đ‘’‡đ‘’­đ‘’ąđ‘’Šđ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔 ॥𑓑॥

ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š ॥āĨ§॥

đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ-đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒰𑒧𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒰𑓀 đ‘’Ŧ𑒔𑒲đ‘’Ŗ𑒞𑒹𑓁 ।
𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒨𑓂𑒨đ‘’ŋ𑒖𑓂𑒘đ‘’Ļ𑒰𑒑𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒔 đ‘’¯đ‘’ĩ𑒞𑒰𑒧𑒠đ‘’Ĩđ‘’Ē𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒨𑒰𑒞𑓂 ॥𑓒॥

ā¤Ēुā¤°ा ā¤ļुā¤Ž्ā¤­-ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ाā¤­्ā¤¯ाā¤Žā¤¸ुā¤°ाā¤­्ā¤¯ां ā¤ļā¤šीā¤Ēā¤¤ेः ।
ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯ā¤¯्ā¤¯ँā¤œ्ā¤žā¤­ाā¤—ाā¤ļ्ā¤š ā¤šृā¤¤ाā¤Žā¤Ļā¤Ŧā¤˛ाā¤ļ्ā¤°ā¤¯ाā¤¤् ॥āĨ¨॥

𑒞𑒰đ‘’Ģ𑒹đ‘’Ģ 𑒮𑒴𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒠𑒡𑒱𑒏𑒰𑒩𑓀 𑒞𑒟đ‘’ģđ‘’ĸ𑓂𑒠đ‘’Ģ𑒧𑓂 ।
𑒏𑒾đ‘’Ģ𑒹𑒩𑒧𑒟 𑒨𑒰𑒧𑓂𑒨𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒰𑒞𑒹 đ‘’Ģ𑒩đ‘’ŗ𑒝𑒮𑓂𑒨 𑒔 ॥𑓓॥

ā¤¤ाā¤ĩेā¤ĩ ā¤¸ूā¤°्ā¤¯्ā¤¯ā¤¤ाā¤¨्ā¤¤ā¤Ļ्ā¤ĩā¤Ļā¤§िā¤•ाā¤°ं ā¤¤ā¤Ĩैā¤¨्ā¤Ļā¤ĩā¤Ž् ।
ā¤•ौā¤ĩेā¤°ā¤Žā¤Ĩ ā¤¯ाā¤Ž्ā¤¯ā¤ž्ā¤š ā¤šā¤•्ā¤°ाā¤¤े ā¤ĩā¤°ुā¤Ŗā¤¸्ā¤¯ ā¤š ॥āĨŠ॥

𑒞𑒰đ‘’Ģ𑒹đ‘’Ģ đ‘’Ŗđ‘’Ģđ‘’ĸ𑒩𑓂𑒠𑓂𑒡𑒱𑒘𑓂𑒔 𑒔𑒏𑓂𑒩𑒞đ‘’ŗ𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’¯đ‘“‚đ‘’ĸ𑒱-𑒏𑒧𑓂𑒧𑓀 𑒔 ।
𑒞𑒞đ‘’ŧ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ģ𑒱đ‘’ĸ𑒱𑒩𑓂𑒡𑓂𑒠𑒴𑒞𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒭𑓂𑒙𑒩𑒰𑒖𑓂𑒨𑒰𑓁 đ‘’Ŗ𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑒰𑓁 ॥ 𑓔 ॥

ā¤¤ाā¤ĩेā¤ĩ ā¤Ēā¤ĩā¤¨ā¤°्ā¤Ļ्ā¤§िā¤ž्ā¤š ā¤šā¤•्ā¤°ā¤¤ुā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤š्ā¤¨ि-ā¤•ā¤Ž्ā¤Žं ā¤š ।
ā¤¤ā¤¤ो ā¤Ļेā¤ĩा ā¤ĩिā¤¨िā¤°्ā¤§्ā¤Ļूā¤¤ाā¤­्ā¤°ā¤ˇ्ā¤Ÿā¤°ाā¤œ्ā¤¯ाः ā¤Ēā¤°ाā¤œिā¤¤ाः ॥ āĨĒ ॥

đ‘’¯đ‘’ĩ𑒞𑒰𑒡𑒱𑒏𑒰𑒩𑒰𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒱𑒠đ‘’Ŧ𑒰𑒮𑓂𑒞𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒰𑓀 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒹 đ‘’ĸ𑒱𑒩𑒰𑒏đ‘’ĩ𑒞𑒰𑓁 ।
đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒰𑓀 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲𑓀 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒧𑒩đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒨đ‘’Ŗ𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞𑒰𑒧𑓂 ॥𑓕॥

ā¤šृā¤¤ाā¤§िā¤•ाā¤°ाā¤¸्ā¤¤्ā¤°िā¤Ļā¤ļाā¤¸्ā¤¤ाā¤­्ā¤¯ां ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩे ā¤¨िā¤°ाā¤•ृā¤¤ाः ।
ā¤Žā¤šाā¤¸ुā¤°ाā¤­्ā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ां ā¤Ļेā¤ĩीं ā¤¸ंā¤¸्ā¤Žā¤°ā¤¨्ā¤¤्ā¤¯ā¤Ēā¤°ाā¤œिā¤¤ाā¤Ž् ॥āĨĢ॥

𑒞𑒨𑒰𑓄𑒮𑓂𑒧𑒰𑒏đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’ŋ𑒩đ‘’ŧ𑒠𑒞𑓂𑒞đ‘’ŧ 𑒨𑒟𑒰𑓄𑓄đ‘’Ŗ𑒞𑓂𑒮đ‘’ŗ 𑒮𑓂𑒧đ‘’ĩ𑒞𑒰𑓄𑒐𑒱đ‘’Ē𑒰𑓁 ।
đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒞𑒰đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ŧ𑒨𑒱𑒭𑓂𑒨𑒰𑒧𑒱 𑒞𑒞𑓂𑒏𑓂𑒭𑒝𑒰𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑒩𑒧𑒰đ‘’Ŗ𑒠𑓁 ॥ 𑓖॥

ā¤¤ā¤¯ाā¤Ŋā¤¸्ā¤Žाā¤•ā¤ĩ्ā¤ĩँā¤°ोā¤Ļā¤¤्ā¤¤ो ā¤¯ā¤Ĩाā¤Ŋā¤Ŋā¤Ēā¤¤्ā¤¸ु ā¤¸्ā¤Žृā¤¤ाā¤Ŋā¤–िā¤˛ाः ।
ā¤­ā¤ĩā¤¤ाā¤¨्ā¤¨ाā¤ļā¤¯िā¤ˇ्ā¤¯ाā¤Žि ā¤¤ā¤¤्ā¤•्ā¤ˇā¤Ŗाā¤¤्ā¤Ēā¤°ā¤Žाā¤Ēā¤Ļः ॥ āĨŦ॥

𑒃𑒞𑒱 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 𑒧𑒞𑒱đ‘’ĸ𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰 đ‘’¯đ‘’ąđ‘’§đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑓀 đ‘’ĸ𑒑𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒧𑓂 ।
𑒖𑒑𑓂𑒧đ‘’ŗ𑒮𑓂𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒞𑒞đ‘’ŧ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲𑓀 đ‘’Ģ𑒱𑒭𑓂𑒝đ‘’ŗ𑒧𑒰𑒨𑒰𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙đ‘’ŗđ‘’Ģđ‘’ŗ𑓁 ॥𑓗॥

ā¤‡ā¤¤ि ā¤•ृā¤¤्ā¤ĩा ā¤Žā¤¤िā¤¨्ā¤Ļेā¤ĩा ā¤šिā¤Žā¤ĩā¤¨्ā¤¤ं ā¤¨ā¤—ेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ā¤Ž् ।
ā¤œā¤—्ā¤Žुā¤¸्ā¤¤ā¤¤्ā¤° ā¤¤ā¤¤ो ā¤Ļेā¤ĩीं ā¤ĩिā¤ˇ्ā¤Ŗुā¤Žाā¤¯ाā¤Ž्ā¤Ē्ā¤°ā¤¤ुā¤ˇ्ā¤Ÿुā¤ĩुः ॥āĨ­॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰𑒆𑒔đ‘’ŗ𑓁 ॥𑓘॥

ā¤Ļेā¤ĩाā¤Šā¤šुः ॥āĨŽ॥

đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’ đ‘’šđ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’Ŧ𑒱đ‘’Ģ𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒮𑒞𑒞đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒧𑓁 ।
đ‘’ĸ𑒧𑓁 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’Ļ𑒠𑓂𑒩𑒰𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒱𑒨𑒞𑒰𑓁 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒝𑒞𑒰𑓁 𑒮𑓂𑒧 𑒞𑒰𑒧𑓂 ॥𑓙॥

ā¤¨ā¤Žोā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ै ā¤Žā¤šाā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ै ā¤ļिā¤ĩाā¤¯ै ā¤¸ā¤¤ā¤¤ā¤¨्ā¤¨ā¤Žः ।
ā¤¨ā¤Žः ā¤Ē्ā¤°ā¤•ृā¤¤्ā¤¯ै ā¤­ā¤Ļ्ā¤°ाā¤¯ै ā¤¨िā¤¯ā¤¤ाः ā¤Ē्ā¤°ā¤Ŗā¤¤ाः ā¤¸्ā¤Ž ā¤¤ाā¤Ž् ॥āĨ¯॥

𑒩𑒾𑒠𑓂𑒩𑒰𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒱𑒞𑓂𑒨𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒑𑒾𑒨𑓂 𑒡𑒰𑒞𑓂𑒩𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ।
𑒖𑓂𑒨đ‘’ŧ𑒞𑓂𑒮𑓂đ‘’ĸ𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒔𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠đ‘’ŗ𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒱𑒝𑓂𑒨đ‘’ģ 𑒮đ‘’ŗ𑒐𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒮𑒞𑒞đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒧 ॥𑓑𑓐॥

ā¤°ौā¤Ļ्ā¤°ाā¤¯ै ā¤¨ā¤Žो ā¤¨िā¤¤्ā¤¯ाā¤¯ै ā¤—ौā¤¯् ā¤§ाā¤¤्ā¤°्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ।
ā¤œ्ā¤¯ोā¤¤्ā¤¸्ā¤¨ाā¤¯ै ā¤šेā¤¨्ā¤Ļुā¤°ूā¤Ēिā¤Ŗ्ā¤¯ै ā¤¸ुā¤–ाā¤¯ै ā¤¸ā¤¤ā¤¤ā¤¨्ā¤¨ā¤Ž ॥āĨ§āĨĻ॥

𑒏đ‘’Ē𑓂𑒨𑒰𑒨đ‘’ģ đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒝𑒝𑒞𑒰đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒡𑓂𑒡đ‘’ģ 𑒮𑒱𑒡𑓂𑒡đ‘’ģ 𑒏đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧đ‘’ŧ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ।
đ‘’ĸđ‘’ģ𑒩𑓂𑒇𑒞𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’Ļ𑒴đ‘’Ļđ‘’ĩ𑒞𑒰đ‘’Ē𑓂đ‘’Ēđ‘’ŋ𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’Ŧ𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒝𑓂𑒨đ‘’ģ 𑒞𑒹 đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧 ॥𑓑𑓑 ॥

ā¤•ā¤˛्ā¤¯ाā¤¯ै ā¤Ē्ā¤°ā¤Ŗā¤Ŗā¤¤ाā¤ĩृā¤§्ā¤§ै ā¤¸िā¤§्ā¤§ै ā¤•ुā¤°्ā¤Ž्ā¤Žो ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ।
ā¤¨ैā¤°्ā¤‹ā¤¤्ā¤¯ै ā¤­ूā¤­ृā¤¤ाā¤˛्ā¤˛ँā¤•्ā¤ˇ्ā¤Ž्ā¤¯ै ā¤ļā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩाā¤Ŗ्ā¤¯ै ā¤¤े ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Ž ॥ āĨ§āĨ§ ॥

𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰đ‘’Ŗ𑒰𑒩𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒮𑒰𑒩𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒏𑒰𑒩𑒱𑒝𑓂𑒨đ‘’ģ ।
𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑓂𑒨đ‘’ģ 𑒞𑒟đ‘’ģđ‘’Ģ 𑒏đ‘’ĩ𑒭𑓂𑒝𑒰𑒨𑒹 𑒡𑒴𑒧𑓂𑒩𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒮𑒞𑒞đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓑𑓒॥

ā¤Ļुā¤°्ā¤—्ā¤—ाā¤¯ै ā¤Ļुā¤°्ā¤—्ā¤—ाā¤Ēाā¤°ाā¤¯ै ā¤¸ाā¤°ाā¤¯ै ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤•ाā¤°िā¤Ŗ्ā¤¯ै ।
ā¤–्ā¤¯ाā¤¤्ā¤¯ै ā¤¤ā¤Ĩैā¤ĩ ā¤•ृā¤ˇ्ā¤Ŗाā¤¯े ā¤§ूā¤Ž्ā¤°ाā¤¯ै ā¤¸ā¤¤ā¤¤ā¤¨्ā¤¨ā¤Žः ॥ āĨ§āĨ¨॥

𑒁𑒞𑒱𑒮𑒾𑒧𑓂𑒨𑒰𑒞𑒱𑒩𑒾𑒠𑓂𑒩𑒰𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒞𑒰𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ।
đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧ 𑒖𑒑𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒰𑒨đ‘’ģ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ģ 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧 ॥𑓑𑓓॥

ā¤…ā¤¤िā¤¸ौā¤Ž्ā¤¯ाā¤¤िā¤°ौā¤Ļ्ā¤°ाā¤¯ै ā¤¨ā¤¤ाā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ।
ā¤¨ā¤Žो ā¤œā¤—ā¤¤्ā¤Ē्ā¤°ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ाā¤¯ै ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ै ā¤•ृā¤¤्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Ž ॥āĨ§āĨŠ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ģ𑒱𑒭𑓂𑒝đ‘’ŗ𑒧𑒰𑒨𑒹𑒞𑒱 đ‘’Ŧđ‘’Ĩ𑓂𑒠𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ 𑓑 𑓔 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ 𑓑𑓕 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 | 𑓑𑓖॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤ĩिā¤ˇ्ā¤Ŗुā¤Žाā¤¯ेā¤¤ि ā¤ļā¤Ŧ्ā¤Ļिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै āĨ§ āĨĒ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै āĨ§āĨĢ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः | āĨ§āĨŦ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒔𑒹𑒞đ‘’ĸ𑒹𑒞𑓂𑒨đ‘’Ļ𑒱𑒡𑒲𑒨𑒞𑒹 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ 𑓑 𑓗 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ 𑓑 𑓘 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓑𑓙॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤šेā¤¤ā¤¨ेā¤¤्ā¤¯ā¤­िā¤§ीā¤¯ā¤¤े ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै āĨ§ āĨ­ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै āĨ§ āĨŽ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨ§āĨ¯॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ĩđ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓒𑓐॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ 𑓒 𑓑 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ||𑓒𑓒||

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤Ŧुā¤Ļ्ā¤§िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ¨āĨĻ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै āĨ¨ āĨ§ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ||āĨ¨āĨ¨||

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’ĸ𑒱𑒠𑓂𑒩𑒰𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓒𑓓॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨 ॥𑓒𑓔॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓒𑓕॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤¨िā¤Ļ्ā¤°ाā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ¨āĨŠ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ ॥āĨ¨āĨĒ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨ¨āĨĢ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒏𑓂𑒭đ‘’ŗ𑒡𑒰𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓒𑓖॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓒𑓗॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓒𑓘॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤•्ā¤ˇुā¤§ाā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ¨āĨŦ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ¨āĨ­॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨ¨āĨŽ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒕𑒰𑒨𑒰𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓒𑓙॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓓॥𑓐 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓓𑓑 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤›ाā¤¯ाā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ¨āĨ¯॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŠ॥āĨĻ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨŠāĨ§ ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓓𑓒॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓓𑓓॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓓𑓔॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŠāĨ¨॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŠāĨŠ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨŠāĨĒ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļđ‘’ĩ𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒞đ‘’ĩ𑒭𑓂𑒝𑒰𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓓𑓕॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓓𑓖॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓓𑓗॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ृā¤¤ेā¤ˇु ā¤¤ृā¤ˇ्ā¤Ŗाā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŠāĨĢ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŠāĨŦ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨŠāĨ­॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒏𑓂𑒭𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓓॥𑓘 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓓𑓙॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓔𑓐 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤•्ā¤ˇाā¤¨्ā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŠ॥āĨŽ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŠāĨ¯॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨĒāĨĻ ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒖𑒰𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓔𑓑॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓔𑓒॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓔𑓓॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤œाā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĒāĨ§॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĒāĨ¨॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨĒāĨŠ॥

𑒨𑒰 𑒠đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ē𑒖𑓂𑒖𑒰𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓔𑓔॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓔𑓕॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓔𑓖॥

ā¤¯ा ā¤Ļā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤˛ā¤œ्ā¤œाā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĒāĨĒ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĒāĨĢ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨĒāĨŦ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ŧ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓔𑓗॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓔𑓘॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓔𑓙॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤ļाā¤¨्ā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĒāĨ­॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĒāĨŽ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨĒāĨ¯॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒠𑓂𑒡𑒰𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓕𑓐॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓕𑓑॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓕𑓒॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤ļ्ā¤°ā¤Ļ्ā¤§ाā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĢāĨĻ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĢāĨ§॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨĢāĨ¨॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒏𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓕𑓓॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓕𑓔॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓕𑓕 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤•ाā¤¨्ā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĢāĨŠ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĢāĨĒ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨĢāĨĢ ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ē𑒏𑓂𑒭𑓂𑒧𑒲𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓕𑓖॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓕 𑓗॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓕𑓘||

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤˛ā¤•्ā¤ˇ्ā¤Žीā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĢāĨŦ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĢ āĨ­॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨĢāĨŽ||

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ģđ‘’ĩ𑒞𑓂𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓕𑓙॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓖𑓐॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓖𑓑 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤ĩृā¤¤्ā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨĢāĨ¯॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŦāĨĻ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨŦāĨ§ ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒡đ‘’ĩ𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓖𑓙 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤§ृā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨŦāĨ¯ ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒮𑓂𑒧đ‘’ĩ𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓖𑓒॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓖𑓓॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓖𑓔 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤¸्ā¤Žृā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŦāĨ¨॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŦāĨŠ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨŦāĨĒ ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒠𑒨𑒰𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓖𑓕॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓖𑓖॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓖𑓗 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤Ļā¤¯ाā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŦāĨĢ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŦāĨŦ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨŦāĨ­ ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒞đ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓖𑓘॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓖𑓑॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓗𑓐 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤¤ुā¤ˇ्ā¤Ÿिā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŦāĨŽ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨŦāĨ§॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨ­āĨĻ ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļđ‘’ĩ𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒭𑓂𑒙𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ृā¤¤ेā¤ˇु ā¤Ēुā¤ˇ्ā¤Ÿिā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒧𑒰𑒞đ‘’ĩ𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓗𑓑॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓗𑓒॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥ 𑓗𑓓 ||

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤Žाā¤¤ृā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ­āĨ§॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ­āĨ¨॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥ āĨ­āĨŠ ||

𑒨𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒮𑓀𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ 𑓗𑓔 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ 𑓗𑓕 đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓗𑓖 ॥

ā¤¯ा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤­्ā¤°ाā¤¨्ā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¸ंā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै āĨ­āĨĒ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै āĨ­āĨĢ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨ­āĨŦ ॥

𑒃đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒱𑒨𑒰𑒝𑒰𑒧𑒡𑒱𑒭𑓂𑒚𑒰𑒞𑓂𑒩𑒲 đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒰𑒘𑓂𑒔𑒰𑒐𑒱đ‘’Ē𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒨𑒰 ।
đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒮𑒞𑒞đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨𑒹 đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒞𑓂𑒨đ‘’ģ 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓗𑓗 ॥

ā¤‡ā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°िā¤¯ाā¤Ŗाā¤Žā¤§िā¤ˇ्ā¤ ाā¤¤्ā¤°ी ā¤­ूā¤¤ाā¤¨ाā¤ž्ā¤šाā¤–िā¤˛ेā¤ˇु ā¤¯ा ।
ā¤­ूā¤¤ेā¤ˇु ā¤¸ā¤¤ā¤¤ā¤¨्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯े ā¤ĩ्ā¤¯ाā¤Ē्ā¤¤्ā¤¯ै ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨ­āĨ­ ॥

𑒔𑒱𑒞𑒱𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒹𑒝 𑒨𑒰 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑓂𑒮𑓂đ‘’ĸ𑒧𑒹𑒞𑒠𑓂đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒨 𑒮𑓂𑒟𑒱𑒞𑒰 𑒖𑒑𑒞𑓂 ।
đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓗 𑓘॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ ॥𑓗𑓙॥ đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨đ‘’ģ đ‘’ĸ𑒧đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒧𑓁 ॥𑓘𑓐॥

ā¤šिā¤¤िā¤°ूā¤Ēेā¤Ŗ ā¤¯ा ā¤•ृā¤¤्ā¤¸्ā¤¨ā¤Žेā¤¤ā¤Ļ्ā¤ĩ्ā¤¯ाā¤Ē्ā¤¯ ā¤¸्ā¤Ĩिā¤¤ा ā¤œā¤—ā¤¤् ।
ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ­ āĨŽ॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ॥āĨ­āĨ¯॥ ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ै ā¤¨ā¤Žोā¤¨ā¤Žः ॥āĨŽāĨĻ॥

𑒮𑓂𑒞đ‘’ŗ𑒞𑒰 𑒮đ‘’ŗ𑒩đ‘’ģ𑓁 đ‘’Ŗ𑒴𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒧đ‘’Ļ𑒲𑒭𑓂𑒙𑒮𑓀đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒨𑒰-
𑒞𑒟𑒰 𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒹𑒝 𑒠𑒱đ‘’ĸ𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒮𑒹đ‘’Ģ𑒱𑒞𑒰 ।
𑒏𑒩đ‘’ŧ𑒞đ‘’ŗ 𑒮𑒰 đ‘’ĸ𑓁 đ‘’Ŧđ‘’ŗđ‘’Ļđ‘’¯đ‘’šđ‘’žđ‘’ŗ𑒩𑒲đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒲
đ‘’Ŧđ‘’ŗđ‘’Ļ𑒰đ‘’ĸ𑒱 đ‘’Ļ𑒠𑓂𑒩𑒰𑒝𑓂𑒨đ‘’Ļđ‘’ąđ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒔𑒰đ‘’Ŗ𑒠𑓁 ॥𑓘𑓑॥

ā¤¸्ā¤¤ुā¤¤ा ā¤¸ुā¤°ैः ā¤Ēूā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤Žā¤­ीā¤ˇ्ā¤Ÿā¤¸ंā¤ļ्ā¤°ā¤¯ा-
ā¤¤ā¤Ĩा ā¤¸ुā¤°ेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ेā¤Ŗ ā¤Ļिā¤¨ेā¤ˇु ā¤¸ेā¤ĩिā¤¤ा ।
ā¤•ā¤°ोā¤¤ु ā¤¸ा ā¤¨ः ā¤ļुā¤­ā¤šेā¤¤ुā¤°ीā¤ļ्ā¤ĩā¤°ी
ā¤ļुā¤­ाā¤¨ि ā¤­ā¤Ļ्ā¤°ाā¤Ŗ्ā¤¯ā¤­िā¤šā¤¨्ā¤¤ु ā¤šाā¤Ēā¤Ļः ॥āĨŽāĨ§॥

𑒨𑒰 𑒮𑒰𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒘𑓂𑒔đ‘’ŧ𑒠𑓂𑒡𑒞-𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒞𑒰đ‘’Ŗ𑒱𑒞đ‘’ģ
𑒩𑒮𑓂𑒧𑒰đ‘’Ļ𑒱𑒩𑒲đ‘’Ŧ𑒰 𑒔 𑒮đ‘’ŗ𑒩đ‘’ģ𑒩𑓂đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ𑒧𑒮𑓂𑒨𑒞𑒹 ।
𑒨𑒰 𑒔 𑒮𑓂𑒧đ‘’ĩ𑒞𑒰 𑒞𑒞𑓂𑒏𑓂𑒭𑒝𑒧𑒹đ‘’Ģ đ‘’¯đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱 đ‘’ĸ𑓁
𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰𑓄𑓄đ‘’Ŗ𑒠đ‘’ŧ đ‘’Ļ𑒏𑓂𑒞𑒱đ‘’Ģ𑒱đ‘’ĸ𑒧𑓂𑒩𑒧𑒴𑒩𑓂𑒞𑒱đ‘’Ļ𑒱𑓁 ॥𑓘𑓒||

ā¤¯ा ā¤¸ाā¤Ž्ā¤Ē्ā¤°ā¤¤ā¤ž्ā¤šोā¤Ļ्ā¤§ā¤¤-ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤¤ाā¤Ēिā¤¤ै
ā¤°ā¤¸्ā¤Žाā¤­िā¤°ीā¤ļा ā¤š ā¤¸ुā¤°ैā¤°्ā¤¨्ā¤¨ā¤Žā¤¸्ā¤¯ā¤¤े ।
ā¤¯ा ā¤š ā¤¸्ā¤Žृā¤¤ा ā¤¤ā¤¤्ā¤•्ā¤ˇā¤Ŗā¤Žेā¤ĩ ā¤šā¤¨्ā¤¤ि ā¤¨ः
ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩाā¤Ŋā¤Ŋā¤Ēā¤Ļो ā¤­ā¤•्ā¤¤िā¤ĩिā¤¨ā¤Ž्ā¤°ā¤Žूā¤°्ā¤¤िā¤­िः ॥āĨŽāĨ¨||

𑒇𑒭𑒱𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔 || 𑓘𑓓||

ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š || āĨŽāĨŠ||

𑒋đ‘’Ģ𑓀 𑒮𑓂𑒞đ‘’Ģ𑒰𑒠𑒱𑒨đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒞𑓂𑒩 đ‘’Ŗ𑒰𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒞𑒲 ।
𑒮𑓂đ‘’ĸ𑒰𑒞đ‘’ŗ𑒧đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒰𑒨𑒨𑒾 𑒞đ‘’ŧ𑒨𑒹 đ‘’–đ‘’°đ‘’¯đ‘“‚đ‘’ĸđ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰 đ‘’ĸđ‘’ĩđ‘’Ŗđ‘’ĸ 𑒠đ‘’ĸ ॥𑓘𑓔 ||

ā¤ā¤ĩं ā¤¸्ā¤¤ā¤ĩाā¤Ļिā¤¯ुā¤•्ā¤¤ाā¤¨ाā¤¨्ā¤Ļेā¤ĩाā¤¨ाā¤¨्ā¤¤ā¤¤्ā¤° ā¤Ēाā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤¤ी ।
ā¤¸्ā¤¨ाā¤¤ुā¤Žā¤­्ā¤¯ाā¤¯ā¤¯ौ ā¤¤ोā¤¯े ā¤œाā¤š्ā¤¨ā¤ĩ्ā¤¯ा ā¤¨ृā¤Ēā¤¨ ā¤Ļā¤¨ ॥āĨŽāĨĒ ||

𑒮𑒰𑓄đ‘’Ĩ𑓂𑒩đ‘’Ģ𑒲𑒞𑓂𑒞𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂𑒮đ‘’ŗđ‘’Ļ𑓂𑒩𑒩𑓂đ‘’Ĩ𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒠𑓂đ‘’Ļ𑒱𑓁𑒮𑓂𑒞𑒴𑒨𑒞𑒹𑓄𑒞𑓂𑒩 𑒏𑒰 ।
đ‘’Ŧ𑒩𑒲𑒩𑒏đ‘’ŧđ‘’Ŧ𑒞đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒮𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒮𑒧đ‘’ŗ𑒠𑓂đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒰𑓄đ‘’Ĩ𑓂𑒩đ‘’Ģ𑒲𑒔𑓂𑒕𑒱đ‘’Ģ𑒰 ||𑓘𑓕॥

ā¤¸ाā¤Ŋā¤Ŧ्ā¤°ā¤ĩीā¤¤्ā¤¤ाā¤¨्ā¤¤्ā¤¸ुā¤°ाā¤¨्ā¤¤्ā¤¸ुā¤­्ā¤°ā¤°्ā¤Ŧ्ā¤­ā¤ĩā¤Ļ्ā¤­िःā¤¸्ā¤¤ूā¤¯ā¤¤ेā¤Ŋā¤¤्ā¤° ā¤•ा ।
ā¤ļā¤°ीā¤°ā¤•ोā¤ļā¤¤ā¤ļ्ā¤ĩाā¤¸्ā¤¯ाः ā¤¸ā¤Žुā¤Ļ्ā¤­ूā¤¤ाā¤Ŋā¤Ŧ्ā¤°ā¤ĩीā¤š्ā¤›िā¤ĩा ||āĨŽāĨĢ॥

𑒮𑓂𑒞đ‘’ŧ𑒞𑓂𑒩𑒧𑓂𑒧𑒧đ‘’ģ𑒞𑒞𑓂𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒞𑒹 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨đ‘’ĸ𑒱𑒩𑒰𑒏đ‘’ĩ𑒞đ‘’ģ𑓁 ।
𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’ģ𑓁 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞đ‘’ģ𑓁 𑒮𑒧𑒩𑒹 đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒹đ‘’ĸ đ‘’Ŗ𑒩𑒰𑒖𑒱𑒞đ‘’ģ𑓁 ॥𑓘𑓖॥

ā¤¸्ā¤¤ोā¤¤्ā¤°ā¤Ž्ā¤Žā¤Žैā¤¤ā¤¤्ā¤•्ā¤°िā¤¯ā¤¤े ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ā¤¨िā¤°ाā¤•ृā¤¤ैः ।
ā¤Ļेā¤ĩैः ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ैः ā¤¸ā¤Žā¤°े ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ेā¤¨ ā¤Ēā¤°ाā¤œिā¤¤ैः ॥āĨŽāĨŦ॥

đ‘’Ŧ𑒩𑒲𑒩𑒏đ‘’ŧđ‘’Ŧ𑒰𑒠𑓂𑒨𑒞𑓂𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰𑓁 đ‘’Ŗ𑒰𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒞𑓂𑒨𑒰 đ‘’ĸ𑒱𑓁𑒮đ‘’ĩ𑒞𑒰𑓄𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒱𑒏𑒰 ।
𑒏𑒾đ‘’Ŧ𑒱𑒏𑒲𑒞𑒱 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒞𑒞đ‘’ŧ đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒑𑒲𑒨𑒞𑒹 ॥𑓘𑓗॥

ā¤ļā¤°ीā¤°ā¤•ोā¤ļाā¤Ļ्ā¤¯ā¤¤्ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ाः ā¤Ēाā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤¤्ā¤¯ा ā¤¨िःā¤¸ृā¤¤ाā¤Ŋā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•ा ।
ā¤•ौā¤ļिā¤•ीā¤¤ि ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ेā¤ˇु ā¤¤ā¤¤ो ā¤˛ोā¤•ेā¤ˇु ā¤—ीā¤¯ā¤¤े ॥āĨŽāĨ­॥

𑒞𑒮𑓂𑒨𑒰đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒱đ‘’ŋđ‘’ĸ𑒱𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒞𑒰𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞đ‘’ŗ 𑒏đ‘’ĩ𑒭𑓂𑒝𑒰𑓄đ‘’Ļ𑒴𑒞𑓂𑒮𑒰𑓄đ‘’Ŗ𑒱 đ‘’Ŗ𑒰𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒞𑒲 ।
𑒏𑒰đ‘’Ē𑒱𑒏𑒹𑒞𑒱 𑒮𑒧𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑒰 đ‘’¯đ‘’ąđ‘’§đ‘’°đ‘’”đ‘’Ē𑒏đ‘’ĩ𑒞𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒨𑒰 ||𑓘𑓘 ॥

ā¤¤ā¤¸्ā¤¯ाā¤ĩ्ā¤ĩिँā¤¨िā¤°्ā¤—्ā¤—ā¤¤ाā¤¯ाā¤¨्ā¤¤ु ā¤•ृā¤ˇ्ā¤Ŗाā¤Ŋā¤­ूā¤¤्ā¤¸ाā¤Ŋā¤Ēि ā¤Ēाā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤¤ी ।
ā¤•ाā¤˛िā¤•ेā¤¤ि ā¤¸ā¤Žाā¤–्ā¤¯ाā¤¤ा ā¤šिā¤Žाā¤šā¤˛ā¤•ृā¤¤ाā¤ļ्ā¤°ā¤¯ा ||āĨŽāĨŽ ॥

𑒞𑒞đ‘’ŧ𑓄𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒱𑒏𑒰𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑒩𑓀 𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑒧𑓂đ‘’Ĩ𑒱đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰𑒝𑒰𑓀 𑒮đ‘’ŗ𑒧đ‘’ĸđ‘’ŧđ‘’¯đ‘’Šđ‘’§đ‘“‚ ।
𑒠𑒠𑒩𑓂đ‘’Ŧ 𑒔𑒝𑓂𑒛đ‘’ŧ𑒧đ‘’ŗ𑒝𑓂𑒛đ‘’ĸ đ‘’Ļđ‘’ĩ𑒞𑓂𑒨𑒾 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒨đ‘’ŧ𑓁 || 𑓘𑓙 ||

ā¤¤ā¤¤ोā¤Ŋā¤Ž्ā¤Ŧिā¤•ाā¤Ž्ā¤Ēā¤°ं ā¤°ूā¤Ēā¤Ž्ā¤Ŧिā¤­्ā¤°ाā¤Ŗां ā¤¸ुā¤Žā¤¨ोā¤šā¤°ā¤Ž् ।
ā¤Ļā¤Ļā¤°्ā¤ļ ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąोā¤Žुā¤Ŗ्ā¤Ąā¤¨ ā¤­ृā¤¤्ā¤¯ौ ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¯ोः || āĨŽāĨ¯ ||

𑒞𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒰𑓀 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒰𑒨 𑒔𑒰𑒐𑓂𑒨𑒰𑒞𑒰 𑒁𑒞𑒲đ‘’Ģ 𑒮đ‘’ŗ𑒧đ‘’ĸđ‘’ŧđ‘’¯đ‘’Šđ‘’° ।
𑒏𑒰𑓄đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒰𑒮𑓂𑒞𑒹 𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒲 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Šđ‘’°đ‘’– đ‘’Ļ𑒰𑒮𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒲 đ‘’¯đ‘’ąđ‘’§đ‘’°đ‘’”đ‘’Ē𑒧𑓂 ॥ 𑓙𑓐 ॥

ā¤¤ाā¤­्ā¤¯ां ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ाā¤¯ ā¤šाā¤–्ā¤¯ाā¤¤ा ā¤…ā¤¤ीā¤ĩ ā¤¸ुā¤Žā¤¨ोā¤šā¤°ा ।
ā¤•ाā¤Ŋā¤Ē्ā¤¯ाā¤¸्ā¤¤े ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ी ā¤Žā¤šाā¤°ाā¤œ ā¤­ाā¤¸ā¤¯ā¤¨्ā¤¤ी ā¤šिā¤Žाā¤šā¤˛ā¤Ž् ॥ āĨ¯āĨĻ ॥

đ‘’ĸđ‘’ģđ‘’Ģ 𑒞𑒰𑒠đ‘’ĩ𑒏𑓂𑒏𑓂𑒏𑒔𑒱𑒠𑓂𑒠𑓂𑒩𑒴đ‘’Ŗ𑓀 𑒠đ‘’ĩ𑒭𑓂𑒙𑓀 𑒏𑒹đ‘’ĸ𑒔𑒱𑒠đ‘’ŗ𑒞𑓂𑒞𑒧𑒧𑓂 ।
𑒖𑓂𑒘𑒰𑒨𑒞𑒰𑓀 𑒏𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒨𑒮𑒾 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘“‚đ‘’¨đ‘’žđ‘’°đ‘’˜đ‘“‚đ‘’”đ‘’°đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩 ॥ 𑓙𑓑॥

ā¤¨ैā¤ĩ ā¤¤ाā¤Ļृā¤•्ā¤•्ā¤•ā¤šिā¤Ļ्ā¤Ļ्ā¤°ूā¤Ēं ā¤Ļृā¤ˇ्ā¤Ÿं ā¤•ेā¤¨ā¤šिā¤Ļुā¤¤्ā¤¤ā¤Žā¤Ž् ।
ā¤œ्ā¤žाā¤¯ā¤¤ां ā¤•ाā¤Ē्ā¤¯ā¤¸ौ ā¤Ļेā¤ĩी ā¤—ृā¤š्ā¤¯ā¤¤ाā¤ž्ā¤šाā¤¸ुā¤°ेā¤ļ्ā¤ĩā¤° ॥ āĨ¯āĨ§॥

𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒲𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑒧𑒞𑒱𑒔𑒰𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒓𑓂𑒑𑒲 𑒠𑓂𑒨đ‘’ŧ𑒞𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒲 𑒠𑒱đ‘’Ŧ𑒮𑓂𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒱𑒭𑒰 ।
𑒮𑒰 𑒞đ‘’ŗ 𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒞𑒱 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩 𑒞𑒰𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒭𑓂𑒙đ‘’ŗđ‘’§đ‘’Šđ‘“‚đ‘’¯đ‘’žđ‘’ą ॥ 𑓙𑓒॥

ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ीā¤°ā¤¤्ā¤¨ā¤Žā¤¤िā¤šाā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤™्ā¤—ी ā¤Ļ्ā¤¯ोā¤¤ā¤¯ā¤¨्ā¤¤ी ā¤Ļिā¤ļā¤¸्ā¤¤्ā¤ĩिā¤ˇा ।
ā¤¸ा ā¤¤ु ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ā¤¤ि ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤° ā¤¤ाā¤Ž्ā¤­ā¤ĩाā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ā¤ˇ्ā¤Ÿुā¤Žā¤°्ā¤šā¤¤ि ॥ āĨ¯āĨ¨॥

𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒧𑒝𑒨đ‘’ŧ𑒑𑒖𑒰đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒠𑒲đ‘’ĸ𑒱 đ‘’Ģđ‘’ģ đ‘’Ŗ𑓂𑒩đ‘’Ļđ‘’ŧ ।
𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒹 𑒞đ‘’ŗ 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒮𑒰𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱 𑒞𑒹 𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘’š ॥ 𑓙𑓓॥

ā¤¯ाā¤¨ि ā¤°ā¤¤्ā¤¨ाā¤¨ि ā¤Žā¤Ŗā¤¯ोā¤—ā¤œाā¤ļ्ā¤ĩाā¤Ļीā¤¨ि ā¤ĩै ā¤Ē्ā¤°ā¤­ो ।
ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯े ā¤¤ु ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ाā¤¨ि ā¤¸ाā¤Ž्ā¤Ē्ā¤°ā¤¤ā¤Ž्ā¤­ाā¤¨्ā¤¤ि ā¤¤े ā¤—ृā¤šे ॥ āĨ¯āĨŠ॥

𑒌𑒩𑒰đ‘’Ģ𑒞𑓁 𑒮𑒧𑒰đ‘’ĸ𑒲𑒞đ‘’ŧ𑒑𑒖𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑓀 đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩đ‘’ĸ𑓂𑒠𑒩𑒰𑒞𑓂 ।
đ‘’Ŗ𑒰𑒩𑒱𑒖𑒰𑒞𑒞𑒩đ‘’ŗđ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒰𑓄𑒨𑓀 𑒞𑒟đ‘’ģđ‘’Ģđ‘’ŧ𑒔𑓂𑒔đ‘’ģ𑓁 đ‘’Ŧ𑓂𑒩đ‘’Ģđ‘’°đ‘’¯đ‘’¨đ‘“ ॥ 𑓙𑓔॥

ā¤ā¤°ाā¤ĩā¤¤ः ā¤¸ā¤Žाā¤¨ीā¤¤ोā¤—ā¤œā¤°ā¤¤्ā¤¨ं ā¤Ēुā¤°ā¤¨्ā¤Ļā¤°ाā¤¤् ।
ā¤Ēाā¤°िā¤œाā¤¤ā¤¤ā¤°ुā¤ļ्ā¤šाā¤Ŋā¤¯ं ā¤¤ā¤Ĩैā¤ĩोā¤š्ā¤šैः ā¤ļ्ā¤°ā¤ĩाā¤šā¤¯ः ॥ āĨ¯āĨĒ॥

đ‘’Ģ𑒱𑒧𑒰đ‘’ĸ𑓀 đ‘’¯đ‘“€đ‘’Žđ‘’Žđ‘’¨đ‘“‚đ‘’¨đ‘’ŗđ‘’ŋ𑒏𑓂𑒞𑒧𑒹𑒞𑒞𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒞𑒱 𑒞𑒹𑓄𑒓𑓂𑒑𑒝𑒹 ।
𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸđ‘’Ļđ‘’´đ‘’žđ‘’§đ‘’ąđ‘’¯đ‘’°đ‘’ĸ𑒲𑒞𑒨𑓂𑒨đ‘’ŋ𑒠𑒰𑒮𑒲𑒠𑓂đ‘’Ģ𑒹𑒡𑒮đ‘’ŧ𑓄𑒠𑓂đ‘’Ļđ‘’ŗ𑒞𑒧𑓂 ॥ 𑓙𑓕॥

ā¤ĩिā¤Žाā¤¨ं ā¤šंā¤¸ā¤¸ā¤¯्ā¤¯ुँā¤•्ā¤¤ā¤Žेā¤¤ā¤¤्ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ā¤¤ि ā¤¤ेā¤Ŋā¤™्ā¤—ā¤Ŗे ।
ā¤°ā¤¤्ā¤¨ā¤­ूā¤¤ā¤Žिā¤šाā¤¨ीā¤¤ā¤¯्ā¤¯ँā¤Ļाā¤¸ीā¤Ļ्ā¤ĩेā¤§ā¤¸ोā¤Ŋā¤Ļ्ā¤­ुā¤¤ā¤Ž् ॥ āĨ¯āĨĢ॥

đ‘’ĸ𑒱𑒡𑒱𑒩𑒹𑒭 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Ŗ𑒠𑓂𑒧: 𑒮𑒧𑒰đ‘’ĸ𑒲𑒞đ‘’ŧ𑒡đ‘’ĸ𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒰𑒞 ।
𑒏𑒱𑒘𑓂𑒖đ‘’Ē𑓂𑒏𑒱đ‘’ĸ𑒲𑓀 𑒠𑒠𑒾 𑒔𑒰đ‘’Ĩ𑓂𑒡𑒱𑒩𑓂𑒧𑓂𑒧𑒰đ‘’Ē𑒰𑒧𑒧𑓂đ‘’Ē𑒰đ‘’ĸđ‘’Ŗ𑒓𑓂𑒏𑒖𑒰𑒧𑓂 ॥ 𑓙𑓖॥

ā¤¨िā¤§िā¤°ेā¤ˇ ā¤Žā¤šाā¤Ēā¤Ļ्ā¤Ž: ā¤¸ā¤Žाā¤¨ीā¤¤ोā¤§ā¤¨ेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ाā¤¤ ।
ā¤•िā¤ž्ā¤œā¤˛्ā¤•िā¤¨ीं ā¤Ļā¤Ļौ ā¤šाā¤Ŧ्ā¤§िā¤°्ā¤Ž्ā¤Žाā¤˛ाā¤Žā¤Ž्ā¤˛ाā¤¨ā¤Ēā¤™्ā¤•ā¤œाā¤Ž् ॥ āĨ¯āĨŦ॥

𑒕𑒞𑓂𑒩đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒹 đ‘’Ģ𑒰𑒩đ‘’ŗ𑒝𑓀 đ‘’‘đ‘’šđ‘’¯đ‘’š 𑒏𑒰𑒘𑓂𑒔đ‘’ĸ𑒮𑓂𑒩𑒰đ‘’Ģ𑒱 𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒞𑒱 ।
𑒞𑒟𑒰𑓄𑒨𑓀 𑒮𑓂𑒨đ‘’ĸ𑓂𑒠đ‘’ĸđ‘’Ģ𑒩đ‘’ŧ-𑒨𑓁 đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰𑓄𑓄𑒮𑒲𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒖𑒰đ‘’Ŗ𑒞𑒹𑓁 ॥ 𑓙𑓗॥

ā¤›ā¤¤्ā¤°ā¤¨्ā¤¤े ā¤ĩाā¤°ुā¤Ŗं ā¤—ेā¤šे ā¤•ाā¤ž्ā¤šā¤¨ā¤¸्ā¤°ाā¤ĩि ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ā¤¤ि ।
ā¤¤ā¤Ĩाā¤Ŋā¤¯ं ā¤¸्ā¤¯ā¤¨्ā¤Ļā¤¨ā¤ĩā¤°ो-ā¤¯ः ā¤Ēुā¤°ाā¤Ŋā¤Ŋā¤¸ीā¤¤्ā¤Ē्ā¤°ā¤œाā¤Ēā¤¤ेः ॥ āĨ¯āĨ­॥

𑒧đ‘’ĩ𑒞𑓂𑒨đ‘’ŧ𑒩đ‘’ŗ𑒞𑓂𑒏𑓂𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱𑒠𑒰 đ‘’ĸ𑒰𑒧 đ‘’Ŧ𑒏𑓂𑒞𑒱𑒩𑒲đ‘’Ŧ 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨𑒰 đ‘’¯đ‘’ĩ𑒞𑒰 ।
đ‘’Ŗ𑒰đ‘’Ŧ𑓁 𑒮đ‘’Ē𑒱đ‘’Ē𑒩𑒰𑒖𑒮𑓂𑒨 đ‘’Ļ𑓂𑒩𑒰𑒞đ‘’ŗ𑒮𑓂𑒞đ‘’Ģ đ‘’Ŗđ‘’Šđ‘’ąđ‘’‘đ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘’š॥ 𑓙𑓘॥

ā¤Žृā¤¤्ā¤¯ोā¤°ुā¤¤्ā¤•्ā¤°ाā¤¨्ā¤¤िā¤Ļा ā¤¨ाā¤Ž ā¤ļā¤•्ā¤¤िā¤°ीā¤ļ ā¤¤्ā¤ĩā¤¯ा ā¤šृā¤¤ा ।
ā¤Ēाā¤ļः ā¤¸ā¤˛िā¤˛ā¤°ाā¤œā¤¸्ā¤¯ ā¤­्ā¤°ाā¤¤ुā¤¸्ā¤¤ā¤ĩ ā¤Ēā¤°िā¤—्ā¤°ā¤šे॥ āĨ¯āĨŽ॥

đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒮𑓂𑒨𑒰đ‘’Ĩ𑓂𑒡𑒱𑒖𑒰𑒞𑒰đ‘’Ŧ𑓂𑒔 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒰𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑒖𑒰𑒞𑒨𑓁 ।
đ‘’Ģđ‘’¯đ‘“‚đ‘’ĸ𑒱𑒩đ‘’Ŗ𑒱 𑒠𑒠𑒾 𑒞đ‘’ŗđ‘’Ļ𑓂𑒨𑒧𑒑𑓂đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧ𑒾𑒔𑒹 𑒔 đ‘’Ģ𑒰𑒮𑒮𑒲 ॥ 𑓙𑓙॥

ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¸्ā¤¯ाā¤Ŧ्ā¤§िā¤œाā¤¤ाā¤ļ्ā¤š ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ाā¤°ā¤¤्ā¤¨ā¤œाā¤¤ā¤¯ः ।
ā¤ĩā¤š्ā¤¨िā¤°ā¤Ēि ā¤Ļā¤Ļौ ā¤¤ुā¤­्ā¤¯ā¤Žā¤—्ā¤¨िā¤ļौā¤šे ā¤š ā¤ĩाā¤¸ā¤¸ी ॥ āĨ¯āĨ¯॥

𑒋đ‘’Ģ𑓀 𑒠𑒹𑒞𑓂𑒨𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩 𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒮𑒧𑒮𑓂𑒞𑒰đ‘’ĸđ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’¯đ‘’ĩ𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒞𑒹 ।
𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒲𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑒧𑒹𑒭𑒰 𑒏đ‘’Ē𑓂𑒨𑒰𑒝𑒲 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨𑒰 𑒏𑒩𑒧𑒰đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ 𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘“‚đ‘’¨đ‘’žđ‘’š ॥𑓑𑓐𑓐॥

ā¤ā¤ĩं ā¤Ļेā¤¤्ā¤¯ेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤° ā¤°ā¤¤्ā¤¨ाā¤¨ि ā¤¸ā¤Žā¤¸्ā¤¤ाā¤¨्ā¤¯ाā¤šृā¤¤ाā¤¨ि ā¤¤े ।
ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ीā¤°ā¤¤्ā¤¨ā¤Žेā¤ˇा ā¤•ā¤˛्ā¤¯ाā¤Ŗी ā¤¤्ā¤ĩā¤¯ा ā¤•ā¤°ā¤Žाā¤¨्ā¤¨ ā¤—ृā¤š्ā¤¯ā¤¤े ॥āĨ§āĨĻāĨĻ॥

𑒇𑒭𑒱𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔 ॥𑓑𑓐𑓑॥

ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š ॥āĨ§āĨĻāĨ§॥

đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧ𑒧𑓂𑒨𑒹𑒞𑒱 đ‘’Ģ𑒔𑓁 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑓁 𑒮 𑒞𑒠𑒰 𑒔𑒝𑓂𑒛𑒧đ‘’ŗ𑒝𑓂𑒛𑒨đ‘’ŧ𑓁।
đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒹𑒭𑒨𑒰𑒧𑒰𑒮 𑒮đ‘’ŗ𑒑𑓂𑒩𑒲đ‘’Ģ𑓀 𑒠𑒴𑒞𑓀 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑓁 ॥𑓑𑓐𑓒॥
𑒃𑒞𑒱 𑒔𑒹𑒞𑒱 𑒔 đ‘’Ģ𑒏𑓂𑒞đ‘’Ģ𑓂𑒨𑒰 𑒮𑒰 𑒑𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ģ𑒔đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒧𑒧।
𑒨𑒟𑒰𑒔𑒰đ‘’Ļ𑓂𑒨𑒹𑒞𑒱 𑒮𑒧𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒲𑒞𑓂𑒨𑒰 𑒞𑒟𑒰 𑒏𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑓀 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨𑒰 đ‘’Ē𑒒đ‘’ŗ ॥𑓑𑓐𑓓॥

ā¤¨िā¤ļā¤Ž्ā¤¯ेā¤¤ि ā¤ĩā¤šः ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ः ā¤¸ ā¤¤ā¤Ļा ā¤šā¤Ŗ्ā¤Ąā¤Žुā¤Ŗ्ā¤Ąā¤¯ोः।
ā¤Ē्ā¤°ेā¤ˇā¤¯ाā¤Žाā¤¸ ā¤¸ुā¤—्ā¤°ीā¤ĩं ā¤Ļूā¤¤ं ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ा ā¤Žā¤šाā¤¸ुā¤°ः ॥āĨ§āĨĻāĨ¨॥
ā¤‡ā¤¤ि ā¤šेā¤¤ि ā¤š ā¤ĩā¤•्ā¤¤ā¤ĩ्ā¤¯ा ā¤¸ा ā¤—ā¤¤्ā¤ĩा ā¤ĩā¤šā¤¨ाā¤¨्ā¤Žā¤Ž।
ā¤¯ā¤Ĩाā¤šाā¤­्ā¤¯ेā¤¤ि ā¤¸ā¤Ž्ā¤Ē्ā¤°ीā¤¤्ā¤¯ा ā¤¤ā¤Ĩा ā¤•ā¤°्ā¤¯्ā¤¯ं ā¤¤्ā¤ĩā¤¯ा ā¤˛ā¤˜ु ॥āĨ§āĨĻāĨŠ॥

|| 𑒇𑒭𑒱𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔 ||

|| ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š ||

𑒮 𑒞𑒞𑓂𑒩 𑒑𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 𑒨𑒞𑓂𑒩𑒰𑒮𑓂𑒞𑒹 đ‘’Ŧđ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒠𑓂𑒠𑒹đ‘’Ŧ𑒹𑓄𑒞𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŧđ‘’Ļđ‘’ĸ𑒹।
𑒞𑒰𑒘𑓂𑒔 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒞𑒞𑓁 đ‘’Ŗđ‘“‚đ‘’Šđ‘’°đ‘’¯đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ē𑒏𑓂𑒭𑓂𑒝𑓀 𑒧𑒡đ‘’ŗ𑒩𑒨𑒰 𑒑𑒱𑒩𑒰॥𑓑𑓐𑓔॥

ā¤¸ ā¤¤ā¤¤्ā¤° ā¤—ā¤¤्ā¤ĩा ā¤¯ā¤¤्ā¤°ाā¤¸्ā¤¤े ā¤ļैā¤˛ोā¤Ļ्ā¤Ļेā¤ļेā¤Ŋā¤¤िā¤ļोā¤­ā¤¨े।
ā¤¤ाā¤ž्ā¤š ā¤Ļेā¤ĩी ā¤¤ā¤¤ः ā¤Ē्ā¤°ाā¤šā¤ļ्ā¤˛ā¤•्ā¤ˇ्ā¤Ŗं ā¤Žā¤§ुā¤°ā¤¯ा ā¤—िā¤°ा॥āĨ§āĨĻāĨĒ॥

𑒠𑒴𑒞𑒅đ‘’Ģ𑒰𑒔 ॥𑓑𑓐𑓕॥

ā¤Ļूā¤¤ā¤‰ā¤ĩाā¤š ॥āĨ§āĨĻāĨĢ॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑓁 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒹 đ‘’Ŗ𑒩𑒧𑒹đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑓁।
𑒠𑒴𑒞đ‘’ŧđ‘“„đ‘’¯đ‘“€ đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒹𑒭𑒱𑒞𑒮𑓂𑒞𑒹đ‘’ĸ 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒞𑓂𑒮𑒏𑒰đ‘’Ŧđ‘’§đ‘’ąđ‘’¯đ‘’°đ‘’‘đ‘’žđ‘“॥𑓑𑓐𑓖॥

ā¤Ļेā¤ĩि ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ः ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯े ā¤Ēā¤°ā¤Žेā¤ļ्ā¤ĩā¤°ः।
ā¤Ļूā¤¤ोā¤Ŋā¤šं ā¤Ē्ā¤°ेā¤ˇिā¤¤ā¤¸्ā¤¤ेā¤¨ ā¤¤्ā¤ĩā¤¤्ā¤¸ā¤•ाā¤ļā¤Žिā¤šाā¤—ā¤¤ः॥āĨ§āĨĻāĨŦ॥

𑒁đ‘’Ģđ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’¯đ‘’žđ‘’°đ‘’–đ‘“‚đ‘’˜đ‘“ 𑒮𑒲𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒮đ‘’ŗ 𑒨𑓁 𑒮𑒠𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒨đ‘’ŧđ‘’ĸ𑒱𑒭đ‘’ŗ ।
đ‘’ĸ𑒱𑒩𑓂𑒖𑓂𑒖𑒱𑒞𑒰𑓄𑒐𑒱đ‘’Ē𑒠đ‘’ģ𑒞𑓂𑒨𑒰𑒩𑒱𑓁 𑒮 đ‘’¨đ‘’ đ‘’°đ‘’¯đ‘’Ŧ𑓂𑒩đ‘’ĩ𑒝đ‘’ŗ𑒭𑓂đ‘’Ģ 𑒞𑒞𑓂 ॥𑓑𑓐𑓗॥

ā¤…ā¤ĩ्ā¤¯ाā¤šā¤¤ाā¤œ्ā¤žः ā¤¸ीā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩाā¤¸ु ā¤¯ः ā¤¸ā¤Ļा ā¤Ļेā¤ĩā¤¯ोā¤¨िā¤ˇु ।
ā¤¨िā¤°्ā¤œ्ā¤œिā¤¤ाā¤Ŋā¤–िā¤˛ā¤Ļैā¤¤्ā¤¯ाā¤°िः ā¤¸ ā¤¯ā¤Ļाā¤šā¤ļ्ā¤°ृā¤Ŗुā¤ˇ्ā¤ĩ ā¤¤ā¤¤् ॥āĨ§āĨĻāĨ­॥

𑒧𑒧 𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒧𑒐𑒱đ‘’Ē𑓀 𑒧𑒧 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰 đ‘’Ģđ‘’Ŧ𑒰đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒑𑒰𑓁 ।
𑒨𑒖𑓂𑒘đ‘’Ļ𑒰𑒑𑒰đ‘’ĸđ‘’¯đ‘“€ 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸđ‘’ŗđ‘’Ŗ𑒰đ‘’Ŧ𑓂đ‘’ĸ𑒰𑒧𑒱 đ‘’Ŗđ‘’ĩ𑒟𑒏𑓂 đ‘’Ŗđ‘’ĩ𑒟𑒏𑓂 ॥𑓑𑓐𑓘॥

ā¤Žā¤Ž ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯ā¤Žā¤–िā¤˛ं ā¤Žā¤Ž ā¤Ļेā¤ĩा ā¤ĩā¤ļाā¤¨ुā¤—ाः ।
ā¤¯ā¤œ्ā¤žā¤­ाā¤—ाā¤¨ā¤šं ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩाā¤¨ुā¤Ēाā¤ļ्ā¤¨ाā¤Žि ā¤Ēृā¤Ĩā¤•् ā¤Ēृā¤Ĩā¤•् ॥āĨ§āĨĻāĨŽ॥

𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒹 đ‘’Ģ𑒩𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒧𑒧 đ‘’Ģđ‘’Ŧ𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒨đ‘’Ŧ𑒹𑒭𑒞𑓁 ।
𑒞𑒟đ‘’ģđ‘’Ģ 𑒑𑒖𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑒰đ‘’ĸ𑒱 đ‘’¯đ‘’ĩ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩đ‘’Ģđ‘’°đ‘’¯đ‘’ĸ𑒧𑓂 ॥𑓑𑓐𑓙 ॥

ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯े ā¤ĩā¤°ā¤°ā¤¤्ā¤¨ाā¤¨ि ā¤Žā¤Ž ā¤ĩā¤ļ्ā¤¯ाā¤¨्ā¤¯ā¤ļेā¤ˇā¤¤ः ।
ā¤¤ā¤Ĩैā¤ĩ ā¤—ā¤œā¤°ā¤¤्ā¤¨ाā¤¨ि ā¤šृā¤¤्ā¤ĩा ā¤Ļेā¤ĩेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ā¤ĩाā¤šā¤¨ā¤Ž् ॥āĨ§āĨĻāĨ¯ ॥

𑒏𑓂𑒭𑒲𑒩đ‘’ŧ𑒠𑒧𑒟đ‘’ĸđ‘’ŧ𑒠𑓂đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒧đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸ𑓀 𑒧𑒧𑒰𑒧𑒩đ‘’ģ𑓁 ।
𑒅𑒔𑓂𑒔đ‘’ģ đ‘’Ŧ𑓂𑒩đ‘’Ģ𑒮𑒮𑓀𑒖𑓂𑒘𑓀 𑒞𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒝𑒱đ‘’Ŗ𑒞𑓂𑒨 𑒮𑒧𑒩𑓂đ‘’Ŗ𑓂đ‘’Ŗ𑒱𑒞𑒧𑓂 ॥ 𑓑𑓑𑓐॥

ā¤•्ā¤ˇीā¤°ोā¤Ļā¤Žā¤Ĩā¤¨ोā¤Ļ्ā¤­ूā¤¤ā¤Žā¤ļ्ā¤ĩā¤°ā¤¤्ā¤¨ं ā¤Žā¤Žाā¤Žā¤°ैः ।
ā¤‰ā¤š्ā¤šै ā¤ļ्ā¤°ā¤ĩā¤¸ā¤¸ंā¤œ्ā¤žं ā¤¤ā¤¤्ā¤Ē्ā¤°ā¤Ŗिā¤Ēā¤¤्ā¤¯ ā¤¸ā¤Žā¤°्ā¤Ē्ā¤Ēिā¤¤ā¤Ž् ॥ āĨ§āĨ§āĨĻ॥

𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒔𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒑đ‘’ĸ𑓂𑒡𑒩𑓂đ‘’Ģ𑒹𑒭𑒴𑒩𑒑𑒹𑒭đ‘’ŗ 𑒔।
𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱 đ‘’Ļ𑒴𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒞𑒰đ‘’ĸ𑒱 𑒧𑒨𑓂𑒨𑒹đ‘’Ģ đ‘’Ŧđ‘’ŧđ‘’Ļđ‘’ĸ𑒹॥𑓑𑓑𑓑॥

ā¤¯ाā¤¨ि ā¤šाā¤¨्ā¤¯ाā¤¨ि ā¤Ļेā¤ĩेā¤ˇु ā¤—ā¤¨्ā¤§ā¤°्ā¤ĩेā¤ˇूā¤°ā¤—ेā¤ˇु ā¤š।
ā¤°ā¤¤्ā¤¨ā¤­ूā¤¤ाā¤¨ि ā¤­ूā¤¤ाā¤¨ि ā¤¤ाā¤¨ि ā¤Žā¤¯्ā¤¯ेā¤ĩ ā¤ļोā¤­ā¤¨े॥āĨ§āĨ§āĨ§॥

𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒲𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰𑓀 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑒹 𑒧đ‘’ĸđ‘“‚đ‘’¨đ‘’°đ‘’§đ‘’¯đ‘’š đ‘’Ģ𑒨𑒧𑓂 ।
𑒮𑒰 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒧𑒮𑒧𑒰đ‘’ĸđ‘’ŗđ‘’Ŗ𑒰𑒑𑒔𑓂𑒕 𑒨𑒞đ‘’ŧ𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸđ‘’Ļđ‘’ŗ𑒖đ‘’ŧđ‘’Ģ𑒨𑒧𑓂 ॥ 𑓑𑓑𑓒 ॥

ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ीā¤°ā¤¤्ā¤¨ā¤­ूā¤¤ाā¤¨्ā¤¤्ā¤ĩां ā¤Ļेā¤ĩि ā¤˛ोā¤•े ā¤Žā¤¨्ā¤¯ाā¤Žā¤šे ā¤ĩā¤¯ā¤Ž् ।
ā¤¸ा ā¤¤्ā¤ĩā¤Žā¤¸ā¤Žाā¤¨ुā¤Ēाā¤—ā¤š्ā¤› ā¤¯ā¤¤ोā¤°ā¤¤्ā¤¨ā¤­ुā¤œोā¤ĩā¤¯ā¤Ž् ॥ āĨ§āĨ§āĨ¨ ||

𑒧𑒰đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’ŋ 𑒧𑒧𑒰đ‘’ĸđ‘’ŗ𑒖đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’ŋ𑓄đ‘’Ŗ𑒱 đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒧đ‘’ŗ𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒱𑒏𑓂𑒩𑒧𑒧𑓂 ।
đ‘’Ļ𑒖 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒘𑓂𑒔𑒘𑓂𑒔đ‘’Ē𑒰đ‘’Ŗ𑒰𑒓𑓂𑒑𑒱 𑒩𑒞𑓂đ‘’ĸđ‘’Ļ𑒴𑒞𑒰𑓄𑒮𑒱 đ‘’Ģđ‘’ģ 𑒨𑒞𑓁 ॥ 𑓑𑓑𑓓 ॥

ā¤Žाā¤ĩ्ā¤ĩाँ ā¤Žā¤Žाā¤¨ुā¤œā¤ĩ्ā¤ĩाँā¤Ŋā¤Ēि ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤Žुā¤°ुā¤ĩिā¤•्ā¤°ā¤Žā¤Ž् ।
ā¤­ā¤œ ā¤¤्ā¤ĩā¤ž्ā¤šā¤ž्ā¤šā¤˛ाā¤Ēाā¤™्ā¤—ि ā¤°ā¤¤्ā¤¨ā¤­ूā¤¤ाā¤Ŋā¤¸ि ā¤ĩै ā¤¯ā¤¤ः ॥āĨ§āĨ§āĨŠ ॥

đ‘’Ŗ𑒩𑒧đ‘’ģđ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒧𑒞đ‘’ŗđ‘’Ē𑓀 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒮𑓂𑒨𑒮𑒹 𑒧𑒞𑓂đ‘’Ŗđ‘’Šđ‘’ąđ‘’‘đ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚ ।
𑒋𑒞𑒠𑓂đ‘’Ĩđ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑓂𑒨𑒰 𑒮𑒧𑒰đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒔𑓂𑒨 𑒧𑒞𑓂đ‘’Ŗđ‘’Šđ‘’ąđ‘’‘đ‘“‚đ‘’Šđ‘’¯đ‘’žđ‘’°đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑓂𑒩đ‘’ŋ𑒖 ॥𑓑𑓑𑓔॥

ā¤Ēā¤°ā¤Žैā¤ļ्ā¤ĩā¤°्ā¤¯्ā¤¯ā¤Žā¤¤ुā¤˛ं ā¤Ē्ā¤°ाā¤Ē्ā¤¸्ā¤¯ā¤¸े ā¤Žā¤¤्ā¤Ēā¤°िā¤—्ā¤°ā¤šाā¤¤् ।
ā¤ā¤¤ā¤Ļ्ā¤Ŧुā¤Ļ्ā¤§्ā¤¯ा ā¤¸ā¤Žाā¤˛ोā¤š्ā¤¯ ā¤Žā¤¤्ā¤Ēā¤°िā¤—्ā¤°ā¤šā¤¤ाā¤ĩ्ā¤ĩ्ā¤°ँā¤œ ॥āĨ§āĨ§āĨĒ॥

𑒇𑒭𑒱𑒩đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔 ॥ 𑓑𑓑𑓕 ॥

ā¤‹ā¤ˇिā¤°ुā¤ĩाā¤š ॥ āĨ§āĨ§āĨĢ ॥

𑒃𑒞𑓂𑒨đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑒰 𑒮𑒰 𑒞𑒠𑒰 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒲 𑒑𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒲𑒩𑒰đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓁𑒮𑓂𑒧𑒱𑒞𑒰 𑒖𑒑𑒾 ।
𑒠đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒑𑓂𑒑𑒰 đ‘’Ļ𑒑đ‘’Ģ𑒞𑒲 đ‘’Ļ𑒠𑓂𑒩𑒰 𑒨𑒨𑒹𑒠đ‘’ĸ𑓂𑒡𑒰𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨𑒞𑒹 𑒖𑒑𑒞𑓂 ॥𑓑𑓑𑓖 ॥

ā¤‡ā¤¤्ā¤¯ुā¤•्ā¤¤ा ā¤¸ा ā¤¤ā¤Ļा ā¤Ļेā¤ĩी ā¤—ā¤Ž्ā¤­ीā¤°ाā¤¨्ā¤¤ःā¤¸्ā¤Žिā¤¤ा ā¤œā¤—ौ ।
ā¤Ļुā¤°्ā¤—्ā¤—ा ā¤­ā¤—ā¤ĩā¤¤ी ā¤­ā¤Ļ्ā¤°ा ā¤¯ā¤¯ेā¤Ļā¤¨्ā¤§ाā¤°्ā¤¯्ā¤¯ā¤¤े ā¤œā¤—ā¤¤् ॥āĨ§āĨ§āĨŦ ॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔 ॥𑓑𑓑𑓗 ॥

ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ुā¤ĩाā¤š ॥āĨ§āĨ§āĨ­ ॥

𑒮𑒞𑓂𑒨𑒧đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑓀𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒰𑓄𑒞𑓂𑒩 𑒧𑒱𑒟𑓂𑒨𑒰 𑒏𑒱𑒘𑓂𑒔𑒱𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒨đ‘’ŧ𑒠𑒱𑒞𑒧𑓂 ।
𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒰𑒡𑒱đ‘’Ŗ𑒞𑒱𑓁 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒰𑓄đ‘’Ŗ𑒱 𑒞𑒰𑒠đ‘’ĩđ‘’Ŧ𑓁 ॥ 𑓑𑓑𑓘 ॥

ā¤¸ā¤¤्ā¤¯ā¤Žुā¤•्ā¤¤ंā¤¤्ā¤ĩā¤¯ाā¤¨ाā¤Ŋā¤¤्ā¤° ā¤Žिā¤Ĩ्ā¤¯ा ā¤•िā¤ž्ā¤šिā¤¤्ā¤ĩā¤¯ोā¤Ļिā¤¤ā¤Ž् ।
ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯ाā¤§िā¤Ēā¤¤िः ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ोā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ļ्ā¤šाā¤Ŋā¤Ēि ā¤¤ाā¤Ļृā¤ļः ॥ āĨ§āĨ§āĨŽ ॥

𑒏𑒱đ‘’ĸ𑓂𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒞𑓂𑒩 𑒨𑒞𑓂đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒱𑒖𑓂𑒘𑒰𑒞𑓀 𑒧𑒱𑒟𑓂𑒨𑒰 𑒞𑒞𑓂𑒏𑓂𑒩𑒱𑒨𑒞𑒹 𑒏𑒟𑒧𑓂 ।
đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒴𑒨𑒞𑒰𑒧đ‘’Ē𑓂đ‘’Ŗđ‘’Ĩđ‘’ŗ𑒠𑓂𑒡𑒱𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒱𑒖𑓂𑒘𑒰 𑒨𑒰 𑒏đ‘’ĩ𑒞𑒰 đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰 ॥𑓑𑓑𑓙 ॥

ā¤•िā¤¨्ā¤¤्ā¤ĩā¤¤्ā¤° ā¤¯ā¤¤्ā¤Ē्ā¤°ā¤¤िā¤œ्ā¤žाā¤¤ं ā¤Žिā¤Ĩ्ā¤¯ा ā¤¤ā¤¤्ā¤•्ā¤°िā¤¯ā¤¤े ā¤•ā¤Ĩā¤Ž् ।
ā¤ļ्ā¤°ूā¤¯ā¤¤ाā¤Žā¤˛्ā¤Ēā¤Ŧुā¤Ļ्ā¤§िā¤¤्ā¤ĩाā¤Ē्ā¤°ā¤¤िā¤œ्ā¤žा ā¤¯ा ā¤•ृā¤¤ा ā¤Ēुā¤°ा ॥āĨ§āĨ§āĨ¯ ॥

𑒨đ‘’ŧ𑒧𑒰𑒘𑓂𑒖𑒨𑒞𑒱 𑒮𑓀𑒑𑓂𑒩𑒰𑒧𑒹 𑒨đ‘’ŧ𑒧𑒹 𑒠𑒩𑓂đ‘’Ŗ𑒝𑓃𑓂𑒨đ‘’ŋđ‘’Ŗđ‘’ŧđ‘’¯đ‘’žđ‘’ą ।
𑒨đ‘’ŧ𑒧𑒹 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒱đ‘’Ĩđ‘’Ēđ‘’ŧđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑒹 𑒮 𑒧𑒹 đ‘’Ļ𑒩𑓂𑒞𑒰 đ‘’Ļđ‘’Ģ𑒱𑒭𑓂𑒨𑒞𑒱 ॥𑓑𑓒𑓐 ॥

ā¤¯ोā¤Žाā¤ž्ā¤œā¤¯ā¤¤ि ā¤¸ंā¤—्ā¤°ाā¤Žे ā¤¯ोā¤Žे ā¤Ļā¤°्ā¤Ēā¤ŗ्ā¤¯ँā¤Ēोā¤šā¤¤ि ।
ā¤¯ोā¤Žे ā¤Ē्ā¤°ā¤¤िā¤Ŧā¤˛ोā¤˛ोā¤•े ā¤¸ ā¤Žे ā¤­ā¤°्ā¤¤ा ā¤­ā¤ĩिā¤ˇ्ā¤¯ā¤¤ि ॥āĨ§āĨ¨āĨĻ ॥

𑒞𑒠𑒰𑒑𑒔𑓂𑒕𑒞đ‘’ŗ đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧ𑓄𑒞𑓂𑒩 đ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧđ‘’Ģ𑒰 đ‘’§đ‘’¯đ‘’°đ‘’Žđ‘’ŗ𑒩𑓁 ।
𑒧𑒰𑒘𑓂𑒖𑒱𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒰 𑒏𑒱𑒘𑓂𑒔𑒱𑒩𑒹𑒝𑒰𑓄𑒞𑓂𑒩 đ‘’Ŗ𑒰𑒝𑒱𑓀 𑒑đ‘’ĩđ‘’¯đ‘“‚đ‘’đ‘’°đ‘’žđ‘’ŗ 𑒧𑒹 đ‘’Ē𑒒đ‘’ŗ ॥ 𑓑𑓒𑓑॥

ā¤¤ā¤Ļाā¤—ā¤š्ā¤›ā¤¤ु ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ोā¤Ŋā¤¤्ā¤° ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ोā¤ĩा ā¤Žā¤šाā¤¸ुā¤°ः ।
ā¤Žाā¤ž्ā¤œिā¤¤्ā¤ĩा ā¤•िā¤ž्ā¤šिā¤°ेā¤Ŗाā¤Ŋā¤¤्ā¤° ā¤Ēाā¤Ŗिं ā¤—ृā¤š्ā¤Ŗाā¤¤ु ā¤Žे ā¤˛ā¤˜ु ॥ āĨ§āĨ¨āĨ§॥

𑒠𑒴𑒞𑒅đ‘’Ģ𑒰𑒔 ॥𑓑𑓒𑓒॥

ā¤Ļूā¤¤ā¤‰ā¤ĩाā¤š ।।āĨ§āĨ¨āĨ¨।।

𑒁đ‘’Ģđ‘’Ē𑒱đ‘’Ŗ𑓂𑒞𑒰𑒮𑒱 𑒧đ‘’ģđ‘’Ģđ‘’ĸ𑒞𑓂đ‘’Ģ𑓀 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 đ‘’Ĩđ‘“‚đ‘’Šđ‘’´đ‘’¯đ‘’ą 𑒧𑒧𑒰𑒑𑓂𑒩𑒞𑓁 ।
𑒞𑓂𑒩đ‘’ģđ‘’Ēđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒨𑒹 𑒏𑓁 đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒧𑒰đ‘’ŋ𑒮𑓂𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚𑒹𑒠𑒑𑓂𑒩𑒹đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒨đ‘’ŧ𑓁 ||𑓑𑓒𑓓 ||

ā¤…ā¤ĩā¤˛िā¤Ē्ā¤¤ाā¤¸ि ā¤Žैā¤ĩā¤¨ā¤¤्ā¤ĩं ā¤Ļेā¤ĩि ā¤Ŧ्ā¤°ूā¤šि ā¤Žā¤Žाā¤—्ā¤°ā¤¤ः ।
ā¤¤्ā¤°ैā¤˛ोā¤•्ā¤¯े ā¤•ः ā¤Ēुā¤Žाँā¤¸्ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ेā¤Ļā¤—्ā¤°ेā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¯ोः ||āĨ§āĨ¨āĨŠ ||

𑒁đ‘’ĸ𑓂𑒨𑒹𑒭𑒰𑒧đ‘’Ŗ𑒱 𑒠𑒹𑒞𑓂𑒨𑒰đ‘’ĸ𑒰𑓀 𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰 đ‘’ĸđ‘’Ģ𑒹 𑒨đ‘’ŗ𑒡𑒱 ।
𑒞𑒱𑒭𑓂𑒚đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒱 𑒮𑒧𑓂𑒧đ‘’ŗ𑒐𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒱 𑒏𑒱𑒧𑓂đ‘’Ŗđ‘’ŗđ‘’ĸ𑓁 𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒲 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑒧𑒹𑒏𑒱𑒏𑒰 ||𑓑𑓒𑓔॥

ā¤…ā¤¨्ā¤¯ेā¤ˇाā¤Žā¤Ēि ā¤Ļेā¤¤्ā¤¯ाā¤¨ां ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩे ā¤Ļेā¤ĩा ā¤¨ā¤ĩे ā¤¯ुā¤§ि ।
ā¤¤िā¤ˇ्ā¤ ā¤¨्ā¤¤ि ā¤¸ā¤Ž्ā¤Žुā¤–े ā¤Ļेā¤ĩि ā¤•िā¤Ž्ā¤Ēुā¤¨ः ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ी ā¤¤्ā¤ĩā¤Žेā¤•िā¤•ा ||āĨ§āĨ¨āĨĒ॥

𑒃đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑒠𑓂𑒨𑒰𑓁 𑒮𑒏đ‘’Ē𑒰𑒠𑒹đ‘’Ģ𑒰𑒮𑓂𑒞𑒮𑓂𑒟đ‘’ŗ𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨đ‘’ŧ𑒭𑒰đ‘’ĸ𑓂đ‘’ĸ 𑒮𑒨𑓂𑒨đ‘’ŗđ‘’ŋ𑒑𑒹 ।
đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒰𑒠𑒲đ‘’ĸ𑒰𑓀 𑒏𑒟đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒹𑒭𑒰𑓀 𑒮𑓂𑒞𑓂𑒩𑒲 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒨𑒰𑒮𑓂𑒨𑒮𑒱 𑒮𑒧𑓂𑒧đ‘’ŗ𑒐𑒧𑓂 ॥𑓑𑓒𑓕॥

ā¤‡ā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ाā¤Ļ्ā¤¯ाः ā¤¸ā¤•ā¤˛ाā¤Ļेā¤ĩाā¤¸्ā¤¤ā¤¸्ā¤Ĩुā¤°्ā¤¯्ā¤¯ोā¤ˇाā¤¨्ā¤¨ ā¤¸ā¤¯्ā¤¯ुँā¤—े ।
ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ाā¤Ļीā¤¨ां ā¤•ā¤Ĩā¤¨्ā¤¤ेā¤ˇां ā¤¸्ā¤¤्ā¤°ी ā¤Ē्ā¤°ā¤¯ाā¤¸्ā¤¯ā¤¸ि ā¤¸ā¤Ž्ā¤Žुā¤–ā¤Ž् ॥āĨ§āĨ¨āĨĢ॥

𑒮𑒰 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑓀 𑒑𑒔𑓂𑒕 𑒧𑒨đ‘’ģđ‘’Ģđ‘’ŧ𑒏𑓂𑒞𑒰 đ‘’Ŗ𑒰𑒩𑓂đ‘’Ŧ𑓂đ‘’Ģ𑓀 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļ𑒨đ‘’ŧ𑓁 ।
𑒏𑒹đ‘’Ŧ𑒰𑒏𑒩𑓂𑒭𑒝đ‘’ĸ𑒱𑒩𑓂𑒡𑒴𑒞-𑒑𑒾𑒩đ‘’Ģ𑒰 𑒧𑒰-𑒑𑒧𑒱𑒭𑓂𑒨𑒮𑒱 ॥𑓑𑓒𑓖॥

ā¤¸ा ā¤¤्ā¤ĩं ā¤—ā¤š्ā¤› ā¤Žā¤¯ैā¤ĩोā¤•्ā¤¤ा ā¤Ēाā¤°्ā¤ļ्ā¤ĩं ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤¯ोः ।
ā¤•ेā¤ļाā¤•ā¤°्ā¤ˇā¤Ŗā¤¨िā¤°्ā¤§ूā¤¤-ā¤—ौā¤°ā¤ĩा ā¤Žा-ā¤—ā¤Žिā¤ˇ्ā¤¯ā¤¸ि ॥āĨ§āĨ¨āĨŦ॥

𑒠𑒹đ‘’Ģ𑓂𑒨đ‘’ŗđ‘’Ģ𑒰𑒔 ॥ 𑓑𑓒𑓗॥

ā¤Ļेā¤ĩ्ā¤¯ुā¤ĩाā¤š ॥ āĨ§āĨ¨āĨ­॥

𑒋đ‘’Ģ𑒧𑒹𑒞𑒠𑓂đ‘’Ģđ‘’Ē𑒲 đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’ŧđ‘’ĸ𑒱đ‘’Ŧđ‘’ŗ𑒧𑓂đ‘’Ļđ‘’Ŧ𑓂𑒔𑒰𑓄𑒞𑒱đ‘’Ģ𑒲𑒩𑓂𑒨𑓂𑒨đ‘’Ģ𑒰đ‘’ĸ𑓂 ।
𑒏𑒱𑓀 𑒏𑒩đ‘’ŧ𑒧𑒱 đ‘’Ŗ𑓂𑒩𑒞𑒱𑒖𑓂𑒘𑒰 𑒧𑒹 𑒨𑒠đ‘’ĸ𑒰đ‘’Ēđ‘’ŧ𑒔𑒱𑒞𑒰 đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰 ॥ 𑓑𑓒𑓘॥

ā¤ā¤ĩā¤Žेā¤¤ā¤Ļ्ā¤ĩā¤˛ी ā¤ļुā¤Ž्ā¤­ोā¤¨िā¤ļुā¤Ž्ā¤­ā¤ļ्ā¤šाā¤Ŋā¤¤िā¤ĩीā¤°्ā¤¯्ā¤¯ā¤ĩाā¤¨् ।
ā¤•िं ā¤•ā¤°ोā¤Žि ā¤Ē्ā¤°ā¤¤िā¤œ्ā¤žा ā¤Žे ā¤¯ā¤Ļā¤¨ाā¤˛ोā¤šिā¤¤ा ā¤Ēुā¤°ा ॥ āĨ§āĨ¨āĨŽ॥

𑒮 𑒞𑓂đ‘’Ģ𑓀 𑒑𑒔𑓂𑒕 𑒧𑒨đ‘’ŧ𑒏𑓂𑒞đ‘’ĸ𑓂𑒞𑒹 𑒨𑒠𑒹𑒞𑒞𑓂𑒮𑒩𑓂đ‘’Ģ𑓂đ‘’Ģ𑒧𑒰𑒠đ‘’ĩ𑒞𑓁 ।
𑒞𑒠𑒰𑒔𑒏𑓂𑒭𑓂đ‘’Ģ𑒰𑒮đ‘’ŗ𑒩𑒹đ‘’ĸ𑓂𑒠𑓂𑒩𑒰𑒨 𑒮 𑒔 𑒨đ‘’ŗ𑒏𑓂𑒞𑓀 𑒏𑒩đ‘’ŧ𑒞đ‘’ŗ 𑒨𑒞𑓂 ॥ 𑓑𑓒𑓙॥

ā¤¸ ā¤¤्ā¤ĩं ā¤—ā¤š्ā¤› ā¤Žā¤¯ोā¤•्ā¤¤ā¤¨्ā¤¤े ā¤¯ā¤Ļेā¤¤ā¤¤्ā¤¸ā¤°्ā¤ĩ्ā¤ĩā¤Žाā¤Ļृā¤¤ः ।
ā¤¤ā¤Ļाā¤šā¤•्ā¤ˇ्ā¤ĩाā¤¸ुā¤°ेā¤¨्ā¤Ļ्ā¤°ाā¤¯ ā¤¸ ā¤š ā¤¯ुā¤•्ā¤¤ं ā¤•ā¤°ोā¤¤ु ā¤¯ā¤¤् ॥ āĨ§āĨ¨āĨ¯॥

𑒃𑒞𑒱 đ‘’Ŧ𑓂𑒩𑒲 𑒧𑒰𑒩𑓂𑒏𑓂𑒏𑒝𑓂𑒛𑒹𑒨đ‘’Ŗđ‘’ŗ𑒩𑒰𑒝𑒹 𑒮𑒰đ‘’Ģ𑒩𑓂𑒝𑓂𑒝𑒱𑒏𑒹 𑒧đ‘’ĸ𑓂đ‘’Ģđ‘’ĸ𑓂𑒞𑒩𑒹 𑒠𑒹đ‘’Ģđ‘’˛đ‘’§đ‘’°đ‘’¯đ‘’°đ‘’žđ‘“‚đ‘’§đ‘“‚đ‘’¨đ‘’š 𑒠𑒴𑒞đ‘’Ģ𑒰𑒏𑓂𑒨𑒧𑓂 ॥ 𑓕॥

ā¤‡ā¤¤ि ā¤ļ्ā¤°ी ā¤Žाā¤°्ā¤•्ā¤•ā¤Ŗ्ā¤Ąेā¤¯ā¤Ēुā¤°ाā¤Ŗे ā¤¸ाā¤ĩā¤°्ā¤Ŗ्ā¤Ŗिā¤•े ā¤Žā¤¨्ā¤ĩā¤¨्ā¤¤ā¤°े ā¤Ļेā¤ĩीā¤Žाā¤šाā¤¤्ā¤Ž्ā¤¯े ā¤Ļूā¤¤ā¤ĩाā¤•्ā¤¯ā¤Ž् ॥ āĨĢ॥