्ā¤°ाā¤•्ā¤¸्ā¤ĩā¤¨ाā¤¸्ā¤¤े ā¤¤िā¤°ोā¤šिā¤¤ाः॥āĨ¨āĨ¨॥

đ‘’đ‘’™đ‘“‚đ‘’™đ‘’°đ‘’™đ‘“‚đ‘’™đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’§đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑓀 đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑒠𑒴𑒞𑒲 𑒔𑒏𑒰𑒩 đ‘’¯।
𑒞đ‘’ģ𑓁 đ‘’Ŧđ‘’Ĩ𑓂𑒠đ‘’ģ𑒩𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹𑒮đ‘’ŗ𑓁 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑓁 𑒏đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑒩𑒨𑓂đ‘’ŋ𑒨𑒨𑒾॥𑓒𑓓॥
ā¤…ā¤Ÿ्ā¤Ÿाā¤Ÿ्ā¤Ÿā¤šाā¤¸ā¤Žā¤ļिā¤ĩं ā¤ļिā¤ĩā¤Ļूā¤¤ी ā¤šā¤•ाā¤° ā¤š।
ā¤¤ैः ā¤ļā¤Ŧ्ā¤Ļैā¤°ā¤¸ुā¤°ाā¤¸्ā¤¤्ā¤°ेā¤¸ुः ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ः ā¤•ोā¤Ēā¤Ž्ā¤Ēā¤°ā¤¯्ँā¤¯ā¤¯ौ॥āĨ¨āĨŠ॥

𑒠đ‘’ŗ𑒩𑒰𑒞𑓂𑒧đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒹𑒞𑒱 đ‘’Ģđ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’–đ‘’¯đ‘’°đ‘’Šđ‘’°đ‘’§đ‘“‚đ‘’Ĩ𑒱𑒏𑒰 𑒨𑒠𑒰।
𑒞𑒠𑒰 𑒖𑒨𑒹𑒞𑓂𑒨đ‘’Ļđ‘’ąđ‘’¯đ‘’ąđ‘’žđ‘’ĸ𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’ģ𑒩𑒰𑒏𑒰đ‘’Ŧ𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞đ‘’ģ𑓁॥𑓒𑓔॥
ā¤Ļुā¤°ाā¤¤्ā¤Žँā¤¸्ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ेā¤¤ि ā¤ĩ्ā¤¯ाā¤œā¤šाā¤°ाā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•ा ā¤¯ā¤Ļा।
ā¤¤ā¤Ļा ā¤œā¤¯ेā¤¤्ā¤¯ā¤­िā¤šिā¤¤ā¤¨्ā¤Ļेā¤ĩैā¤°ाā¤•ाā¤ļā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ैः॥āĨ¨āĨĒ॥

đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒹đ‘’ĸ𑒰𑒑𑒞𑓂𑒨 𑒨𑒰 đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑓂𑒧đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒖𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’Ē𑒰𑒞𑒱đ‘’Ļ𑒲𑒭𑒝𑒰।
𑒂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒲 đ‘’Ģđ‘’¯đ‘“‚đ‘’ĸ𑒱𑒏𑒴𑒙𑒰đ‘’Ļ𑒰 𑒮𑒰 đ‘’ĸ𑒱𑒩𑒮𑓂𑒞𑒰 đ‘’§đ‘’¯đ‘’ŧđ‘’Ē𑓂𑒏𑒨𑒰॥𑓒𑓕॥
ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ेā¤¨ाā¤—ā¤¤्ā¤¯ ā¤¯ा ā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤°्ā¤Žुā¤•्ā¤¤ा ā¤œ्ā¤ĩाā¤˛ाā¤¤िā¤­ीā¤ˇā¤Ŗा।
ā¤†ā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ी ā¤ĩā¤š्ā¤¨िā¤•ूā¤Ÿाā¤­ा ā¤¸ा ā¤¨िā¤°ā¤¸्ā¤¤ा ā¤Žā¤šोā¤˛्ā¤•ā¤¯ा॥āĨ¨āĨĢ॥

đ‘’Žđ‘’ąđ‘“€đ‘’¯đ‘’ĸ𑒰𑒠𑒹đ‘’ĸ đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒮𑓂𑒨 đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒞𑓀 đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑒞𑓂𑒩𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒧𑓂।
đ‘’ĸ𑒱𑒩𑓂𑒒𑒰𑒞đ‘’ĸ𑒱𑓁𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸđ‘’ŧ 𑒒đ‘’ŧ𑒩đ‘’ŧ 𑒖𑒱𑒞đ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸđ‘’Ģđ‘’ĸ𑒲đ‘’Ŗ𑒞𑒹॥𑓒𑓖॥
ā¤¸िंā¤šā¤¨ाā¤Ļेā¤¨ ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¸्ā¤¯ ā¤ĩ्ā¤¯ाā¤Ē्ā¤¤ं ā¤˛ोā¤•ā¤¤्ā¤°ā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ā¤°ā¤Ž्।
ā¤¨िā¤°्ā¤˜ाā¤¤ā¤¨िःā¤¸्ā¤ĩā¤¨ो ā¤˜ोā¤°ो ā¤œिā¤¤ā¤ĩाā¤¨ā¤ĩā¤¨ीā¤Ēā¤¤े॥āĨ¨āĨŦ॥

đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒧đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑒰𑒘𑓂𑒕𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒠𑒹𑓂đ‘’Ģ𑒲 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂đ‘’Ŗđ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘’ąđ‘’žđ‘’°đ‘’˜đ‘“‚đ‘’•đ‘’Šđ‘’°đ‘’ĸ𑓂।
𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’Ŧ𑒩đ‘’ģ𑒩đ‘’ŗ𑒑𑓂𑒩đ‘’ģ𑓁 đ‘’Ŧ𑒞đ‘’Ŧđ‘’ŧ𑓄𑒟 đ‘’Žđ‘’¯đ‘’Žđ‘“‚đ‘’Šđ‘’Ŧ𑓁॥𑓒𑓗॥
ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤Žुā¤•्ā¤¤ाā¤ž्ā¤›ā¤°ाā¤¨्ā¤Ļे्ā¤ĩी ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¸्ā¤¤ā¤¤्ā¤Ē्ā¤°ā¤šिā¤¤ाā¤ž्ā¤›ā¤°ाā¤¨्।
ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļ ā¤¸्ā¤ĩā¤ļā¤°ैā¤°ुā¤—्ā¤°ैः ā¤ļā¤¤ā¤ļोā¤Ŋā¤Ĩ ā¤¸ā¤šā¤¸्ā¤°ā¤ļः॥āĨ¨āĨ­॥

𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 𑒏𑓂𑒩đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑒰 đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒹đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ļ𑒱𑒖𑒒𑒰đ‘’ĸ 𑒞𑒧𑓂।
𑒮 𑒞𑒠𑒰đ‘’Ļđ‘’ąđ‘’¯đ‘’žđ‘’ŧ đ‘’Ļ𑒴𑒧𑒾 𑒧𑒴𑒩𑓂𑒔𑓂𑒕𑒱𑒞đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŗđ‘’Ŗđ‘’°đ‘’žđ‘’¯॥𑓒𑓘॥
ā¤¤ā¤¤ः ā¤¸ा ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ा ā¤•्ā¤°ुā¤Ļ्ā¤§ा ā¤ļूā¤˛ेā¤¨ाā¤­िā¤œā¤˜ाā¤¨ ā¤¤ā¤Ž्।
ā¤¸ ā¤¤ā¤Ļाā¤­िā¤šā¤¤ो ā¤­ूā¤Žौ ā¤Žूā¤°्ā¤š्ā¤›िā¤¤ो ā¤¨िā¤Ēā¤Ēाā¤¤ā¤š॥āĨ¨āĨŽ॥

𑒞𑒞đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑓁 𑒮𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒨 𑒔𑒹𑒞đ‘’ĸ𑒰𑒧𑒰𑒞𑓂𑒞𑒏𑒰𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧đ‘’ŗ𑒏𑓁।
𑒂𑒖𑒒𑒰đ‘’ĸ đ‘’Ŧ𑒩đ‘’ģ𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲𑒓𑓂𑒏𑒰đ‘’Ē𑒲𑓀 𑒏𑒹𑒮𑒩𑒱𑒝𑓀 𑒞𑒟𑒰॥𑓒𑓙॥
ā¤¤ā¤¤ो ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ः ā¤¸ā¤Ž्ā¤Ē्ā¤°ाā¤Ē्ā¤¯ ā¤šेā¤¤ā¤¨ाā¤Žाā¤¤्ā¤¤ā¤•ाā¤°्ā¤Ž्ā¤Žुā¤•ः।
ā¤†ā¤œā¤˜ाā¤¨ ā¤ļā¤°ैā¤°्ā¤Ļ्ā¤Ļेā¤ĩीā¤™्ā¤•ाā¤˛ीं ā¤•ेā¤¸ā¤°िā¤Ŗं ā¤¤ā¤Ĩा॥āĨ¨āĨ¯॥

đ‘’Ŗđ‘’ŗđ‘’ĸđ‘’Ŧ𑓂𑒔đ‘’Ŧ 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ĩđ‘’°đ‘’¯đ‘’´đ‘’ĸ𑒰𑒧𑒨đ‘’ŗ𑒞đ‘’ĸ𑓂𑒠đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒖𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒟𑒩𑓁।
𑒔𑒏𑓂𑒩𑒰𑒨đ‘’ŗ𑒡𑒹đ‘’ĸ 𑒠𑒱𑒞𑒱𑒖đ‘’Ŧ𑓂𑒕𑒰𑒠𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓓𑓐॥
ā¤Ēुā¤¨ā¤ļ्ā¤šā¤ļ ā¤•ृā¤¤्ā¤ĩा ā¤Ŧाā¤šूā¤¨ाā¤Žā¤¯ुā¤¤ā¤¨्ā¤Ļā¤¨ुā¤œेā¤ļ्ā¤ĩā¤Ĩā¤°ः।
ā¤šā¤•्ā¤°ाā¤¯ुā¤§ेā¤¨ ā¤Ļिā¤¤िā¤œā¤ļ्ā¤›ाā¤Ļā¤¯ाā¤Žाā¤¸ ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ाā¤Ž्॥āĨŠāĨĻ॥

𑒞𑒞đ‘’ŧ đ‘’Ļ𑒑đ‘’Ģ𑒞𑒲 𑒏𑓂𑒩đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑒰 𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰 𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞𑒱đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ŧ𑒱đ‘’ĸ𑒲।
𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’Ŧ𑒩đ‘’ģ𑓁 𑒮𑒰𑒨𑒏𑒰𑓀đ‘’Ŧ𑓂𑒔đ‘’Ŧ 𑒞𑒰đ‘’ĸ𑓂॥𑓓𑓑॥
ā¤¤ā¤¤ो ā¤­ā¤—ā¤ĩā¤¤ी ā¤•्ā¤°ुā¤Ļ्ā¤§ा ā¤Ļुā¤°्ā¤—्ā¤—ा ā¤Ļुā¤°्ā¤—्ā¤—ाā¤°्ā¤¤्ā¤¤िā¤¨ाā¤ļिā¤¨ी।
ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļ ā¤¤ाā¤¨ि ā¤šā¤•्ā¤°ाā¤Ŗि ā¤¸्ā¤ĩā¤ļā¤°ैः ā¤¸ाā¤¯ā¤•ांā¤ļ्ā¤šā¤ļ ā¤¤ाā¤¨्॥āĨŠāĨ§॥

𑒞𑒞đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧ đ‘’Ģ𑒹𑒑𑒹đ‘’ĸ 𑒑𑒠𑒰𑒧𑒰𑒠𑒰𑒨 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂।
𑒁đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒡𑒰đ‘’Ģ𑒞 đ‘’Ģđ‘’ģ đ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗđ‘’ĸ𑓂𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒮𑒹đ‘’ĸ𑒰𑒮𑒧𑒰đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒞𑓁॥𑓓𑓒॥
ā¤¤ā¤¤ो ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ो ā¤ĩेā¤—ेā¤¨ ā¤—ā¤Ļाā¤Žाā¤Ļाā¤¯ ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ाā¤Ž्।
ā¤…ā¤­्ā¤¯ā¤§ाā¤ĩā¤¤ ā¤ĩै ā¤šā¤¨्ā¤¤ुā¤¨्ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤¸ेā¤¨ाā¤¸ā¤Žाā¤ĩृā¤¤ः॥āĨŠāĨ¨॥

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŗ𑒞𑒞 𑒋đ‘’Ģ𑒰đ‘’Ŧđ‘’ŗ 𑒑𑒠𑒰𑒘𑓂𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰।
𑒐𑒛𑓂𑒑𑒹đ‘’ĸ đ‘’Ŧ𑒱𑒞𑒡𑒰𑒩𑒹𑒝 𑒮 𑒔 đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑓀 𑒮𑒧𑒰𑒠𑒠𑒹॥𑓓𑓓॥
ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ाā¤Ēā¤¤ā¤¤ ā¤ā¤ĩाā¤ļु ā¤—ā¤Ļाā¤ž्ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļ ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ा।
ā¤–ā¤Ą्‌ā¤—ेā¤¨ ā¤ļिā¤¤ā¤§ाā¤°ेā¤Ŗ ā¤¸ ā¤š ā¤ļूā¤˛ं ā¤¸ā¤Žाā¤Ļā¤Ļे॥āĨŠāĨŠ॥

đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ēđ‘’¯đ‘’Žđ‘“‚đ‘’žđ‘’ĸ𑓂𑒮𑒧𑒰𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓀 đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒧𑒧𑒩𑒰𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠đ‘’ĸ𑒧𑓂।
đ‘’¯đ‘’ĩ𑒠𑒱 đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰𑒡 đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒹đ‘’ĸ đ‘’Ģ𑒹𑒑𑒰đ‘’Ģ𑒱𑒠𑓂𑒡𑒹đ‘’ĸ 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰॥𑓓𑓔॥
ā¤ļूā¤˛ā¤šā¤¸्ā¤¤ā¤¨्ā¤¸ā¤Žाā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ं ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤Žā¤Žā¤°ाā¤°्ā¤Ļ्ā¤Ļā¤¨ā¤Ž्।
ā¤šृā¤Ļि ā¤ĩिā¤ĩ्ā¤¯ाā¤§ ā¤ļूā¤˛ेā¤¨ ā¤ĩेā¤—ाā¤ĩिā¤Ļ्ā¤§ेā¤¨ ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ा॥āĨŠāĨĒ॥

đ‘’Ļ𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒮𑓂𑒨 𑒞𑒮𑓂𑒨 đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒹đ‘’ĸ đ‘’¯đ‘’ĩ𑒠𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒱𑓁 𑒮đ‘’ĩ𑒞đ‘’ŧ𑓄đ‘’Ŗ𑒩𑓁।
đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ĩđ‘’Ēđ‘’ŧ đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ģ𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒹𑒞𑒱 đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩đ‘’ŗ𑒭đ‘’ŧ𑓄đ‘’Ģ𑒠đ‘’ĸ𑓂॥𑓓𑓕॥
ā¤­िā¤¨्ā¤¨ā¤¸्ā¤¯ ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ ā¤ļूā¤˛ेā¤¨ ā¤šृā¤Ļā¤¯ाā¤¨्ā¤¨िः ā¤¸ृā¤¤ोā¤Ŋā¤Ēā¤°ः।
ā¤Žā¤šाā¤Ŧā¤˛ो ā¤Žā¤šाā¤ĩीā¤°्ā¤¯्ā¤¯ā¤¸्ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ेā¤¤ि ā¤Ēुā¤°ुā¤ˇोā¤Ŋā¤ĩā¤Ļā¤¨्॥āĨŠāĨĢ॥

𑒞𑒮𑓂𑒨 đ‘’ĸ𑒱𑒭𑓂𑒏𑓂𑒩𑒰𑒧𑒞đ‘’ŧ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 đ‘’Ŗđ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘’Žđ‘“‚đ‘’¨ 𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸđ‘’Ģ𑒞𑓂𑒞𑒞𑓁।
đ‘’Ŧ𑒱𑒩đ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒐𑒛𑓂𑒑𑒹đ‘’ĸ 𑒞𑒞đ‘’ŧ𑓄𑒮𑒰đ‘’Ģđ‘’Ŗ𑒞𑒠𑓂đ‘’Ļđ‘’ŗđ‘’Ģ𑒱॥𑓓𑓖॥
ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ ā¤¨िā¤ˇ्ā¤•्ā¤°ाā¤Žā¤¤ो ā¤Ļेā¤ĩी ā¤Ē्ā¤°ā¤šā¤¸्ā¤¯ ā¤¸्ā¤ĩā¤¨ā¤ĩā¤¤्ā¤¤ā¤¤ः।
ā¤ļिā¤°ā¤ļ्ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļ ā¤–ā¤Ą्‌‍ā¤—ेā¤¨ ā¤¤ā¤¤ोā¤Ŋā¤¸ाā¤ĩā¤Ēā¤¤ā¤Ļ्ā¤­ुā¤ĩि॥āĨŠāĨŦ॥

𑒞𑒞𑓁 đ‘’Žđ‘’ąđ‘“€đ‘’¯đ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒐𑒰𑒠đ‘’ŧ𑒑𑓂𑒩đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓀𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒰𑒏𑓂𑒭đ‘’ŗ𑒝𑓂𑒝đ‘’Ŧ𑒱𑒩đ‘’ŧ𑒡𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂।
𑒁𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞𑒰đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 𑒏𑒰đ‘’Ē𑒲 đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑒠𑒴𑒞𑒲 𑒞𑒟𑒰𑓄đ‘’Ŗ𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂॥𑓓𑓗॥
ā¤¤ā¤¤ः ā¤¸िंā¤šā¤ļ्ā¤šā¤–ाā¤Ļोā¤—्ā¤°ā¤¨्ā¤Ļंā¤ˇ्ā¤Ÿ्ā¤°ाā¤•्ā¤ˇुā¤Ŗ्ā¤Ŗā¤ļिā¤°ोā¤§ā¤°ाā¤¨्।
ā¤…ā¤¸ुā¤°ाँā¤¸्ā¤¤ाँā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩा ā¤•ाā¤˛ी ā¤ļिā¤ĩā¤Ļूā¤¤ी ā¤¤ā¤Ĩाā¤Ŋā¤Ēā¤°ाā¤¨्॥āĨŠāĨ­॥

𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲 đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱đ‘’ĸ𑒱𑒩𑓂đ‘’Ĩ𑓂đ‘’Ļ𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒰𑓁 𑒏𑒹𑒔𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒹đ‘’Ŧđ‘’ŗđ‘’Šđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘“„đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒰𑓁।
đ‘’Ĩđ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘“‚đ‘’§đ‘’°đ‘’đ‘’˛ 𑒧đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒩đ‘’Ŗ𑒴𑒞𑒹đ‘’ĸ 𑒞đ‘’ŧ𑒨𑒹đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒹 đ‘’ĸ𑒱𑒩𑒰𑒏đ‘’ĩ𑒞𑒰𑓁॥𑓓𑓘॥
ā¤•ौā¤Žाā¤°ी ā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤¨िā¤°्ā¤Ŧ्ā¤­िā¤¨्ā¤¨ाः ā¤•ेā¤šिā¤¨्ā¤¨ेā¤ļुā¤°्ā¤Ž्ā¤Žā¤šाā¤Ŋā¤¸ुā¤°ाः।
ā¤Ŧ्ā¤°ā¤š्ā¤Žाā¤Ŗी ā¤Žā¤¨्ā¤¤्ā¤°ā¤Ēूā¤¤ेā¤¨ ā¤¤ोā¤¯ेā¤¨ाā¤¨्ā¤¯े ā¤¨िā¤°ाā¤•ृā¤¤ाः॥āĨŠāĨŽ॥

đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’šđ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒝𑒩𑒲 𑒞𑓂𑒩𑒱đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒹đ‘’ĸ đ‘’Ļ𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒰𑓁 đ‘’Ŗ𑒹𑒞đ‘’ŗ𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄đ‘’Ŗ𑒩𑒹।
đ‘’Ģđ‘’°đ‘’Šđ‘’°đ‘’¯đ‘’˛ 𑒞đ‘’ŗ𑒝𑓂𑒛𑒒𑒰𑒞𑒹đ‘’ĸ 𑒏𑒹𑒔𑒱𑒔𑓂𑒔𑒴𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒲𑒏đ‘’ĩ𑒞𑒰 đ‘’Ļđ‘’ŗđ‘’Ģ𑒱॥𑓓𑓙॥
ā¤Žाā¤šेā¤ļ्ā¤ĩā¤Ŗā¤°ी ā¤¤्ā¤°िā¤ļूā¤˛ेā¤¨ ā¤­िā¤¨्ā¤¨ाः ā¤Ēेā¤¤ुā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩाā¤Ŋā¤Ēā¤°े।
ā¤ĩाā¤°ाā¤šी ā¤¤ुā¤Ŗ्ā¤Ąā¤˜ाā¤¤ेā¤¨ ā¤•ेā¤šिā¤š्ā¤šूā¤°्ā¤Ŗ्ā¤Ŗीā¤•ृā¤¤ा ā¤­ुā¤ĩि॥āĨŠāĨ¯॥

𑒐𑒝𑓂𑒛𑒐𑒝𑓂𑒛𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹𑒝 đ‘’Ģđ‘’ģ𑒭𑓂𑒝đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰 𑒠𑒰đ‘’ĸđ‘’Ģ𑒰𑓁 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑒰𑓁।
đ‘’Ģ𑒖𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒔đ‘’ģđ‘’ĸđ‘“‚đ‘’ đ‘“‚đ‘’Šđ‘’˛đ‘’¯đ‘’Žđ‘“‚đ‘’žđ‘’°đ‘’‘đ‘“‚đ‘’Šđ‘’Ģ𑒱𑒧đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑒹đ‘’ĸ 𑒞𑒟𑒰𑓄đ‘’Ŗ𑒩𑒹॥𑓔𑓐॥
ā¤–ā¤Ŗ्ā¤Ąā¤–ā¤Ŗ्ā¤Ąā¤ž्ā¤š ā¤šā¤•्ā¤°ेā¤Ŗ ā¤ĩैā¤ˇ्ā¤Ŗā¤ĩ्ā¤¯ा ā¤Ļाā¤¨ā¤ĩाः ā¤•ृā¤¤ाः।
ā¤ĩā¤œ्ā¤°ेā¤Ŗ ā¤šैā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ीā¤šā¤¸्ā¤¤ाā¤—्ā¤°ā¤ĩिā¤Žुā¤•्ā¤¤ेā¤¨ ā¤¤ā¤Ĩाā¤Ŋā¤Ēā¤°े॥āĨĒāĨĻ॥

𑒏𑒹𑒔𑒱𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒱đ‘’ĸ𑒹đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒩𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰𑓁 𑒏𑒹𑒔𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒭𑓂𑒙𑒰 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘“„đ‘“„đ‘’¯đ‘’Ģ𑒰𑒞𑓂।
đ‘’Ļ𑒏𑓂𑒭𑒱𑒞𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒰đ‘’Ŗ𑒩𑒹 𑒏𑒰đ‘’Ē𑒲đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑒠𑒴𑒞𑒲𑒧đ‘’ĩ𑒑𑒰𑒡𑒱đ‘’Ŗđ‘’ģ𑓁॥𑓔𑓑॥
ā¤•ेā¤šिā¤Ļ्ā¤ĩिā¤¨ेā¤ļुā¤°ā¤¸ुā¤°ाः ā¤•ेā¤šिā¤¨्ā¤¨ā¤ˇ्ā¤Ÿा ā¤Žā¤šाā¤Ŋā¤Ŋā¤šā¤ĩाā¤¤्।
ā¤­ā¤•्ā¤ˇिā¤¤ाā¤ļ्ā¤šाā¤Ēā¤°े ā¤•ाā¤˛ीā¤ļिā¤ĩā¤Ļूā¤¤ीā¤Žृā¤—ाā¤§िā¤Ēैः॥āĨĒāĨ§॥

𑒃𑒞𑒱 đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’˛đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’š đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒡𑓁॥𑓙॥

ā¤‡ā¤¤ि ā¤ļ्ā¤°ीā¤Žाā¤°्ā¤•्ā¤•ā¤Ŗ्ā¤Ąेā¤¯ā¤Ēुā¤°ाā¤Ŗे ā¤¸ाā¤ĩā¤°्ā¤Ŗ्ā¤Ŗिā¤•े ā¤Žā¤¨्ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ā¤°े ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žाā¤šाā¤¤्ā¤Ž्ā¤¯े ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ĩā¤§ः॥āĨ¯॥

đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’˛đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’š đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒡𑓁 ॥𑓑𑓐॥ – ā¤ļ्ā¤°ीā¤Žाā¤°्ā¤•्ā¤•ā¤Ŗ्ā¤Ąेā¤¯ā¤Ēुā¤°ाā¤Ŗे ā¤¸ाā¤ĩā¤°्ā¤Ŗ्ā¤Ŗिā¤•े ā¤Žā¤¨्ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ā¤°े ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žाā¤šाā¤¤्ā¤Ž्ā¤¯े ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ĩā¤§ः ॥āĨ§āĨĻ॥

𑒇𑒭𑒱𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓑॥

ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š॥āĨ§॥
đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸđ‘’ąđ‘’¯đ‘’žđ‘“€ 𑒠đ‘’ĩ𑒭𑓂𑒙𑓂đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰𑒞𑒩𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒰𑒝𑒮𑒧𑓂𑒧𑒱𑒞𑒧𑓂।
đ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒧𑒰đ‘’ĸ𑒧𑓂đ‘’Ĩđ‘’Ē𑓀 𑒔đ‘’ģđ‘’Ģ đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑓁 𑒏𑓂𑒩đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡đ‘’ŧ𑓄đ‘’Ĩ𑓂𑒩đ‘’Ģ𑒲𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒔𑓁॥𑓒॥

ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¨्ā¤¨िā¤šā¤¤ं ā¤Ļृā¤ˇ्ā¤Ÿ्‌ā¤ĩा ā¤­्ā¤°ाā¤¤ā¤°ā¤Ž्ā¤Ē्ā¤°ाā¤Ŗā¤¸ā¤Ž्ā¤Žिā¤¤ā¤Ž्।
ā¤šā¤¨्ā¤¯ā¤Žाā¤¨ā¤Ž्ā¤Ŧā¤˛ं ā¤šैā¤ĩ ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ः ā¤•्ā¤°ुā¤Ļ्ā¤§ोā¤Ŋā¤Ŧ्ā¤°ā¤ĩीā¤Ļ्ā¤ĩā¤šः॥āĨ¨॥

đ‘’Ĩđ‘’Ē𑒰đ‘’Ĩđ‘’Ē𑒹đ‘’Ŗ𑒰𑒠𑓂𑒠đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒹 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑓀 𑒧𑒰 𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑒹 𑒑𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒧𑒰đ‘’Ģđ‘’¯।
𑒁đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒰𑒮𑒰𑓀 đ‘’Ĩđ‘’Ē𑒧𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒱𑒞𑓂𑒨 𑒨đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑓂𑒨𑒮𑒹 𑒨𑒰𑒞𑒱𑒧𑒰đ‘’ĸ𑒱đ‘’ĸ𑒲॥𑓓॥
ā¤Ŧā¤˛ाā¤Ŧā¤˛ेā¤Ēाā¤Ļ्ā¤Ļुā¤ˇ्ā¤Ÿे ā¤¤्ā¤ĩं ā¤Žा ā¤Ļुā¤°्ā¤—े ā¤—ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤Žाā¤ĩā¤š।
ā¤…ā¤¨्ā¤¯ाā¤¸ां ā¤Ŧā¤˛ā¤Žाā¤ļ्ā¤°िā¤¤्ā¤¯ ā¤¯ुā¤Ļ्ā¤§्ā¤¯ā¤¸े ā¤¯ाā¤¤िā¤Žाā¤¨िā¤¨ी॥āĨŠ॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓔॥
ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ुā¤ĩाā¤š॥āĨĒ॥

𑒋𑒏đ‘’ģđ‘’Ģđ‘’°đ‘’¯đ‘“€ 𑒖𑒑𑒞𑓂𑒨𑒞𑓂𑒩 𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒱𑒞𑒲𑒨𑒰 𑒏𑒰 𑒧𑒧𑒰đ‘’Ŗ𑒩𑒰।
đ‘’Ŗđ‘’Ŧ𑓂𑒨đ‘’ģ𑒞𑒰 𑒠đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙 𑒧𑒨𑓂𑒨𑒹đ‘’Ģ đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒨đ‘’ŧ𑒧𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒨𑓁॥𑓕॥
ā¤ā¤•ैā¤ĩाā¤šं ā¤œā¤—ā¤¤्ā¤¯ā¤¤्ā¤° ā¤Ļ्ā¤ĩिā¤¤ीā¤¯ा ā¤•ा ā¤Žā¤Žाā¤Ēā¤°ा।
ā¤Ēā¤ļ्ā¤¯ैā¤¤ा ā¤Ļुā¤ˇ्ā¤Ÿ ā¤Žā¤¯्ā¤¯ेā¤ĩ ā¤ĩिā¤ļā¤¨्ā¤¤्ā¤¯ोā¤Žā¤Ļ्ā¤ĩिā¤­ूā¤¤ā¤¯ः॥āĨĢ॥

𑒞𑒞𑓁 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ŧ đ‘’Ĩđ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘“‚đ‘’§đ‘’°đ‘’đ‘’˛đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒧đ‘’ŗ𑒐𑒰 đ‘’Ē𑒨𑒧𑓂।
𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰𑒮𑓂𑒞đ‘’ĸ𑒾 𑒖𑒑𑓂𑒧đ‘’ŗ𑒩𑒹𑒏đ‘’ģđ‘’Ģ𑒰𑒮𑒲𑒞𑓂𑒞𑒠𑒰𑓄𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒱𑒏𑒰॥𑓖॥
ā¤¤ā¤¤ः ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ाā¤¸्ā¤¤ा ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ो ā¤Ŧ्ā¤°ā¤š्ā¤Žाā¤Ŗीā¤Ē्ā¤°ā¤Žुā¤–ा ā¤˛ā¤¯ā¤Ž्।
ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ाā¤¸्ā¤¤ā¤¨ौ ā¤œā¤—्ā¤Žुā¤°ेā¤•ैā¤ĩाā¤¸ीā¤¤्ā¤¤ā¤Ļाā¤Ŋā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•ा॥āĨŦ॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓗॥
ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ुā¤ĩाā¤š॥āĨ­॥

đ‘’đ‘’¯đ‘“€ đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ļ𑒴𑒞𑓂𑒨𑒰 đ‘’Ĩđ‘’¯đ‘’ŗđ‘’Ļđ‘’ąđ‘’Šđ‘’ąđ‘’¯ 𑒩𑒴đ‘’Ŗđ‘’ģ𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒠𑒰𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰।
đ‘’žđ‘’žđ‘“‚đ‘’Žđ‘“€đ‘’¯đ‘’ĩ𑒞𑒧𑓂𑒧𑒨đ‘’ģ𑒏đ‘’ģđ‘’Ģ 𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒰𑒧𑓂𑒨𑒰𑒖𑒾 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒩đ‘’ŧ đ‘’Ļđ‘’Ģ॥𑓘॥
ā¤…ā¤šं ā¤ĩिā¤­ूā¤¤्ā¤¯ा ā¤Ŧā¤šुā¤­िā¤°िā¤š ā¤°ूā¤Ēैā¤°्ā¤¯्ā¤¯ā¤Ļाā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा।
ā¤¤ā¤¤्ā¤¸ंā¤šृā¤¤ā¤Ž्ā¤Žā¤¯ैā¤•ैā¤ĩ ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ाā¤Ž्ā¤¯ाā¤œौ ā¤¸्ā¤Ĩिā¤°ो ā¤­ā¤ĩ॥āĨŽ॥

𑒇𑒭𑒱𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓙॥
ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š।।āĨ¯॥

𑒞𑒞𑓁 đ‘’Ŗ𑓂𑒩đ‘’Ģđ‘’Ģđ‘’ĩ𑒞𑒹 𑒨đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡đ‘’ĸ𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰𑓁 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒮𑓂𑒨 𑒔đ‘’ŧđ‘’Ļ𑒨đ‘’ŧ𑓁।
đ‘’Ŗđ‘’Ŧ𑓂𑒨𑒞𑒰𑓀 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸ𑒰𑒧𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒰𑒘𑓂𑒔 𑒠𑒰𑒩đ‘’ŗ𑒝𑒧𑓂॥𑓑𑓐॥

ā¤¤ā¤¤ः ā¤Ē्ā¤°ā¤ĩā¤ĩृā¤¤े ā¤¯ुā¤Ļ्ā¤§ā¤¨्ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ाः ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¸्ā¤¯ ā¤šोā¤­ā¤¯ोः।
ā¤Ēā¤ļ्ā¤¯ā¤¤ां ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤Ļेā¤ĩाā¤¨ाā¤Žā¤¸ुā¤°ाā¤Ŗाā¤ž्ā¤š ā¤Ļाā¤°ुā¤Ŗā¤Ž्॥āĨ§āĨĻ॥

đ‘’Ŧ𑒩đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒭đ‘’ģ𑓁 đ‘’Ŧ𑒱𑒞đ‘’ģ𑓁 đ‘’Ŧ𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩đ‘’ģ𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ŧ𑓂𑒔đ‘’ģ𑒔đ‘’Ģ 𑒠𑒰𑒩đ‘’ŗ𑒝đ‘’ģ𑓁।
𑒞𑒨đ‘’ŧ𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑒧đ‘’Ļ𑒴𑒠𑓂đ‘’Ļ𑒴𑒨𑓁 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏đ‘’Ļ𑒨𑒓𑓂𑒏𑒩𑒧𑓂॥𑓑𑓑॥

ā¤ļā¤°ā¤ĩā¤°्ā¤ˇैः ā¤ļिā¤¤ैः ā¤ļā¤¸्ā¤¤्ā¤°ैā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩाā¤¸्ā¤¤्ā¤°ैā¤ļ्ā¤šैā¤šā¤ĩ ā¤Ļाā¤°ुā¤Ŗैः।
ā¤¤ā¤¯ोā¤°्ā¤¯्ā¤¯ुā¤Ļ्ā¤§ā¤Žā¤­ूā¤Ļ्ā¤­ूā¤¯ः ā¤¸ā¤°्ā¤ĩā¤˛ोā¤•ā¤­ā¤¯ā¤™्ā¤•ā¤°ā¤Ž्॥āĨ§āĨ§॥

𑒠𑒱đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 đ‘’Ŧ𑒞đ‘’Ŧđ‘’ŧ 𑒧đ‘’ŗ𑒧đ‘’ŗ𑒔𑒹 𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒟𑒰𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒱𑒏𑒰।
đ‘’Ĩđ‘’Ļ𑒘𑓂𑒖 𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒲𑒒𑒰𑒞𑒏𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞đ‘’ĩđ‘’Ļ𑒱𑓁॥𑓑𑓒॥

ā¤Ļिā¤ĩ्ā¤¯ाā¤¨्ā¤¯ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ाā¤Ŗि ā¤ļā¤¤ā¤ļो ā¤Žुā¤Žुā¤šे ā¤¯ाā¤¨्ā¤¯ā¤Ĩाā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•ा।
ā¤Ŧā¤­ā¤ž्ā¤œ ā¤¤ाā¤¨ि ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ā¤¸्ā¤¤ā¤¤्ā¤Ē्ā¤°ā¤¤ीā¤˜ाā¤¤ā¤•ā¤°्ā¤¤्ā¤¤ृā¤­िः॥āĨ§āĨ¨॥

𑒧đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒞𑒹đ‘’ĸ 𑒔𑒰𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒱 𑒠𑒱đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒱 đ‘’Ŗ𑒩𑒧𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒲।
đ‘’Ĩđ‘’Ļ𑒘𑓂𑒖 đ‘’Ē𑒲đ‘’Ē𑒨đ‘’ģđ‘’Ģđ‘’ŧ𑒑𑓂𑒩𑓀 đ‘’¯đ‘’ŗ𑒓𑓂𑒏𑒰𑒩đ‘’ŧ𑒔𑓂𑒔𑒰𑒩𑒝𑒰𑒠𑒱đ‘’Ļ𑒱𑓁॥𑓑𑓓॥

ā¤Žुā¤•्ā¤¤ाā¤¨ि ā¤¤ेā¤¨ ā¤šाā¤¸्ā¤¤्ā¤°ाā¤Ŗि ā¤Ļिā¤ĩ्ā¤¯ाā¤¨ि ā¤Ēā¤°ā¤Žेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ी।
ā¤Ŧā¤­ā¤ž्ā¤œ ā¤˛ीā¤˛ā¤¯ैā¤ĩोā¤—्ā¤°ं ā¤šुā¤™्‌ā¤•ाā¤°ोā¤š्ā¤šाā¤°ā¤Ŗाā¤Ļिā¤­िः॥āĨ§āĨŠ॥

𑒞𑒞đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ŧ𑒩đ‘’Ŧ𑒞đ‘’ģ𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲𑒧𑒰𑒔𑓂𑒕𑒰𑒠𑒨𑒞 𑒮đ‘’ŧ𑓄𑒮đ‘’ŗ𑒩𑓁।
𑒮𑒰𑓄đ‘’Ŗ𑒱 𑒞𑒞𑓂𑒏đ‘’ŗđ‘’Ŗ𑒱𑒞𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒡đ‘’ĸđ‘’ŗđ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒱𑓂𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒔𑒹𑒭đ‘’ŗđ‘’Ļ𑒱𑓁॥𑓑𑓔॥

ā¤¤ā¤¤ā¤ļ्ā¤ļā¤°ā¤ļā¤¤ैā¤°्ā¤Ļ्ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žाā¤š्ā¤›ाā¤Ļā¤¯ā¤¤ ā¤¸ोā¤Ŋā¤¸ुā¤°ः।
ā¤¸ाā¤Ŋā¤Ēि ā¤¤ā¤¤्ā¤•ुā¤Ēिā¤¤ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤§ā¤¨ुā¤ļ्ā¤šि्ā¤š्ā¤›ेā¤Ļ ā¤šेā¤ˇुā¤­िः॥āĨ§āĨĒ॥

𑒕𑒱đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒹 𑒡đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒭𑒱 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑒧𑒟𑒰𑓄𑓄𑒠𑒠𑒹।
𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒞𑒰𑒧đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 𑒏𑒩𑒹 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂॥𑓑𑓕॥

ā¤›िā¤¨्ā¤¨े ā¤§ā¤¨ुā¤ˇि ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩा ā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤Žā¤Ĩाā¤Ŋā¤Ŋā¤Ļā¤Ļे।
ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļ ā¤Ļेā¤ĩी ā¤šā¤•्ā¤°ेā¤Ŗ ā¤¤ाā¤Žā¤Ē्ā¤¯ā¤¸्ā¤¯ ā¤•ā¤°े ā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ाā¤Ž्॥āĨ§āĨĢ॥

𑒞𑒞𑓁 𑒐𑒛𑓂𑒑𑒧đ‘’ŗđ‘’Ŗ𑒰𑒠𑒰𑒨 đ‘’Ŧ𑒞𑒔đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒘𑓂𑒔 đ‘’Ļ𑒰đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒧𑒞𑓂।
𑒁đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒡𑒰đ‘’Ģ𑒞𑓂𑒞𑒠𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲đ‘’ĸ𑓂𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒰𑒧𑒡𑒱đ‘’Ŗ𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑓁॥𑓑𑓖॥

ā¤¤ā¤¤ः ā¤–ā¤Ą्‌ā¤—ā¤Žुā¤Ēाā¤Ļाā¤¯ ā¤ļā¤¤ā¤šā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ā¤ž्ā¤š ā¤­ाā¤¨ुā¤Žā¤¤्।
ā¤…ā¤­्ā¤¯ā¤§ाā¤ĩā¤¤्ā¤¤ā¤Ļा ā¤Ļेā¤ĩीā¤¨्ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ाā¤¨ाā¤Žā¤§िā¤Ēेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ः॥āĨ§āĨŦ॥

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŗ𑒞𑒞 𑒋đ‘’Ģ𑒰𑓄𑓄đ‘’Ŧđ‘’ŗ 𑒐𑒛𑓂𑒑𑓀 𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰।
𑒡đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞đ‘’ģ𑓁 đ‘’Ŧ𑒱𑒞đ‘’ģ𑒩𑓂đ‘’Ĩ𑓂đ‘’Ĩ𑒰𑒝đ‘’ģđ‘’Ŧ𑓂𑒔đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒔𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒏𑒩𑒰𑒧đ‘’Ē𑒧𑓂॥𑓑𑓗॥

ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ाā¤Ēā¤¤ā¤¤ ā¤ā¤ĩाā¤Ŋā¤Ŋā¤ļु ā¤–ā¤Ą्‌ā¤—ं ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļ ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ा।
ā¤§ā¤¨ुā¤°्ā¤Ž्ā¤Žुā¤•्ā¤¤ैः ā¤ļिā¤¤ैā¤°्ā¤Ŧ्ā¤Ŧाā¤Ŗैā¤ļ्ā¤šā¤ĩā¤°्ā¤Ž्ā¤Žā¤šाā¤°्ā¤•्ā¤•ā¤•ā¤°ाā¤Žā¤˛ā¤Ž्॥āĨ§āĨ­॥

đ‘’¯đ‘’žđ‘’°đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑓁 𑒮 𑒞𑒠𑒰 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨đ‘’Ŧ𑓂𑒕𑒱đ‘’Ēđ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒡đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ģ𑒱𑒮𑒰𑒩𑒟𑒱𑓁।
đ‘’–đ‘’‘đ‘“‚đ‘’Šđ‘’°đ‘’¯ 𑒧đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒑𑒩𑓀 𑒒đ‘’ŧ𑒩𑒧𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒱𑒏𑒰đ‘’ĸ𑒱𑒡đ‘’ĸđ‘’ŧ𑒠𑓂𑒨𑒞𑓁॥𑓑𑓘॥

ā¤šā¤¤ाā¤ļ्ā¤ĩः ā¤¸ ā¤¤ā¤Ļा ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤ļ्ā¤›िā¤˛ā¤¨्ā¤¨ā¤§ā¤¨्ā¤ĩा ā¤ĩिā¤¸ाā¤°ā¤Ĩिः।
ā¤œā¤—्ā¤°ाā¤š ā¤Žुā¤Ļ्‌ā¤—ā¤°ं ā¤˜ोā¤°ā¤Žā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•ाā¤¨िā¤§ā¤¨ोā¤Ļ्ā¤¯ā¤¤ः॥āĨ§āĨŽ॥

𑒔𑒱𑒔𑓂𑒕𑒹𑒠𑒰đ‘’Ŗ𑒞𑒞𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨 𑒧đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒑𑒩đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧ𑒱𑒞đ‘’ģ𑓁 đ‘’Ŧ𑒩đ‘’ģ𑓁।
𑒞𑒟𑒰𑓄đ‘’Ŗ𑒱 𑒮đ‘’ŧ𑓄đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒡𑒰đ‘’Ģ𑒞𑓂𑒞𑒰𑓀 𑒧đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒱𑒧đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒨𑒧𑓂𑒨 đ‘’Ģ𑒹𑒑đ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸ𑓂॥𑓑𑓙॥

ā¤šिā¤š्ā¤›ेā¤Ļाā¤Ēā¤¤ā¤¤ā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ ā¤Žुā¤Ļ्‌ā¤—ā¤°ā¤¨्ā¤¨िā¤ļिā¤¤ैः ā¤ļā¤°ैः।
ā¤¤ā¤Ĩाā¤Ŋā¤Ēि ā¤¸ोā¤Ŋā¤­्ā¤¯ā¤§ाā¤ĩā¤¤्ā¤¤ां ā¤Žुā¤ˇ्ā¤Ÿिā¤Žुā¤Ļ्ā¤¯ā¤Ž्ā¤¯ ā¤ĩेā¤—ā¤ĩाā¤¨्॥āĨ§āĨ¯॥

𑒮 𑒧đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒱𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 đ‘’¯đ‘’ĩ𑒠𑒨𑒹 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒓𑓂𑒑đ‘’Ģ𑓁।
𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰𑒮𑓂𑒞𑓀 𑒔𑒰đ‘’Ŗ𑒱 𑒮𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒞đ‘’Ē𑒹đ‘’ĸđ‘’ŧ𑒩𑒮𑓂𑒨𑒞𑒰𑒛𑓃𑒨𑒞𑓂॥𑓒𑓐॥

ā¤¸ ā¤Žुā¤ˇ्ā¤Ÿिā¤Ž्ā¤Ēाā¤¤ā¤¯ाā¤Žाā¤¸ ā¤šृā¤Ļā¤¯े ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤Ēुā¤™्‌ā¤—ā¤ĩः।
ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ाā¤¸्ā¤¤ं ā¤šाā¤Ēि ā¤¸ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¤ā¤˛ेā¤¨ोā¤°ā¤¸्ā¤¯ā¤¤ाāĨœā¤¯ā¤¤्॥āĨ¨āĨĻ॥

𑒞đ‘’Ēđ‘’Ŗđ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘’°đ‘’Šđ‘’°đ‘’Ļđ‘’ąđ‘’¯đ‘’žđ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŗđ‘’Ŗ𑒰𑒞 đ‘’§đ‘’¯đ‘’˛đ‘’žđ‘’Ē𑒹।
𑒮 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒩𑒰𑒖𑓁 đ‘’Žđ‘’¯đ‘’Žđ‘’° đ‘’Ŗđ‘’ŗđ‘’ĸ𑒩𑒹đ‘’Ģ 𑒞𑒟đ‘’ŧ𑒞𑓂𑒟𑒱𑒞𑓁॥𑓒𑓑॥

ā¤¤ā¤˛ā¤Ē्ā¤°ā¤šाā¤°ाā¤­िā¤šā¤¤ो ā¤¨िā¤Ēā¤Ēाā¤¤ ā¤Žā¤šीā¤¤ā¤˛े।
ā¤¸ ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤°ाā¤œः ā¤¸ā¤šā¤¸ा ā¤Ēुā¤¨ā¤°ेā¤ĩ ā¤¤ā¤Ĩोā¤¤्ā¤Ĩिā¤¤ः॥āĨ¨āĨ§॥

𑒅𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑒞𑓂𑒨 𑒔 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘“‚đ‘’¨đ‘’ŧ𑒔𑓂𑒔đ‘’ģ𑒩𑓂𑒠𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲𑓀 𑒑𑒑đ‘’ĸ𑒧𑒰𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑓁।
𑒞𑒞𑓂𑒩𑒰đ‘’Ŗ𑒱 𑒮𑒰 đ‘’ĸ𑒱𑒩𑒰𑒡𑒰𑒩𑒰 𑒨đ‘’ŗ𑒨đ‘’ŗ𑒡𑒹 𑒞𑒹đ‘’ĸ 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰॥𑓒𑓒॥

ā¤‰ā¤¤्ā¤Ēā¤¤्ā¤¯ ā¤š ā¤Ē्ā¤°ā¤—ृā¤š्ā¤¯ोā¤š्ā¤šैā¤°्ā¤Ļ्ā¤Ļेā¤ĩीं ā¤—ā¤—ā¤¨ā¤Žाā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ः।
ā¤¤ā¤¤्ā¤°ाā¤Ēि ā¤¸ा ā¤¨िā¤°ाā¤§ाā¤°ा ā¤¯ुā¤¯ुā¤§े ā¤¤ेā¤¨ ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ा॥āĨ¨āĨ¨॥

đ‘’ĸ𑒱𑒨đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑓀 𑒐𑒹 𑒞𑒠𑒰 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨đ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒡𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰 𑒔 đ‘’Ŗ𑒩𑒮𑓂đ‘’Ŗ𑒩𑒧𑓂।
𑒔𑒏𑓂𑒩𑒞đ‘’ŗ𑓁 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒟𑒧𑒨𑓂𑒨đ‘’ŋ𑒠𑓂𑒡𑒧đ‘’ŗđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ģ𑒱𑒮𑓂𑒧𑒨𑒏𑒰𑒩𑒏𑒧𑓂॥𑓒𑓓॥

ā¤¨िā¤¯ुā¤Ļ्ā¤§ं ā¤–े ā¤¤ā¤Ļा ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤ļ्ā¤šā¤§ā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ा ā¤š ā¤Ēā¤°ā¤¸्ā¤Ēā¤°ā¤Ž्।
ā¤šā¤•्ā¤°ā¤¤ुः ā¤Ē्ā¤°ā¤Ĩā¤Žā¤¯्ā¤¯ँā¤Ļ्ā¤§ā¤Žुā¤¨िā¤ĩिā¤¸्ā¤Žā¤¯ā¤•ाā¤°ā¤•ā¤Ž्॥āĨ¨āĨŠ॥

𑒞𑒞đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱𑒨đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑓀 𑒮đ‘’ŗ𑒔𑒱𑒩𑓀 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 𑒞𑒹đ‘’ĸ𑒰𑒧𑓂đ‘’Ĩđ‘’ąđ‘’đ‘’°đ‘’Žđ‘’¯ ।
𑒅𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑓂𑒨 đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰𑒧𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒔𑒱𑒏𑓂𑒭𑒹đ‘’Ŗ 𑒡𑒩𑒝𑒲𑒞đ‘’Ē𑒹 ॥𑓒𑓔॥

ā¤¤ā¤¤ो ā¤¨िā¤¯ुā¤Ļ्ā¤§ं ā¤¸ुā¤šिā¤°ं ā¤•ृā¤¤्ā¤ĩा ā¤¤ेā¤¨ाā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•ाā¤¸ā¤š ।
ā¤‰ā¤¤्ā¤Ēाā¤¤्ā¤¯ ā¤­्ā¤°ाā¤Žā¤¯ाā¤Žाā¤¸ ā¤šिā¤•्ā¤ˇेā¤Ē ā¤§ā¤°ā¤Ŗीā¤¤ā¤˛े ॥āĨ¨āĨĒ॥

𑒮𑒏𑓂𑒭𑒱đ‘’Ŗ𑓂𑒞đ‘’ŧ 𑒡𑒩𑒝𑒲𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒨 𑒧đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒱𑒧đ‘’ŗ𑒠𑓂𑒨𑒧𑓂𑒨 đ‘’Ģ𑒹𑒑𑒱𑒞: ।
𑒁đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒡𑒰đ‘’Ģ𑒞 𑒠đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒰𑒞𑓂𑒧𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒰đ‘’ĸ𑒱𑒡đ‘’ĸ𑒹𑒔𑓂𑒕𑒨𑒰 ॥𑓒𑓕॥

ā¤¸ā¤•्ā¤ˇिā¤Ē्ā¤¤ो ā¤§ā¤°ā¤Ŗीā¤Ž्ā¤Ē्ā¤°ाā¤Ē्ā¤¯ ā¤Žुā¤ˇ्ā¤Ÿिā¤Žुā¤Ļ्ā¤¯ā¤Ž्ā¤¯ ā¤ĩेā¤—िā¤¤: ।
ā¤…ā¤­्ā¤¯ā¤§ाā¤ĩā¤¤ ā¤Ļुā¤ˇ्ā¤Ÿाā¤¤्ā¤Žा ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•ाā¤¨िā¤§ā¤¨ेā¤š्ā¤›ā¤¯ा ॥āĨ¨āĨĢ॥

𑒞𑒧𑒰𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓀 𑒞𑒞đ‘’ŧ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒖đ‘’ĸ𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒧𑓂 ।
𑒖𑒑𑒞𑓂𑒨𑒰𑓀 đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 đ‘’Ļ𑒱𑒞𑓂𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒹đ‘’ĸ đ‘’Ģ𑒏𑓂𑒭𑒮𑒱 ॥𑓒𑓖॥

ā¤¤ā¤Žाā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ं ā¤¤ā¤¤ो ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤œā¤¨ेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ā¤Ž् ।
ā¤œā¤—ā¤¤्ā¤¯ां ā¤Ēाā¤¤ā¤¯ाā¤Žाā¤¸ ā¤­िā¤¤्ā¤¤्ā¤ĩा ā¤ļूā¤˛ेā¤¨ ā¤ĩā¤•्ā¤ˇā¤¸ि ॥āĨ¨āĨŦ॥

𑒮 𑒑𑒞𑒰𑒮đ‘’ŗ: đ‘’Ŗđ‘’Ŗ𑒰𑒞đ‘’ŧ𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒰𑒑𑓂𑒩đ‘’Ģ𑒱𑒏𑓂𑒭𑒞: ।
𑒔𑒰đ‘’Ē𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒮𑒏đ‘’Ē𑒰𑓀 đ‘’Ŗđ‘’ĩ𑒟𑓂đ‘’Ģ𑒲𑓀 𑒮𑒰đ‘’Ĩ𑓂𑒡𑒱𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒲đ‘’Ŗ𑒰𑓀 𑒮đ‘’Ŗ𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒞𑒰𑒧𑓂॥𑓒𑓗॥

ā¤¸ ā¤—ā¤¤ाā¤¸ु: ā¤Ēā¤Ēाā¤¤ोā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩ्ā¤¯ां ā¤Ļेā¤ĩीā¤ļूā¤˛ाā¤—्ā¤°ā¤ĩिā¤•्ā¤ˇā¤¤: ।
ā¤šाā¤˛ā¤¯ā¤¨्ā¤¤्ā¤¸ā¤•ā¤˛ां ā¤Ēृā¤Ĩ्ā¤ĩीं ā¤¸ाā¤Ŧ्ā¤§िā¤Ļ्ā¤ĩीā¤Ēां ā¤¸ā¤Ēā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤¤ाā¤Ž्।।āĨ¨āĨ­॥

𑒞𑒞: đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒧𑒐𑒱đ‘’Ē𑓀 đ‘’¯đ‘’žđ‘’š 𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱đ‘’ĸ𑓂𑒠đ‘’ŗ𑒩𑒰𑒞𑓂𑒧đ‘’ĸ𑒱 ।
𑒖𑒑𑒞𑓂𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒮𑓂𑒟𑓂𑒨𑒧𑒞𑒲đ‘’Ģ𑒰đ‘’Ŗ đ‘’ĸ𑒱𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧đ‘’Ē𑒘𑓂𑒔𑒰đ‘’Ļđ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸđ‘’Ļ: ॥𑓒𑓘॥

ā¤¤ā¤¤: ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ā¤¨्ā¤¨ā¤Žā¤–िā¤˛ं ā¤šā¤¤े ā¤¤ā¤¸्ā¤Žिā¤¨्ā¤Ļुā¤°ाā¤¤्ā¤Žā¤¨ि ।
ā¤œā¤—ā¤¤्ā¤¸्ā¤ĩाā¤¸्ā¤Ĩ्ā¤¯ā¤Žā¤¤ीā¤ĩाā¤Ē ā¤¨िā¤°्ā¤Ž्ā¤Žā¤˛ā¤ž्ā¤šाā¤­ā¤ĩā¤¨्ā¤¨ā¤­: ॥āĨ¨āĨŽ॥

𑒅𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑒧𑒹𑒒𑒰𑒮𑓂𑒮đ‘’ŧđ‘’Ē𑓂𑒏𑒰𑒨𑒹 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒰𑒑𑒰𑒮đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞𑒹 đ‘’Ŧ𑒧𑒨𑓂𑒨đ‘’ŋ𑒨đ‘’ŗ: ।
𑒮𑒩𑒱𑒞đ‘’ŧ𑒧𑒰𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑đ‘’Ģđ‘’°đ‘’¯đ‘’ąđ‘’ĸ𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰𑓄𑒮đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒩 đ‘’Ŗ𑒰𑒞𑒱𑒞𑒹 ॥𑓒𑓙॥

ā¤‰ā¤¤्ā¤Ēाā¤¤ā¤Žेā¤˜ाā¤¸्ā¤¸ोā¤˛्ā¤•ाā¤¯े ā¤Ē्ā¤°ाā¤—ाā¤¸ँā¤¸्ā¤¤े ā¤ļā¤Žā¤¯्ā¤¯ँā¤¯ु: ।
ā¤¸ā¤°िā¤¤ोā¤Žाā¤°्ā¤—्ā¤—ā¤ĩाā¤šिā¤¨्ā¤¯ā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩाā¤Ŋā¤¸ँā¤¸्ā¤¤ā¤¤्ā¤° ā¤Ēाā¤¤िā¤¤े ॥āĨ¨āĨ¯॥

𑒞𑒞đ‘’ŧ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒑𑒝𑒰𑒮𑓂𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒹 đ‘’¯đ‘’Šđ‘“‚đ‘’­đ‘’ĸ𑒱𑒩𑓂đ‘’Ĩ𑓂đ‘’Ļ𑒩𑒧𑒰đ‘’ĸ𑒮𑒰𑓁।
đ‘’Ĩđ‘’Ļ𑒴đ‘’Ģđ‘’ŗ𑒩𑓂đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸđ‘’ąđ‘’¯đ‘’žđ‘’š 𑒞𑒮𑓂𑒧𑒱đ‘’ĸ𑓂 𑒑đ‘’ĸ𑓂𑒡𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ēđ‘’Ē𑒱𑒞𑒘𑓂𑒖𑒑đ‘’ŗ𑓁॥𑓓𑓐॥

ā¤¤ā¤¤ो ā¤Ļेā¤ĩā¤—ā¤Ŗाā¤¸्ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩे ā¤šā¤°्ā¤ˇā¤¨िā¤°्ā¤Ŧ्ā¤­ā¤°ā¤Žाā¤¨ā¤¸ाः।
ā¤Ŧā¤­ूā¤ĩुā¤°्ā¤¨्ā¤¨िā¤šā¤¤े ā¤¤ā¤¸्ā¤Žिā¤¨् ā¤—ā¤¨्ā¤§ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩा ā¤˛ā¤˛िā¤¤ā¤ž्ā¤œā¤—ुः॥āĨŠāĨĻ॥

𑒁đ‘’Ģ𑒰𑒠𑒨đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞𑒟đ‘’ģđ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒹 đ‘’ĸđ‘’ĸđ‘’ĩ𑒞đ‘’ŗđ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒰đ‘’Ģđ‘’Ŗ𑓂𑒮𑒩đ‘’ŧ𑒑𑒝𑒰𑓁।
đ‘’Ģđ‘’Ģđ‘’ŗ𑓁 đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒝𑓂𑒨𑒰𑒮𑓂𑒞𑒟𑒰 đ‘’Ģ𑒰𑒞𑒰𑓁 𑒮đ‘’ŗđ‘’Ŗ𑓂𑒩đ‘’Ļđ‘’ŧ𑓄đ‘’Ļ𑒴𑒠𑓂𑒠𑒱đ‘’Ģ𑒰𑒏𑒩𑓁॥𑓓𑓑॥

ā¤…ā¤ĩाā¤Ļā¤¯ँā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩैā¤ĩाā¤¨्ā¤¯े ā¤¨ā¤¨ृā¤¤ुā¤ļ्ā¤šाā¤ĩā¤Ē्ā¤¸ā¤°ोā¤—ā¤Ŗाः।
ā¤ĩā¤ĩुः ā¤Ēुā¤Ŗ्ā¤¯ाā¤¸्ā¤¤ā¤Ĩा ā¤ĩाā¤¤ाः ā¤¸ुā¤Ē्ā¤°ā¤­ोā¤Ŋā¤­ूā¤Ļ्ā¤Ļिā¤ĩाā¤•ā¤°ः॥āĨŠāĨ§॥

𑒖𑒖𑓂đ‘’Ģđ‘’Ēđ‘’ŗđ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒰𑒑𑓂đ‘’ĸ𑒨đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ŧ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒰𑓁 đ‘’Ŧ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒰𑒠𑒱𑒑𑓂𑒖đ‘’ĸ𑒱𑒞𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑒰𑓁॥𑓇॥𑓓𑓒॥

ā¤œā¤œ्ā¤ĩā¤˛ुā¤ļ्ā¤šाā¤—्ā¤¨ā¤¯ā¤ļ्ā¤ļाā¤¨्ā¤¤ाः ā¤ļाā¤¨्ā¤¤ाā¤Ļिā¤—्ā¤œā¤¨िā¤¤ā¤¸्ā¤ĩā¤¨ाः॥āĨ॥āĨŠāĨ¨॥

𑒃𑒞𑒱 đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’˛đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’š đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒡𑓁 ॥𑓑𑓐॥

ā¤‡ā¤¤ि ā¤ļ्ā¤°ीā¤Žाā¤°्ā¤•्ā¤•ā¤Ŗ्ā¤Ąेā¤¯ā¤Ēुā¤°ाā¤Ŗे ā¤¸ाā¤ĩā¤°्ā¤Ŗ्ā¤Ŗिā¤•े ā¤Žā¤¨्ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ā¤°े ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žाā¤šाā¤¤्ā¤Ž्ā¤¯े ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ĩā¤§ः ॥āĨ§āĨĻ॥

đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’˛đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’š đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒲𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒞𑒱𑓁॥𑓑𑓑॥ – ā¤ļ्ā¤°ीā¤Žाā¤°्ā¤•्ā¤•ā¤Ŗ्ā¤Ąेā¤¯ā¤Ēुā¤°ाā¤Ŗे ā¤¸ाā¤ĩā¤°्ā¤Ŗ्ā¤Ŗिā¤•े ā¤Žā¤¨्ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ā¤°े ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žाā¤šाā¤¤्ā¤Ž्ā¤¯े ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗीā¤¸्ā¤¤ुā¤¤िः॥āĨ§āĨ§॥


𑒇𑒭𑒱𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓑॥
ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š॥āĨ§॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰 đ‘’¯đ‘’žđ‘’š 𑒞𑒞𑓂𑒩 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒹
𑒮𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑓁 𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰 đ‘’Ģđ‘’¯đ‘“‚đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩đ‘’ŧ𑒑𑒧𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰𑒧𑓂।
𑒏𑒰𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨đ‘’ĸ𑒲đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙đ‘’ŗđ‘’Ģđ‘’ŗ𑒩𑒱𑒭𑓂𑒙đ‘’Ē𑒰đ‘’Ļ𑒰
𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒱𑒏𑒰đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑒏𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰đ‘’Ĩ𑓂𑒖đ‘’Ģ𑒱𑒏𑒰đ‘’Ŧ𑒱𑒞𑒰đ‘’Ŧ𑒰𑓁॥𑓒॥

ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ा ā¤šā¤¤े ā¤¤ā¤¤्ā¤° ā¤Žā¤šाā¤¸ुā¤°ेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°े
ā¤¸ेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ाः ā¤¸ुā¤°ा ā¤ĩā¤š्ā¤¨िā¤Ēुā¤°ोā¤—ā¤Žाā¤¸्ā¤¤ाā¤Ž्।
ā¤•ाā¤¤्ā¤¯ाā¤¯ā¤¨ीā¤¨्ā¤¤ुā¤ˇ्ā¤Ÿुā¤ĩुā¤°िā¤ˇ्ā¤Ÿā¤˛ाā¤­ा
ā¤Ļ्ā¤ĩिā¤•ाā¤ļिā¤ĩā¤•्ā¤¤्ā¤°ाā¤Ŧ्ā¤œā¤ĩिā¤•ाā¤ļिā¤¤ाā¤ļाः॥āĨ¨॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰 𑒆𑒔đ‘’ŗ𑓁॥
𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’Ŗ𑓂𑒩đ‘’Ŗđ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒰𑒩𑓂𑒞𑒱-đ‘’¯đ‘’Šđ‘’š đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠
đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 𑒧𑒰𑒞𑒩𑓂𑒖𑓂𑒖𑒑𑒞đ‘’ŧ𑓄𑒐𑒱đ‘’Ē𑒮𑓂𑒨।
đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒱 đ‘’Ŗđ‘’°đ‘’¯đ‘’ą đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑓀
𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒧𑒲đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒲 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 𑒔𑒩𑒰𑒔𑒩𑒮𑓂𑒨॥𑓓॥

ā¤Ļेā¤ĩा ā¤Šā¤šुः॥
ā¤Ļेā¤ĩि ā¤Ē्ā¤°ā¤Ēā¤¨्ā¤¨ाā¤°्ā¤¤ि-ā¤šā¤°े ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ीā¤Ļ
ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ीā¤Ļ ā¤Žाā¤¤ā¤°्ā¤œ्ā¤œā¤—ā¤¤ोā¤Ŋā¤–िā¤˛ā¤¸्ā¤¯।
ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ीā¤Ļ ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ि ā¤Ēाā¤šि ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩं
ā¤¤्ā¤ĩā¤Žीā¤ļ्ā¤ĩā¤°ी ā¤Ļेā¤ĩि ā¤šā¤°ाā¤šā¤°ā¤¸्ā¤¯॥āĨŠ॥

𑒂𑒡𑒰𑒩đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒰 𑒖𑒑𑒞𑒮𑓂𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒧𑒹𑒏𑒰
đ‘’§đ‘’¯đ‘’˛đ‘’Žđ‘“‚đ‘’Ģ𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒨𑒞𑓁 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰𑓄𑒮𑒱।
𑒁đ‘’Ŗ𑒰𑓀 𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒨𑒰 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨đ‘’ģ𑒞-
𑒠𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒰𑒨𑒞𑒹 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂𑒮𑓂đ‘’ĸ𑒧đ‘’Ē𑒓𑓂𑒒𑓂𑒨đ‘’Ģ𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰॥𑓔॥

ā¤†ā¤§ाā¤°ā¤­ूā¤¤ा ā¤œā¤—ā¤¤ā¤¸्ā¤¤्ā¤ĩā¤Žेā¤•ा
ā¤Žā¤šीā¤¸्ā¤ĩā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¯ā¤¤ः ā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ाā¤Ŋā¤¸ि।
ā¤…ā¤Ēां ā¤¸्ā¤ĩā¤°ूā¤Ēā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ā¤¯ा ā¤¤्ā¤ĩā¤¯ैā¤¤-
ā¤Ļाā¤Ē्ā¤¯ाā¤¯ā¤¤े ā¤•ृā¤¤्ā¤¸्ā¤¨ā¤Žā¤˛ā¤™्‌ā¤˜्ā¤¯ā¤ĩीā¤°्ā¤¯्ā¤¯ा॥āĨĒ॥

𑒞𑓂đ‘’Ģ𑓀 đ‘’Ģđ‘’ģ𑒭𑓂𑒝đ‘’Ģ𑒲 đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩đ‘’ĸđ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’Ģ𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒰
đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ģ𑒮𑓂𑒨 đ‘’Ĩ𑒲𑒖𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑒩𑒧𑒰𑓄𑒮𑒱 𑒧𑒰𑒨𑒰।
𑒮𑒧𑓂𑒧đ‘’ŧđ‘’¯đ‘’ąđ‘’žđ‘’ĸ𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒧𑒹𑒞𑒞𑓂
𑒞𑓂đ‘’Ģđ‘’Ģ𑓂đ‘’ŋđ‘’Ģđ‘’ģ đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒰 đ‘’Ļđ‘’ŗđ‘’Ģ𑒱 𑒧đ‘’ŗđ‘’đ‘“‚đ‘’žđ‘’ąđ‘’¯đ‘’šđ‘’žđ‘’ŗ𑓁॥𑓕॥

ā¤¤्ā¤ĩं ā¤ĩैā¤ˇ्ā¤Ŗā¤ĩी ā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤°ā¤¨ā¤¨्ā¤¤ā¤ĩीā¤°्ā¤¯्ā¤¯ा
ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩā¤ĩā¤¸्ā¤¯ ā¤Ŧीā¤œā¤Ž्ā¤Ēā¤°ā¤Žाā¤Ŋā¤¸ि ā¤Žाā¤¯ा।
ā¤¸ā¤Ž्ā¤Žोā¤šिā¤¤ā¤¨्ā¤Ļेā¤ĩि ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤Žेā¤¤ā¤¤्
ā¤¤्ā¤ĩā¤ĩ्ँā¤ĩै ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ā¤¨्ā¤¨ा ā¤­ुā¤ĩि ā¤Žुā¤•्ā¤¤िā¤šेā¤¤ुः॥āĨĢ॥

đ‘’Ģ𑒱𑒠𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞đ‘’Ģ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’Ļ𑒹𑒠𑒰𑓁
𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒱𑒨𑓁 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒰𑓁 𑒮𑒏đ‘’Ē𑒰 𑒖𑒑𑒞𑓂𑒮đ‘’ŗ।
𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨đ‘’ģ𑒏𑒨𑒰 đ‘’Ŗ𑒴𑒩𑒱𑒞𑒧𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒨đ‘’ģ𑒞𑒞𑓂
𑒏𑒰 𑒞𑒹 𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒞𑒱𑓁 𑒮𑓂𑒞đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’Ŗ𑒩𑒰 đ‘’Ŗ𑒩đ‘’ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑓁॥𑓖॥

ā¤ĩिā¤Ļ्ā¤¯ाः ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ाā¤¸्ā¤¤ā¤ĩ ā¤Ļेā¤ĩि ā¤­ेā¤Ļाः
ā¤¸्ā¤¤्ā¤°िā¤¯ः ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ाः ā¤¸ā¤•ā¤˛ा ā¤œā¤—ā¤¤्ā¤¸ु।
ā¤¤्ā¤ĩā¤¯ैā¤•ā¤¯ा ā¤Ēूā¤°िā¤¤ā¤Žā¤Ž्ā¤Ŧā¤¯ैā¤¤ā¤¤्
ā¤•ा ā¤¤े ā¤¸्ā¤¤ुā¤¤िः ā¤¸्ā¤¤ā¤ĩ्ā¤¯ā¤Ēā¤°ा ā¤Ēā¤°ोā¤•्ā¤¤िः॥āĨŦ॥

𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒰 𑒨𑒠𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒑𑒧đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑒱đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒠𑒰𑒨𑒱đ‘’ĸ𑒲।
𑒞𑓂đ‘’Ģ𑓀 𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒞𑒰 𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒞𑒨𑒹 𑒏𑒰 đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ļđ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗ đ‘’Ŗ𑒩𑒧đ‘’ŧ𑒏𑓂𑒞𑒨𑓁॥𑓗॥

ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ा ā¤¯ā¤Ļा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸्ā¤ĩā¤°्ā¤—ā¤Žुā¤•्ā¤¤िā¤Ē्ā¤°ā¤Ļाā¤¯िā¤¨ी।
ā¤¤्ā¤ĩं ā¤¸्ā¤¤ुā¤¤ा ā¤¸्ā¤¤ुā¤¤ā¤¯े ā¤•ा ā¤ĩा ā¤­ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ु ā¤Ēā¤°ā¤Žोā¤•्ā¤¤ā¤¯ः॥āĨ­॥

𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑒮𑓂𑒨 đ‘’Ĩđ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒖đ‘’ĸ𑒮𑓂𑒨 đ‘’¯đ‘’ĩ𑒠𑒱 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒹।
𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰đ‘’Ŗđ‘’Ģ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒠𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓘॥

ā¤¸ā¤°्ā¤ĩā¤¸्ā¤¯ ā¤Ŧुā¤Ļ्ā¤§िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤œā¤¨ā¤¸्ā¤¯ ā¤šृā¤Ļि ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤े।
ā¤¸्ā¤ĩā¤°्ā¤—्ā¤—ाā¤Ēā¤ĩā¤°्ā¤—्ā¤—ā¤Ļे ā¤Ļेā¤ĩि ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨŽ॥

𑒏đ‘’Ē𑒰𑒏𑒰𑒭𑓂𑒚𑒰𑒠𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 đ‘’Ŗ𑒩𑒱𑒝𑒰𑒧đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒠𑒰𑒨𑒱đ‘’ĸ𑒱।
đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒭𑒮𑓂𑒨đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒩𑒞𑒾 đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓙॥

ā¤•ā¤˛ाā¤•ाā¤ˇ्ā¤ ाā¤Ļिā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤Ēā¤°िā¤Ŗाā¤Žā¤Ē्ā¤°ā¤Ļाā¤¯िā¤¨ि।
ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩā¤ˇā¤¸्ā¤¯ोā¤Ēā¤°ā¤¤ौ ā¤ļā¤•्ā¤¤े ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ¯॥

𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒧𑒓𑓂𑒑đ‘’Ē𑒧𑓀𑒓𑓂𑒑đ‘’Ē𑓂𑒨𑒹 đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑒹 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒩𑓂𑒟𑒮𑒰𑒡𑒱𑒏𑒹।
đ‘’Ŧ𑒩𑒝𑓂𑒨𑒹 𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒏𑒹 𑒑𑒾𑒩𑒱 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓐॥

ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤Žā¤™्‌ā¤—ā¤˛ā¤Žंā¤™्‌ā¤—ā¤˛्ā¤¯े ā¤ļिā¤ĩे ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩाā¤°्ā¤Ĩā¤¸ाā¤§िā¤•े।
ā¤ļā¤°ā¤Ŗ्ā¤¯े ā¤¤्ā¤°्ā¤¯ā¤Ž्ā¤Ŧā¤•े ā¤—ौā¤°ि ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨĻ॥

𑒮đ‘’ĩ𑒭𑓂𑒙𑒱𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒱đ‘’Ģ𑒱đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ŧ𑒰đ‘’ĸ𑒰𑓀 đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹 𑒮đ‘’ĸ𑒰𑒞đ‘’ĸ𑒱।
𑒑đ‘’ŗ𑒝𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒨𑒹 𑒑đ‘’ŗ𑒝𑒧𑒨𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓑॥

ā¤¸ृā¤ˇ्ā¤Ÿिā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤िā¤ĩिā¤¨ाā¤ļाā¤¨ां ā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤­ूā¤¤े ā¤¸ā¤¨ाā¤¤ā¤¨ि।
ā¤—ुā¤Ŗाā¤ļ्ā¤°ā¤¯े ā¤—ुā¤Ŗā¤Žā¤¯े ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨ§॥

đ‘’Ŧ𑒩𑒝𑒰𑒑𑒞𑒠𑒲đ‘’ĸ𑒰𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞đ‘’Ŗ𑒩𑒱𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝đ‘’Ŗ𑒩𑒰𑒨𑒝𑒹।
𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Žđ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’Šđ‘“‚đ‘’žđ‘“‚đ‘’žđ‘’˛đ‘’¯đ‘’Šđ‘’š 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓒॥+

ā¤ļā¤°ā¤Ŗाā¤—ā¤¤ā¤Ļीā¤¨ाā¤°्ā¤¤्ā¤¤ā¤Ēā¤°िā¤¤्ā¤°ाā¤Ŗā¤Ēā¤°ाā¤¯ā¤Ŗे।
ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤¸्ā¤¯ाā¤°्ā¤¤्ā¤¤ीā¤šā¤°े ā¤Ļेā¤ĩि ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨ¨॥

đ‘’¯đ‘“€đ‘’Žđ‘’¨đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞đ‘’Ģ𑒱𑒧𑒰đ‘’ĸ𑒮𑓂𑒟𑒹 đ‘’Ĩđ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘“‚đ‘’§đ‘’°đ‘’đ‘’˛đ‘’Šđ‘’´đ‘’Ŗ𑒡𑒰𑒩𑒱𑒝𑒱।
𑒏𑒾đ‘’Ŧ𑒰𑒧𑓂đ‘’Ļ𑓁𑒏𑓂𑒭𑒩𑒱𑒏𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓓॥

ā¤šंā¤¸ā¤¯ुā¤•्ā¤¤ā¤ĩिā¤Žाā¤¨ā¤¸्ā¤Ĩे ā¤Ŧ्ā¤°ā¤š्ā¤Žाā¤Ŗीā¤°ूā¤Ēā¤§ाā¤°िā¤Ŗि।
ā¤•ौā¤ļाā¤Ž्ā¤­ःā¤•्ā¤ˇā¤°िā¤•े ā¤Ļेā¤ĩि ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨŠ॥

𑒞𑓂𑒩𑒱đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒔đ‘’ĸđ‘“‚đ‘’ đ‘“‚đ‘’Šđ‘’°đ‘’¯đ‘’ąđ‘’Ąđ‘’Šđ‘’š đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒭đ‘’Ļđ‘’Ģđ‘’°đ‘’¯đ‘’ąđ‘’ĸ𑒱।
đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’šđ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒔𑒩𑒲𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓔॥

ā¤¤्ā¤°िā¤ļूā¤˛ā¤šā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ाā¤šिā¤§ā¤°े ā¤Žā¤šाā¤ĩृā¤ˇā¤­ā¤ĩाā¤šिā¤¨ि।
ā¤Žाā¤šेā¤ļ्ā¤ĩā¤šā¤°ीā¤¸्ā¤ĩā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨĒ॥

𑒧𑒨𑒴𑒩𑒏đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒏đ‘’ŗ𑒙đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒞𑒹 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑒡𑒩𑒹𑓄đ‘’ĸ𑒒𑒹।
𑒏𑒾𑒧𑒰𑒩𑒲𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒰đ‘’ĸ𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓕॥

ā¤Žā¤¯ूā¤°ā¤•ुā¤•्ā¤•ुā¤Ÿā¤ĩृā¤¤े ā¤Žā¤šाā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤§ā¤°ेā¤Ŋā¤¨ā¤˜े।
ā¤•ौā¤Žाā¤°ीā¤°ूā¤Ēā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩाā¤¨े ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨĢ॥

đ‘’Ŧ𑒓𑓂𑒐-𑒔𑒏𑓂𑒩-𑒑𑒠𑒰-đ‘’Ŧ𑒰𑒓𑓂𑒩𑓂𑒑-𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘’˛đ‘’žđ‘’Ŗ𑒩𑒧𑒰𑒨đ‘’ŗ𑒡𑒹।
đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 đ‘’Ģđ‘’ģ𑒭𑓂𑒝đ‘’Ģ𑒲𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓖॥

ā¤ļā¤™्‌ā¤–-ā¤šā¤•्ā¤°-ā¤—ā¤Ļा-ā¤ļाā¤™्‌ā¤°्ā¤—-ā¤—ृā¤šीā¤¤ā¤Ēā¤°ā¤Žाā¤¯ुā¤§े।
ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ीā¤Ļ ā¤ĩैā¤ˇ्ā¤Ŗā¤ĩीā¤°ूā¤Ēे ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨŦ॥

𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘’˛đ‘’žđ‘’ŧđ‘’‘đ‘“‚đ‘’Šđ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’”đ‘’đ‘“‚đ‘’Šđ‘’š 𑒠𑓀𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩đ‘’ŧ𑒠𑓂𑒡đ‘’ĩ𑒞đ‘’Ģ𑒮đ‘’ŗđ‘’ĸ𑓂𑒡𑒩𑒹।
đ‘’Ģđ‘’Šđ‘’°đ‘’¯đ‘’Šđ‘’´đ‘’Ŗ𑒱𑒝𑒱 đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓗॥

ā¤—ृā¤šीā¤¤ोā¤—्ā¤°ā¤Žā¤šाā¤šā¤•्ā¤°े ā¤Ļंā¤ˇ्ā¤Ÿ्ā¤°ोā¤Ļ्ā¤§ृā¤¤ā¤ĩā¤¸ुā¤¨्ā¤§ā¤°े।
ā¤ĩā¤°ाā¤šā¤°ूā¤Ēिā¤Ŗि ā¤ļिā¤ĩे ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨ­॥

đ‘’ĸđ‘’ĩđ‘’Žđ‘’ąđ‘“€đ‘’¯đ‘’Šđ‘’´đ‘’Ŗ𑒹𑒝đ‘’ŧ𑒑𑓂𑒩𑒹𑒝 đ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗđ‘’ĸ𑓂𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒏đ‘’ĩ𑒞đ‘’ŧ𑒠𑓂𑒨𑒧𑒹।
𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧđ‘’đ‘“‚đ‘’¨đ‘’žđ‘“‚đ‘’Šđ‘’°đ‘’đ‘’Žđ‘’¯đ‘’ąđ‘’žđ‘’š đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓘॥

ā¤¨ृā¤¸िंā¤šā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗोā¤—्ā¤°ेā¤Ŗ ā¤šā¤¨्ā¤¤ुā¤¨्ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ाā¤¨्ā¤•ृā¤¤ोā¤Ļ्ā¤¯ā¤Žे।
ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯ā¤¤्ā¤°ाā¤Ŗā¤¸ā¤šिā¤¤े ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨŽ॥

𑒏𑒱𑒩𑒲𑒙𑒱đ‘’ĸ𑒱 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ģ𑒖𑓂𑒩𑒹 đ‘’Žđ‘’¯đ‘’Žđ‘“‚đ‘’Šđ‘’ĸ𑒨đ‘’ĸđ‘’ŧ𑒖𑓂𑒖𑓂đ‘’Ģđ‘’Ē𑒹।
đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒞𑓂𑒩đ‘’Ŗđ‘“‚đ‘’Šđ‘’°đ‘’đ‘’¯đ‘’Šđ‘’š 𑒔đ‘’ģđ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒱 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓑𑓙॥

ā¤•िā¤°ीā¤Ÿिā¤¨ि ā¤Žā¤šाā¤ĩā¤œ्ā¤°े ā¤¸ā¤šā¤¸्ā¤°ā¤¨ā¤¯ā¤¨ोā¤œ्ā¤œ्ā¤ĩā¤˛े।
ā¤ĩृā¤¤्ā¤°ā¤Ē्ā¤°ाā¤Ŗā¤šā¤°े ā¤šैā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ि ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ§āĨ¯॥

đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑒠𑒴𑒞𑒲𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 đ‘’¯đ‘’žđ‘’ đ‘’ģđ‘’žđ‘“‚đ‘’¨đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ĩđ‘’Ē𑒹।
𑒒đ‘’ŧ𑒩𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Šđ‘’°đ‘’Ģ𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓒𑓐॥

ā¤ļिā¤ĩā¤Ļूā¤¤ीā¤¸्ā¤ĩā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤šā¤¤ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤Žā¤šाā¤Ŧā¤˛े।
ā¤˜ोā¤°ā¤°ूā¤Ēे ā¤Žā¤šाā¤°ाā¤ĩे ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ¨āĨĻ॥

𑒠𑓀𑒭𑓂𑒙𑓂𑒩𑒰𑒏𑒩𑒰đ‘’Ēđ‘’Ģ𑒠đ‘’ĸ𑒹 đ‘’Ŧ𑒱𑒩đ‘’ŧ𑒧𑒰đ‘’Ē𑒰đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ļ𑒴𑒭𑒝𑒹।
𑒔𑒰𑒧đ‘’ŗ𑒝𑓂𑒛𑒹 𑒧đ‘’ŗ𑒝𑓂𑒛𑒧𑒟đ‘’ĸ𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓒𑓑॥

ā¤Ļंā¤ˇ्ā¤Ÿ्ā¤°ाā¤•ā¤°ाā¤˛ā¤ĩā¤Ļā¤¨े ā¤ļिā¤°ोā¤Žाā¤˛ाā¤ĩिā¤­ूā¤ˇā¤Ŗे।
ā¤šाā¤Žुā¤Ŗ्ā¤Ąे ā¤Žुā¤Ŗ्ā¤Ąā¤Žā¤Ĩā¤¨े ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ¨āĨ§॥

đ‘’Ē𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒱 đ‘’Ē𑒖𑓂𑒖𑒹 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ģ𑒱𑒠𑓂𑒨𑒹 đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒠𑓂𑒡𑒹 đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒱 𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒡𑒹 𑒡𑓂𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒹।
đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Šđ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’Šđ‘’ą đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ģ𑒱𑒠𑓂𑒨𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓒𑓒॥

ā¤˛ā¤•्ā¤ˇ्ā¤Žि ā¤˛ā¤œ्ā¤œे ā¤Žā¤šाā¤ĩिā¤Ļ्ā¤¯े ā¤ļ्ā¤°ā¤Ļ्ā¤§े ā¤Ēुā¤ˇ्ā¤Ÿि ā¤¸्ā¤ĩā¤§े ā¤§्ā¤°ुā¤ĩे।
ā¤Žā¤šाā¤°ाā¤¤्ā¤°ि ā¤Žā¤šाā¤ĩिā¤Ļ्ā¤¯े ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ¨āĨ¨॥

𑒧𑒹𑒡𑒹 𑒮𑒩𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒞𑒱 đ‘’Ģ𑒩𑒹 đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒱 đ‘’Ĩ𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒩đ‘’Ģ𑒱 𑒞𑒰𑒧𑒮𑒱।
đ‘’ĸ𑒱𑒨𑒞𑒹 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑓀 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠𑒹đ‘’Ŧ𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓒𑓓॥

ā¤Žेā¤§े ā¤¸ā¤°ā¤¸्ā¤ĩā¤¤ि ā¤ĩā¤°े ā¤­ूā¤¤ि ā¤Ŧाā¤­्ā¤°ā¤ĩि ā¤¤ाā¤Žā¤¸ि।
ā¤¨िā¤¯ā¤¤े ā¤¤्ā¤ĩं ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ीā¤Ļेā¤ļे ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ¨āĨŠ॥

𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑒹đ‘’Ŧ𑒹 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģđ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑒮𑒧đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģ𑒱𑒞𑒹।
đ‘’Ļ𑒨𑒹đ‘’Ļđ‘“‚đ‘’¨đ‘’Žđ‘“‚đ‘’žđ‘“‚đ‘’Šđ‘’°đ‘’¯đ‘’ą đ‘’ĸđ‘’ŧ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓒𑓔॥

ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤¸्ā¤ĩā¤°ूā¤Ēे ā¤¸ā¤°्ā¤ĩेā¤ļे ā¤¸ā¤°्ā¤ĩā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤¸ā¤Žā¤¨्ā¤ĩिā¤¤े।
ā¤­ā¤¯ेā¤­्ā¤¯ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ाā¤šि ā¤¨ो ā¤Ļेā¤ĩि ā¤Ļुā¤°्ā¤—्ā¤—े ā¤Ļेā¤ĩि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ¨āĨĒ॥

𑒋𑒞𑒞𑓂𑒞𑒹 đ‘’Ģ𑒠đ‘’ĸ𑓀 𑒮𑒾𑒧𑓂𑒨𑓀 đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒔đ‘’ĸ𑒞𑓂𑒩𑒨đ‘’Ļ𑒴𑒭𑒱𑒞𑒧𑓂।
đ‘’Ŗ𑒰𑒞đ‘’ŗ đ‘’ĸ𑓁 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒲𑒞𑒱đ‘’Ļ𑓂𑒨𑓁 𑒏𑒰𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨đ‘’ĸ𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓒𑓕॥

ā¤ā¤¤ā¤¤्ā¤¤े ā¤ĩā¤Ļā¤¨ं ā¤¸ौā¤Ž्ā¤¯ं ā¤˛ोā¤šā¤¨ā¤¤्ā¤°ā¤¯ā¤­ूā¤ˇिā¤¤ā¤Ž्।
ā¤Ēाā¤¤ु ā¤¨ः ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ीā¤¤िā¤­्ā¤¯ः ā¤•ाā¤¤्ā¤¯ाā¤¯ā¤¨ि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ¨āĨĢ॥

𑒖𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’Ē𑒰𑒏𑒩𑒰đ‘’Ē𑒧𑒞𑓂𑒨đ‘’ŗ𑒑𑓂𑒩𑒧đ‘’Ŧ𑒹𑒭𑒰𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒮𑒴𑒠đ‘’ĸ𑒧𑓂।
𑒞𑓂𑒩𑒱đ‘’Ŧ𑒴đ‘’Ē𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑒰𑒞đ‘’ŗ đ‘’ĸđ‘’ŧ đ‘’Ļ𑒲𑒞𑒹𑒩𑓂đ‘’Ĩ𑓂đ‘’Ļ𑒠𑓂𑒩𑒏𑒰đ‘’Ē𑒱 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑓄𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒹॥𑓒𑓖॥

ā¤œ्ā¤ĩाā¤˛ाā¤•ā¤°ाā¤˛ā¤Žā¤¤्ā¤¯ुā¤—्ā¤°ā¤Žā¤ļेā¤ˇाā¤¸ुā¤°ā¤¸ूā¤Ļā¤¨ā¤Ž्।
ā¤¤्ā¤°िā¤ļूā¤˛ā¤Ž्ā¤Ēाā¤¤ु ā¤¨ो ā¤­ीā¤¤ेā¤°्ā¤Ŧ्ā¤­ā¤Ļ्ā¤°ā¤•ाā¤˛ि ā¤¨ā¤Žोā¤Ŋā¤¸्ā¤¤ु ā¤¤े॥āĨ¨āĨŦ॥

đ‘’¯đ‘’ąđ‘’ĸ𑒮𑓂𑒞𑒱 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒞𑒹𑒖𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒮𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑒹đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ŗ𑒴𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨 𑒨𑒰 𑒖𑒑𑒞𑓂।
𑒮𑒰 𑒒𑒝𑓂𑒙𑒰 đ‘’Ŗ𑒰𑒞đ‘’ŗ đ‘’ĸđ‘’ŧ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’Ŗ𑒰đ‘’Ŗ𑒹đ‘’Ļ𑓂𑒨đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑓁 𑒮đ‘’ŗ𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ģ॥𑓒𑓗॥

ā¤šिā¤¨ā¤¸्ā¤¤ि ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤¤ेā¤œांā¤¸ि ā¤¸्ā¤ĩā¤¨ेā¤¨ाā¤Ēूā¤°्ā¤¯्ā¤¯ ā¤¯ा ā¤œā¤—ā¤¤्।
ā¤¸ा ā¤˜ā¤Ŗ्ā¤Ÿा ā¤Ēाā¤¤ु ā¤¨ो ā¤Ļेā¤ĩि ā¤Ēाā¤Ēेā¤­्ā¤¯ो ā¤¨ः ā¤¸ुā¤¤ाā¤¨िā¤ĩ॥āĨ¨āĨ­॥

𑒁𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰𑒮đ‘’ĩ𑒑𑓂đ‘’Ģ𑒮𑒰đ‘’Ŗ𑒓𑓂𑒏𑒔𑒩𑓂𑒔𑓂𑒔𑒱𑒞𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒏𑒩đ‘’ŧ𑒖𑓂𑒖𑓂đ‘’Ģđ‘’Ē।
đ‘’Ŧđ‘’ŗđ‘’Ļ𑒰𑒨 𑒐𑒛𑓂𑒑đ‘’ŧ đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒞đ‘’ŗ 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒱𑒏𑒹 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰𑓀 đ‘’ĸ𑒞𑒰 đ‘’Ģ𑒨𑒧𑓂॥𑓒𑓘॥

ā¤…ā¤¸ुā¤°ाā¤¸ृā¤—्ā¤ĩā¤¸ाā¤Ēā¤™्‌ā¤•ā¤šā¤°्ā¤š्ā¤šिā¤¤ā¤¸्ā¤¤े ā¤•ā¤°ोā¤œ्ā¤œ्ā¤ĩā¤˛।
ā¤ļुā¤­ाā¤¯ ā¤–ā¤Ą्‌ā¤—ो ā¤­ā¤ĩā¤¤ु ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąिā¤•े ā¤¤्ā¤ĩां ā¤¨ā¤¤ा ā¤ĩā¤¯ā¤Ž्॥āĨ¨āĨŽ॥

𑒩đ‘’ŧ𑒑𑒰đ‘’ĸđ‘’Ŧ𑒹𑒭𑒰đ‘’ĸđ‘’Ŗđ‘’¯đ‘“€đ‘’Žđ‘’ą 𑒞đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒰
𑒩đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒰 𑒞đ‘’ŗ 𑒏𑒰𑒧𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒮𑒏đ‘’Ē𑒰đ‘’ĸđ‘’Ļ𑒲𑒭𑓂𑒙𑒰đ‘’ĸ𑓂।
𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒧𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒱𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒰𑓀 đ‘’ĸ đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŗđ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒩𑒰𑒝𑒰-
đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒧𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒱𑒞𑒰 đ‘’¯đ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒨𑒞𑒰𑓀 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱॥𑓒𑓙॥

ā¤°ोā¤—ाā¤¨ā¤ļेā¤ˇाā¤¨ā¤Ēā¤šंā¤¸ि ā¤¤ुā¤ˇ्ā¤Ÿा
ā¤°ुā¤ˇ्ā¤Ÿा ā¤¤ु ā¤•ाā¤Žाā¤¨्ā¤¤्ā¤¸ā¤•ā¤˛ाā¤¨ā¤­ीā¤ˇ्ā¤Ÿाā¤¨्।
ā¤¤्ā¤ĩाā¤Žाā¤ļ्ā¤°िā¤¤ाā¤¨ां ā¤¨ ā¤ĩिā¤Ēā¤¨्ā¤¨ā¤°ाā¤Ŗा-
ā¤¨्ā¤¤्ā¤ĩाā¤Žाā¤ļ्ā¤°िā¤¤ा ā¤š्ā¤¯ाā¤ļ्ā¤°ā¤¯ā¤¤ां ā¤Ē्ā¤°ā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ि॥āĨ¨āĨ¯॥

𑒋𑒞𑒞𑓂𑒏đ‘’ĩ𑒞𑒨𑓂𑒨đ‘’ŋ𑒞𑓂𑒏𑒠đ‘’ĸ𑓀 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨𑒰𑓄𑒠𑓂𑒨
𑒡𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒱𑒭𑒰𑓀 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘“„đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒰𑒧𑓂।
𑒩𑒴đ‘’Ŗđ‘’ģ𑒩đ‘’ĸ𑒹𑒏đ‘’ģ𑒩𑓂đ‘’Ĩ𑓂đ‘’Ĩđ‘’ŗđ‘’¯đ‘’ŗ𑒡𑒰𑒞𑓂𑒧𑒧𑒴𑒩𑓂𑒞𑒱𑓀
𑒓𑓂𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰𑓄𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒱𑒏𑒹 𑒞𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒏𑒩đ‘’ŧ𑒞𑒱 𑒏𑒰𑓄đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒰॥𑓓𑓐॥

ā¤ā¤¤ā¤¤्ā¤•ृā¤¤ā¤¯्ā¤¯ँā¤¤्ā¤•ā¤Ļā¤¨ं ā¤¤्ā¤ĩā¤¯ाā¤Ŋā¤Ļ्ā¤¯
ā¤§ā¤°्ā¤Ž्ā¤Žā¤Ļ्ā¤ĩिā¤ˇां ā¤Ļेā¤ĩि ā¤Žā¤šाā¤Ŋā¤¸ुā¤°ाā¤Ŗाā¤Ž्।
ā¤°ूā¤Ēैā¤°ā¤¨ेā¤•ैā¤°्ā¤Ŧ्ā¤Ŧुā¤šुā¤§ाā¤¤्ā¤Žā¤Žूā¤°्ā¤¤िं
ā¤™्ā¤•ृā¤¤्ā¤ĩाā¤Ŋā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•े ā¤¤ā¤¤्ā¤Ē्ā¤°ā¤•ā¤°ोā¤¤ि ā¤•ाā¤Ŋā¤¨्ā¤¯ा॥āĨŠāĨĻ॥

đ‘’Ģ𑒱𑒠𑓂𑒨𑒰𑒮đ‘’ŗ đ‘’Ŧ𑒰𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ģ𑒹𑒏𑒠𑒲đ‘’Ŗ𑒹-
𑒭𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒠𑓂𑒨𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ģ𑒰𑒏𑓂𑒨𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒔 𑒏𑒰 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒠đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒰।
𑒧𑒧𑒞𑓂đ‘’Ģđ‘’‘đ‘’Šđ‘“‚đ‘’žđ‘’šđ‘“„đ‘’žđ‘’ąđ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’ĸ𑓂𑒡𑒏𑒰𑒩𑒹
đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰𑒧𑒨𑒞𑓂𑒨𑒹𑒞𑒠𑒞𑒲đ‘’Ģ đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒧𑓂॥𑓓𑓑॥

ā¤ĩिā¤Ļ्ā¤¯ाā¤¸ु ā¤ļाā¤¸्ā¤¤्ā¤°ेā¤ˇु ā¤ĩिā¤ĩेā¤•ā¤Ļीā¤Ēे-
ā¤ˇ्ā¤ĩाā¤Ļ्ā¤¯ेā¤ˇु ā¤ĩाā¤•्ā¤¯ेā¤ˇु ā¤š ā¤•ा ā¤¤्ā¤ĩā¤Ļā¤¨्ā¤¯ा।
ā¤Žā¤Žā¤¤्ā¤ĩā¤—ā¤°्ā¤¤ेā¤Ŋā¤¤िā¤Žā¤šाā¤¨्ā¤§ā¤•ाā¤°े
ā¤ĩिā¤­्ā¤°ाā¤Žā¤¯ā¤¤्ā¤¯ेā¤¤ā¤Ļā¤¤ीā¤ĩ ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩā¤Ž्॥āĨŠāĨ§॥

𑒩𑒏𑓂𑒭𑒰𑓀𑒮𑒱 𑒨𑒞𑓂𑒩đ‘’ŧ𑒑𑓂𑒩đ‘’Ģ𑒱𑒭𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒔 đ‘’ĸ𑒰𑒑𑒰-
𑒨𑒞𑓂𑒩𑒰𑒩𑒨đ‘’ŧ 𑒠𑒮𑓂𑒨đ‘’ŗđ‘’Ĩđ‘’Ē𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒨𑒞𑓂𑒩।
𑒠𑒰đ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸđ‘’Ēđ‘’ŧ 𑒨𑒞𑓂𑒩 𑒞𑒟𑒰đ‘’Ĩ𑓂𑒡𑒱𑒧𑒡𑓂𑒨𑒹
𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑒩𑒱đ‘’Ŗ𑒰𑒮𑒱 đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒧𑓂॥𑓓𑓒॥

ā¤°ā¤•्ā¤ˇांā¤¸ि ā¤¯ā¤¤्ā¤°ोā¤—्ā¤°ā¤ĩिā¤ˇाā¤ļ्ā¤š ā¤¨ाā¤—ा-
ā¤¯ā¤¤्ā¤°ाā¤°ā¤¯ो ā¤Ļā¤¸्ā¤¯ुā¤Ŧā¤˛ाā¤¨ि ā¤¯ā¤¤्ā¤°।
ā¤Ļाā¤ĩाā¤¨ā¤˛ो ā¤¯ā¤¤्ā¤° ā¤¤ā¤Ĩाā¤Ŧ्ā¤§िā¤Žā¤§्ā¤¯े
ā¤¤ā¤¤्ā¤° ā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ā¤¤्ā¤ĩā¤Ž्ā¤Ēā¤°िā¤Ēाā¤¸ि ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩā¤Ž्॥āĨŠāĨ¨॥

đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒹𑓂đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒱 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑒩𑒱đ‘’Ŗ𑒰𑒮𑒱 đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑓀-
đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒱đ‘’ŋđ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒞𑓂𑒧𑒱𑒏𑒰 𑒡𑒰𑒩𑒨𑒮𑒲𑒞𑒱 đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒧𑓂।
đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒹𑓂đ‘’Ŧđ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒨𑒰 đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒞𑒲 đ‘’Ļđ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱
đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒨𑒰 𑒨𑒹 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨𑒱 đ‘’Ļ𑒏𑓂𑒞𑒱đ‘’ĸ𑒧𑓂𑒩𑒰𑓁॥𑓓𑓓॥

ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩे्ā¤ļ्ā¤ĩā¤°ि ā¤¤्ā¤ĩā¤Ž्ā¤Ēā¤°िā¤Ēाā¤¸ि ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩं-
ā¤ĩ्ā¤ĩिँā¤ļ्ā¤ĩाā¤¤्ā¤Žिā¤•ा ā¤§ाā¤°ā¤¯ā¤¸ीā¤¤ि ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩā¤Ž्।
ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩे्ā¤ļā¤ĩā¤¨्ā¤Ļ्ā¤¯ा ā¤­ā¤ĩā¤¤ी ā¤­ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ि
ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩाā¤ļ्ā¤°ā¤¯ा ā¤¯े ā¤¤्ā¤ĩā¤¯ि ā¤­ā¤•्ā¤¤िā¤¨ā¤Ž्ā¤°ाः॥āĨŠāĨŠ॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 đ‘’Ŗ𑒩𑒱đ‘’Ŗ𑒰đ‘’Ē𑒨 đ‘’ĸđ‘’ŧ𑓄𑒩𑒱đ‘’Ļ𑒲𑒞𑒹-
𑒩𑓂đ‘’ĸ𑒱𑒞𑓂𑒨𑓂𑒨đ‘’ŋ𑒨𑒟𑒰𑓄𑒮đ‘’ŗ𑒩đ‘’Ģ𑒡𑒰𑒠𑒡đ‘’ŗđ‘’ĸđ‘’ģđ‘’Ģ 𑒮𑒠𑓂𑒨𑓁।
đ‘’Ŗ𑒰đ‘’Ŗ𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒖𑒑𑒞𑒰𑓀 đ‘’Ŗ𑓂𑒩đ‘’Ŧ𑒧𑓀 đ‘’ĸ𑒨𑒰đ‘’Ŧđ‘’ŗ
𑒅𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑒰𑒞đ‘’Ŗ𑒰𑒏𑒖đ‘’ĸ𑒱𑒞𑒰đ‘’ŋđ‘’Ŧ𑓂𑒔 đ‘’§đ‘’¯đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒮𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰đ‘’ĸ𑓂॥𑓓𑓔॥

ā¤Ļेā¤ĩि ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ीā¤Ļ ā¤Ēā¤°िā¤Ēाā¤˛ā¤¯ ā¤¨ोā¤Ŋā¤°िā¤­ीā¤¤े-
ā¤°्ā¤¨िā¤¤्ā¤¯्ā¤¯ँā¤¯ā¤Ĩाā¤Ŋā¤¸ुā¤°ā¤ĩā¤§ाā¤Ļā¤§ुā¤¨ैā¤ĩ ā¤¸ā¤Ļ्ā¤¯ः।
ā¤Ēाā¤Ēाā¤¨ि ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤œā¤—ā¤¤ां ā¤Ē्ā¤°ā¤ļā¤Žं ā¤¨ā¤¯ाā¤ļु
ā¤‰ā¤¤्ā¤Ēाā¤¤ā¤Ēाā¤•ā¤œā¤¨िā¤¤ाँā¤ļ्ā¤š ā¤Žā¤šोā¤Ēā¤¸ā¤°्ā¤—्ā¤—ाā¤¨्॥āĨŠāĨĒ॥

đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒝𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒰𑓀 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒮𑒲𑒠 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑓀 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’Ģ𑒱đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’Ģđ‘’Šđ‘“‚đ‘’žđ‘“‚đ‘’žđ‘’ąđ‘’¯đ‘’°đ‘’Šđ‘’ąđ‘’đ‘’ą।
𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨đ‘’Ģ𑒰𑒮𑒱đ‘’ĸ𑒰𑒧𑒲𑒛𑓂𑒨𑒹 đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑒰đ‘’ĸ𑒰𑓀 đ‘’Ģ𑒩𑒠𑒰 đ‘’Ļđ‘’Ģ॥𑓓𑓕॥

ā¤Ē्ā¤°ā¤Ŗā¤¤ाā¤¨ां ā¤Ē्ā¤°ā¤¸ीā¤Ļ ā¤¤्ā¤ĩं ā¤Ļेā¤ĩि ā¤ĩिā¤ļ्ā¤ĩाā¤ĩā¤°्ā¤¤्ā¤¤िā¤šाā¤°िā¤Ŗि।
ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯ā¤ĩाā¤¸िā¤¨ाā¤Žीā¤Ą्ā¤¯े ā¤˛ोā¤•ाā¤¨ां ā¤ĩā¤°ā¤Ļा ā¤­ā¤ĩ॥āĨŠāĨĢ॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓓𑓖॥

ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ुā¤ĩाā¤š॥āĨŠāĨŦ॥

đ‘’Ģđ‘’Šđ‘’ đ‘’°đ‘“„đ‘’¯đ‘“€ 𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒑𑒝𑒰 đ‘’Ģ𑒩𑒨𑓂𑒨đ‘’ŋđ‘’ĸ𑓂𑒧đ‘’ĸ𑒮𑒹𑒔𑓂𑒕𑒟।
𑒞𑓀 đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒝đ‘’ŗ𑒡𑓂đ‘’Ģ𑓀 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒨𑒔𑓂𑒕𑒰𑒧𑒱 𑒖𑒑𑒞𑒰𑒧đ‘’ŗđ‘’Ŗ𑒏𑒰𑒩𑒏𑒧𑓂॥𑓓𑓗॥

ā¤ĩā¤°ā¤Ļाā¤Ŋā¤šं ā¤¸ुā¤°ā¤—ā¤Ŗा ā¤ĩā¤°ā¤¯्ā¤¯ँā¤¨्ā¤Žā¤¨ā¤¸ेā¤š्ā¤›ā¤Ĩ।
ā¤¤ं ā¤ĩृā¤Ŗुā¤§्ā¤ĩं ā¤Ē्ā¤°ā¤¯ā¤š्ā¤›ाā¤Žि ā¤œā¤—ā¤¤ाā¤Žुā¤Ēā¤•ाā¤°ā¤•ā¤Ž्॥āĨŠāĨ­॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰 𑒆𑒔đ‘’ŗ𑓁॥𑓓𑓘॥

ā¤Ļेā¤ĩा ā¤Šā¤šुः॥āĨŠāĨŽ॥

𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’Ĩ𑒰𑒡𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒩đ‘’Ŧ𑒧đ‘’ĸđ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨𑒰𑓄𑒐𑒱đ‘’Ē𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒱।
𑒋đ‘’Ģ𑒧𑒹đ‘’Ģ 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨𑒰 𑒏𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒧𑒮𑓂𑒧𑒠𑓂đ‘’Ģđ‘’ģ𑒩𑒱đ‘’Ģ𑒱đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ŧđ‘’ĸ𑒧𑓂॥𑓓𑓙॥

ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩाā¤Ŧाā¤§ाā¤Ē्ā¤°ā¤ļā¤Žā¤¨ā¤¨्ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯ā¤¸्ā¤¯ाā¤Ŋā¤–िā¤˛ेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ि।
ā¤ā¤ĩā¤Žेā¤ĩ ā¤¤्ā¤ĩā¤¯ा ā¤•ाā¤°्ā¤¯्ā¤¯ā¤Žā¤¸्ā¤Žā¤Ļ्ā¤ĩैā¤°िā¤ĩिā¤¨ाā¤ļā¤¨ā¤Ž्॥āĨŠāĨ¯॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔॥𑓔𑓐॥

ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ुā¤ĩाā¤š॥āĨĒāĨĻ॥

đ‘’Ģđ‘’ģđ‘’Ģ𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒞𑒹𑓄đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒹 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒞𑒹 𑒁𑒭𑓂𑒙𑒰đ‘’Ģ𑒱𑓀đ‘’Ŧ𑒞𑒱𑒧𑒹 𑒨đ‘’ŗ𑒑𑒹।
đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ŧ𑓂𑒔đ‘’ģ𑒰đ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒰đ‘’Ģđ‘’ŗ𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑒞𑓂𑒮𑓂𑒨𑒹𑒞𑒹 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒾॥𑓔𑓑॥

ā¤ĩैā¤ĩā¤¸्ā¤ĩā¤¤ेā¤Ŋā¤¨्ā¤¤ā¤°े ā¤Ē्ā¤°ाā¤Ē्ā¤¤े ā¤…ā¤ˇ्ā¤Ÿाā¤ĩिंā¤ļā¤¤िā¤Žे ā¤¯ुā¤—े।
ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ो ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ļ्ā¤šैाā¤ĩाā¤¨्ā¤¯ाā¤ĩुā¤¤्ā¤Ēā¤¤्ā¤¸्ā¤¯ेā¤¤े ā¤Žā¤šाā¤¸ुā¤°ौ॥āĨĒāĨ§॥

đ‘’ĸđ‘’ĸ𑓂𑒠𑒑đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘’š 𑒖𑒰𑒞𑒰 𑒨đ‘’Ŧđ‘’ŧ𑒠𑒰𑒑𑒩𑓂đ‘’Ļ𑒮𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒰।
𑒞𑒞𑒮𑓂𑒞𑒾 đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ŧ𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 đ‘’Ģ𑒱đ‘’ĸ𑓂𑒡𑓂𑒨𑒰𑒔đ‘’Ēđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ģ𑒰𑒮𑒱đ‘’ĸ𑒲॥𑓔𑓒॥

ā¤¨ā¤¨्ā¤Ļā¤—ोā¤Ēā¤—ृā¤šे ā¤œाā¤¤ा ā¤¯ā¤ļोā¤Ļाā¤—ā¤°्ā¤­ā¤¸ā¤Ž्ā¤­ā¤ĩा।
ā¤¤ā¤¤ā¤¸्ā¤¤ौ ā¤¨ाā¤ļā¤¯िā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Žि ā¤ĩिā¤¨्ā¤§्ā¤¯ाā¤šā¤˛ā¤¨िā¤ĩाā¤¸िā¤¨ी॥āĨĒāĨ¨॥

đ‘’Ŗđ‘’ŗđ‘’ĸ𑒩đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒞𑒱𑒩𑒾𑒠𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 đ‘’Ŗđ‘’ĩ𑒟𑒱đ‘’Ģ𑒲𑒞đ‘’Ē𑒹।
𑒁đ‘’Ģ𑒞𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨 đ‘’¯đ‘’ĸ𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 đ‘’Ģđ‘’ģđ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒔𑒱𑒞𑓂𑒞𑒰đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒠𑒰đ‘’ĸđ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸ𑓂॥𑓔𑓓॥

ā¤Ēुā¤¨ā¤°ā¤Ē्ā¤¯ā¤¤िā¤°ौā¤Ļ्ā¤°ेā¤Ŗ ā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤Ēृā¤Ĩिā¤ĩीā¤¤ā¤˛े।
ā¤…ā¤ĩā¤¤ीā¤°्ā¤¯्ā¤¯ ā¤šā¤¨िā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Žि ā¤ĩैā¤Ē्ā¤°ā¤šिā¤¤्ā¤¤ाँā¤¸्ā¤¤ु ā¤Ļाā¤¨ā¤ĩाā¤¨्॥āĨĒāĨŠ॥

đ‘’Ļ𑒏𑓂𑒭𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒰 𑒞𑒰đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒑𑓂𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģđ‘’ģđ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒔𑒱𑒞𑓂𑒞𑒰đ‘’ĸđ‘“‚đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂।
𑒩𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒠đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒰 đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒱𑒭𑓂𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱 𑒠𑒰𑒛𑓃𑒱𑒧𑒲𑒏đ‘’ŗ𑒮đ‘’ŗ𑒧đ‘’ŧđ‘’Ŗ𑒧𑒰𑓁॥𑓔𑓔॥

ā¤­ā¤•्ā¤ˇā¤¯ā¤¨्ā¤¤्ā¤¯ाā¤ļ्ā¤šा ā¤¤ाā¤¨ुā¤—्ā¤°ाā¤¨्ā¤ĩैā¤Ē्ā¤°ā¤šिā¤¤्ā¤¤ाā¤¨्ā¤Žā¤šाā¤¸ुā¤°ाā¤¨्।
ā¤°ā¤•्ā¤¤ा ā¤Ļā¤¨्ā¤¤ा ā¤­ā¤ĩिā¤ˇ्ā¤¯ā¤¨्ā¤¤ि ā¤ĻाāĨœिā¤Žीā¤•ुā¤¸ुā¤Žोā¤Ēā¤Žाः॥āĨĒāĨĒ॥

𑒞𑒞đ‘’ŧ 𑒧𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒞𑒰𑓁 𑒮𑓂đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒑𑒹 𑒧𑒩𑓂𑒞𑓂𑒨đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑒹 𑒔 𑒧𑒰đ‘’ĸđ‘’Ģ𑒰𑓁।
𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗđ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŧ đ‘’Ģđ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’¯đ‘’Šđ‘’ąđ‘’­đ‘“‚đ‘’¨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱 𑒮𑒞𑒞𑓀 𑒩𑒏𑓂𑒞𑒠đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂॥𑓔𑓕॥

ā¤¤ā¤¤ो ā¤Žाā¤¨्ā¤Ļेā¤ĩā¤¤ाः ā¤¸्ā¤ĩā¤°्ā¤—े ā¤Žā¤°्ā¤¤्ā¤¯ā¤˛ोā¤•े ā¤š ā¤Žाā¤¨ā¤ĩाः।
ā¤¸्ā¤¤ुā¤ĩā¤¨्ā¤¤ो ā¤ĩ्ā¤¯ाā¤šā¤°िā¤ˇ्ā¤¯ā¤¨्ā¤¤ि ā¤¸ā¤¤ā¤¤ं ā¤°ā¤•्ā¤¤ā¤Ļā¤¨्ā¤¤िā¤•ाā¤Ž्॥āĨĒāĨĢ॥

đ‘’Ļ𑒴𑒨đ‘’Ŧ𑓂𑒔𑓂 đ‘’Ŧ𑒞đ‘’Ģ𑒰𑒩𑓂𑒭𑒱𑒏𑓂𑒨𑒰𑒧đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒭𑓂𑒙𑓂𑒨𑒰𑒧đ‘’ĸ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒮𑒱।
𑒧đ‘’ŗđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ļ𑒱𑓁 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒞𑒰 đ‘’Ļ𑒴𑒧𑒾 𑒮𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒨đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒱𑒖𑒰॥𑓔𑓖॥

ā¤­ूā¤¯ā¤ļ्ā¤š् ā¤ļā¤¤ā¤ĩाā¤°्ā¤ˇिā¤•्ā¤¯ाā¤Žā¤¨ाā¤ĩृā¤ˇ्ā¤Ÿ्ā¤¯ाā¤Žā¤¨ā¤Ž्ā¤­ā¤¸ि।
ā¤Žुā¤¨िā¤­िः ā¤¸ंā¤¸्ā¤¤ुā¤¤ा ā¤­ूā¤Žौ ā¤¸ā¤Ž्ā¤­ā¤ĩिā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Ž्ā¤¯ā¤¯ोā¤¨िā¤œा॥āĨĒāĨŦ॥

𑒞𑒞𑓁 đ‘’Ŧ𑒞𑒹đ‘’ĸ đ‘’ĸ𑒹𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 đ‘’ĸ𑒱𑒩𑒲𑒏𑓂𑒭𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 𑒨 𑒧đ‘’ŗđ‘’ĸ𑒲đ‘’ĸ𑓂।
𑒏𑒲𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱 𑒧đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒖𑒰𑓁 đ‘’Ŧ𑒞𑒰𑒏𑓂𑒭𑒲𑒧𑒱𑒞𑒱 𑒧𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒞𑓁॥𑓔𑓗॥

ā¤¤ā¤¤ः ā¤ļā¤¤ेā¤¨ ā¤¨ेā¤¤्ā¤°ाā¤Ŗां ā¤¨िā¤°ीā¤•्ā¤ˇिā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Žि ā¤¯ ā¤Žुā¤¨ीā¤¨्।
ā¤•ीā¤°्ā¤¤्ā¤¤ā¤¯िā¤ˇ्ā¤¯ā¤¨्ā¤¤ि ā¤Žā¤¨ुā¤œाः ā¤ļā¤¤ाā¤•्ā¤ˇीā¤Žिā¤¤ि ā¤Žाā¤¨्ā¤¤ā¤¤ः॥āĨĒāĨ­॥

𑒞𑒞đ‘’ŧđ‘“„đ‘’¯đ‘’§đ‘’đ‘’ąđ‘’Ēđ‘’Ē𑓂đ‘’Ēđ‘’ŧđ‘’ŋđ‘’đ‘’§đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘’ đ‘’šđ‘’¯đ‘’Žđ‘’§đ‘’ŗ𑒠𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģđ‘’ģ𑓁।
đ‘’Ļ𑒩𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰𑓁 đ‘’Ŧ𑒰𑒏đ‘’ģ𑒩𑒰đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒭𑓂𑒙𑒹𑓁 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒰𑒝𑒡𑒰𑒩𑒏đ‘’ģ𑓁॥𑓔𑓘॥

ā¤¤ā¤¤ोā¤Ŋā¤šā¤Žā¤–िā¤˛ā¤˛्ā¤˛ोँā¤•ā¤Žाā¤¤्ā¤Žā¤Ļेā¤šā¤¸ā¤Žुā¤Ļ्ā¤­ā¤ĩैः।
ā¤­ā¤°िā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Žि ā¤¸ुā¤°ाः ā¤ļाā¤•ैā¤°ाā¤ĩृā¤ˇ्ā¤Ÿेः ā¤Ē्ā¤°ाā¤Ŗā¤§ाā¤°ā¤•ैः॥āĨĒāĨŽ॥

đ‘’Ŧ𑒰𑒏𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒩𑒲𑒞𑒱 đ‘’Ģ𑒱𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑒱đ‘’ĸđ‘“‚đ‘’žđ‘’ đ‘’°đ‘’¨đ‘’°đ‘’Žđ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’¯đ‘’§đ‘“‚đ‘’Ļđ‘’ŗđ‘’Ģ𑒱।
𑒞𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ģ 𑒔 đ‘’Ģ𑒡𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑒧𑒰𑒐𑓂𑒨𑓀 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘“„đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒧𑓂॥𑓔𑓙॥

ā¤ļाā¤•ā¤Ž्ā¤­ā¤°ीā¤¤ि ā¤ĩिā¤–्ā¤¯ाā¤¤िā¤¨्ā¤¤ā¤Ļाā¤¯ाā¤¸्ā¤¯ाā¤Ž्ā¤¯ā¤šā¤Ž्ā¤­ुā¤ĩि।
ā¤¤ā¤¤्ā¤°ैā¤ĩ ā¤š ā¤ĩā¤§िā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Žि ā¤Ļुā¤°्ā¤—ā¤Žाā¤–्ā¤¯ं ā¤Žā¤šाā¤Ŋā¤¸ुā¤°ā¤Ž्॥āĨĒāĨ¯॥

𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲𑒞𑒱 đ‘’Ģ𑒱𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓀 𑒞đ‘’ĸ𑓂𑒧𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒧 đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱।
đ‘’Ŗđ‘’ŗđ‘’ĸđ‘’Ŧđ‘“‚đ‘’”đ‘’°đ‘’¯đ‘“€ 𑒨𑒠𑒰 đ‘’Ļ𑒲𑒧𑓀 𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒓𑓂𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 đ‘’¯đ‘’ąđ‘’§đ‘’°đ‘’”đ‘’Ē𑒹॥𑓕𑓐॥

ā¤Ļुā¤°्ā¤—्ā¤—ाā¤Ļेā¤ĩीā¤¤ि ā¤ĩिā¤–्ā¤¯ाā¤¤ं ā¤¤ā¤¨्ā¤Žे ā¤¨ाā¤Ž ā¤­ā¤ĩिā¤ˇ्ā¤¯ā¤¤ि।
ā¤Ēुā¤¨ā¤ļ्ā¤šाā¤šं ā¤¯ā¤Ļा ā¤­ीā¤Žं ā¤°ूā¤Ēā¤™्ā¤•ृā¤¤्ā¤ĩा ā¤šिā¤Žाā¤šā¤˛े॥āĨĢāĨĻ॥

𑒩𑒏𑓂𑒭𑒰𑓀𑒮𑒱 đ‘’Ļ𑒏𑓂𑒭𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 𑒧đ‘’ŗđ‘’ĸ𑒲đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒩𑒰𑒝𑒏𑒰𑒩𑒝𑒰𑒞𑓂।
𑒞𑒠𑒰 𑒧𑒰𑓀 𑒧đ‘’ŗđ‘’ĸ𑒨𑓁 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒹 𑒮𑓂𑒞đ‘’ŧ𑒭𑓂𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒧𑓂𑒩𑒧𑒴𑒩𑓂𑒞𑓂𑒞𑒨𑓁॥𑓕𑓑॥

ā¤°ā¤•्ā¤ˇांā¤¸ि ā¤­ā¤•्ā¤ˇā¤¯िā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Žि ā¤Žुā¤¨ीā¤¨ाā¤¨्ā¤¤्ā¤°ाā¤Ŗā¤•ाā¤°ā¤Ŗाā¤¤्।
ā¤¤ā¤Ļा ā¤Žां ā¤Žुā¤¨ā¤¯ः ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩे ā¤¸्ā¤¤ोā¤ˇ्ā¤¯ā¤¨्ā¤¤्ā¤¯ाā¤¨ā¤Ž्ā¤°ā¤Žूā¤°्ā¤¤्ā¤¤ā¤¯ः॥āĨĢāĨ§॥

đ‘’Ļ𑒲𑒧𑒰𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲𑒞𑒱 đ‘’Ģ𑒱𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ĸ𑓂𑒧𑒹 đ‘’ĸ𑒰𑒧 đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱।
𑒨𑒠𑒰𑒩đ‘’ŗ𑒝𑒰𑒐𑓂𑒨𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒹 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ĩ𑒰𑒡𑒰𑒓𑓂𑒏𑒩𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱॥𑓕𑓒॥

ā¤­ीā¤Žाā¤Ļेā¤ĩीā¤¤ि ā¤ĩिā¤–्ā¤¯ाā¤¤ā¤¨्ā¤¤ā¤¨्ā¤Žे ā¤¨ाā¤Ž ā¤­ā¤ĩिā¤ˇ्ā¤¯ā¤¤ि।
ā¤¯ā¤Ļाā¤°ुā¤Ŗाā¤–्ā¤¯ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯े ā¤Žā¤šाā¤Ŧाā¤§ाā¤™्ā¤•ā¤°िā¤ˇ्ā¤¯ā¤¤ि॥āĨĢāĨ¨॥

đ‘’žđ‘’ đ‘’°đ‘“„đ‘’¯đ‘“€ đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰𑒧𑒩𑓀 𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑓀 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰𑓄𑒮𑒓𑓂𑒐𑓂𑒨𑒹𑒨𑒭𑒙𑓂đ‘’Ŗ𑒠𑒧𑓂।
𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒮𑓂𑒨 đ‘’¯đ‘’ąđ‘’žđ‘’°đ‘’Šđ‘“‚đ‘’Ÿđ‘’°đ‘’¨ đ‘’Ģ𑒡𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒧𑓂॥𑓕𑓓॥

ā¤¤ā¤Ļाā¤Ŋā¤šं ā¤­्ā¤°ाā¤Žā¤°ं ā¤°ूā¤Ēं ā¤•ृā¤¤्ā¤ĩाā¤Ŋā¤¸ā¤™्ā¤–्ā¤¯ेā¤¯ā¤ˇā¤Ÿ्‌ā¤Ēā¤Ļā¤Ž्।
ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯ā¤¸्ā¤¯ ā¤šिā¤¤ाā¤°्ā¤Ĩाā¤¯ ā¤ĩā¤§िā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Žि ā¤Žā¤šाā¤¸ुā¤°ā¤Ž्॥āĨĢāĨŠ॥

đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰𑒧𑒩𑒲𑒞𑒱 𑒔 𑒧𑒰đ‘’Ē𑓂đ‘’Ēđ‘’ŧđ‘’ŋ𑒏𑒰𑒮𑓂𑒞𑒠𑒰 𑒮𑓂𑒞đ‘’ŧ𑒭𑓂𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒞𑓁।
𑒃𑒞𑓂𑒟𑒨𑓂𑒨đ‘’ŋ𑒠𑒰 𑒨𑒠𑒰 đ‘’Ĩ𑒰𑒡𑒰 𑒠𑒰đ‘’ĸđ‘’Ģđ‘’ŧ𑒞𑓂𑒟𑒰 đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱॥𑓕𑓔॥

ā¤­्ā¤°ाā¤Žā¤°ीā¤¤ि ā¤š ā¤Žाā¤˛्ā¤˛ोँā¤•ाā¤¸्ā¤¤ā¤Ļा ā¤¸्ā¤¤ोā¤ˇ्ā¤¯ā¤¨्ā¤¤ि ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤¤ः।
ā¤‡ā¤¤्ā¤Ĩā¤¯्ā¤¯ँā¤Ļा ā¤¯ā¤Ļा ā¤Ŧाā¤§ा ā¤Ļाā¤¨ā¤ĩोā¤¤्ā¤Ĩा ā¤­ā¤ĩिā¤ˇ्ā¤¯ā¤¤ि॥āĨĢāĨĒ॥

𑒞𑒠𑒰 𑒞𑒠𑒰𑓄đ‘’Ģđ‘’žđ‘’˛đ‘’Šđ‘“‚đ‘’¨đ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’¯đ‘’“đ‘“‚đ‘’đ‘’Šđ‘’ąđ‘’­đ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’Šđ‘’ąđ‘’Žđ‘’“đ‘“‚đ‘’đ‘“‚đ‘’­đ‘’¨đ‘’§đ‘“‚॥𑓕𑓕॥

ā¤¤ā¤Ļा ā¤¤ā¤Ļाā¤Ŋā¤ĩā¤¤ीā¤°्ā¤¯्ā¤¯ाā¤šā¤™्ā¤•ā¤°िā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Ž्ā¤¯ā¤°िā¤¸ā¤™्ā¤•्ā¤ˇā¤¯ā¤Ž्॥āĨĢāĨĢ॥

𑒃𑒞𑒱 đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒲𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’˛đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’š đ‘’ĸ𑒰𑒩𑒰𑒨𑒝𑒲𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒞𑒱𑓁॥𑓑𑓑॥

ā¤‡ā¤¤ि ā¤ļ्ā¤°ीā¤Žाā¤°्ā¤•्ā¤•ā¤Ŗ्ā¤Ąेā¤¯ā¤Ēुā¤°ाā¤Ŗे ā¤¸ाā¤ĩā¤°्ā¤Ŗ्ā¤Ŗिā¤•े ā¤Žā¤¨्ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ā¤°े ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žाā¤šाā¤¤्ā¤Ž्ā¤¯े ā¤¨ाā¤°ाā¤¯ā¤Ŗीā¤¸्ā¤¤ुā¤¤िः॥āĨ§āĨ§॥